ภาพรวม GKI 1.0

เอกสารส่วนย่อยนี้เกี่ยวข้องเฉพาะกับระยะ GKI 1.0 ของ โครงการ GKI หากคุณกำลังใช้เคอร์เนลล่าสุด โปรดดูเอกสารที่อยู่นอกส่วนย่อยนี้