ภาพรวม GKI 1.0

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ส่วนย่อยของเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับระยะ GKI 1.0 ของ โครงการ GKI เท่านั้น หากคุณกำลังใช้เคอร์เนลล่าสุด โปรดดูเอกสารที่อยู่นอกส่วนย่อยนี้