Środowisko rozwoju FT

Trade Federation jest dystrybuowana z AOSP i używa systemu kompilacji Androida do tworzenia swoich plików binarnych. Upewnij się, że ustanowiono środowisko kompilacji do kompilowania i uruchamiania pakietów z drzewa źródłowego systemu Android.

Zbuduj Tradefed

Z katalogu głównego drzewa źródłowego Androida:

source ./build/make/envsetup.sh
lunch <device-target>
make tradefed-all -j8

Zobacz Developing Tradefed , aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skonfigurować środowisko do kodowania w Tradefed.

Pobierz Tradefed

Gotowe do użycia gotowe pakiety Tradefed można pobrać z panelu Continuous Integration Dashboard w kolumnie test_suites_x86_64 ; poszukaj pliku tradefed.zip na karcie Artefakty kompilacji .

Po rozpakowaniu możesz po prostu wywołać ./tradefed.sh bezpośrednio z rozpakowanego katalogu.

Uruchom z wiersza poleceń

Tradefed wymaga narzędzia adb w twojej $PATH :

export PATH=$PATH:<path/to/adb>

Jeśli Tradefed został zbudowany, skrypt uruchamiający tradefed.sh jest dostępny z Twojej ścieżki. Aby uruchomić konsolę Federacji Handlowej :

tradefed.sh

Teraz Twoje środowisko jest skonfigurowane dla Federacji Handlowej.