Stabilizacja podglądu kamery

W przypadku urządzeń z systemem Android 13 lub nowszym platforma aparatu zapewnia obsługę stabilizacji wideo w strumieniu podglądu i innych strumieniach innych niż RAW w sesjach przechwytywania aparatu. Ta funkcja umożliwia aplikacjom innych firm zapewnianie tego, co widzisz (WYSIWYG) podczas porównywania podglądu z kamery i nagrania.

Realizacja

Aby zapewnić aplikacjom innych firm tę funkcję, producenci urządzeń muszą reklamować obsługę następujących klawiszy i wdrożyć algorytmy stabilizacji podglądu w warstwie HAL aparatu:

Aby zmodyfikować ustawienia domyślne tej funkcji, przypisz wartość domyślną w szablonie żądania przechwytywania podczas tworzenia żądania przechwytywania za pomocą createCaptureRequest .

Referencyjną implementację tej funkcji można znaleźć w kodzie EmulatedCamera w mątwie pod hardware/google/camera/devices/EmulatedCamera/hwl/EmulatedSensor.cpp .

Aby uzyskać więcej informacji na temat trybów stabilizacji wideo, zobacz CONTROL_VIDEO_STABILIZATION_MODE .

Walidacja

Aby przetestować implementację tej funkcji, użyj następujących testów CTS i ITS:

CTS:

ITS (testuje pole widzenia i jakość stabilizacji):