Przegląd wielu wyświetlaczy

Organizacja

Zawartość Multi-Display (MD) jest zorganizowana w następujący sposób:

Obszar tematyczny Artykuł
Rozwój i testowanie Zalecane praktyki
Środowisko testowe i programistyczne
Często Zadawane Pytania
Kolekcje powiązanych artykułów Wyświetlacze
Obsługa dekoracji systemu
Obsługa edytora metod wprowadzania
Poszczególne artykuły Wielokrotne wznawianie
Polityka uruchamiania aktywności
Ekran blokady
Routing wejściowy
Dźwięk wielostrefowy

Terminologia

W tych artykułach wyświetlacze główne i drugorzędne są definiowane w następujący sposób:

  • Primary (domyślne) Wyświetlacz posiada identyfikator wyświetlania DEFAULT_DISPLAY
  • Drugi wyświetlacz nie ma identyfikatora wyświetlania DEFAULT_DISPLAY