Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Android Ayarları Tasarım Yönergeleri

Bu belge, Android platform ayarlarını, GMS temel ayarlarını (Google Ayarları) veya Android uygulamaları için ayarlar tasarlayan herhangi bir geliştiricinin ilkelerini ve yönergelerini vurgulamaktadır.

Tasarım ilkeleri

İyi bir genel bakış sağlayın

Kullanıcılar, ayarlar ekranlarına göz atabilmeli ve tüm bireysel ayarları ve değerlerini anlayabilmelidir.

Şekil 1. Ayarlar ve mevcut değerleri en üst düzey ekranda gösterilir

Öğeleri sezgisel olarak düzenleyin

Sık kullanılan ayarları ekranın üst kısmına yerleştirin. Bir ekrandaki ayarların sayısını sınırlayın. 10-15'ten fazla öğe göstermek çok zor olabilir. Bazı ayarları ayrı bir ekrana taşıyarak sezgisel menüler oluşturun.

Şekil 2. Genel ayarlar ekranın üst kısmındadır

Ayarları bulmayı kolaylaştırın

Bazı durumlarda, ayrı bir ayarı iki farklı ekranda kopyalamak faydalı olabilir. Farklı durumlar kullanıcıları bir ayarı değiştirmeleri için tetikleyebilir, bu nedenle ayarın birden çok yerde dahil edilmesi kullanıcıların bu öğeyi bulmasına yardımcı olur.

Yinelenen ayarlar için, ayar için ayrı bir ekran oluşturun ve farklı yerlerden giriş noktalarına sahip olun.

Şekil 3 ve 4. Hem "Bildirim" hem de "Ses" ekranlarında "Varsayılan bildirim sesi" görünür

Net bir başlık ve statü kullanın

Ayarlarınızın başlıklarını kısa ve anlamlı yapın. "Genel ayarlar" gibi belirsiz başlıklar kullanmaktan kaçının. Başlığın altında, ayarın değerini vurgulamak için durumu gösterin. Yalnızca başlığı açıklamak yerine belirli ayrıntıları gösterin.

Başlıklar:

  • Önce etiketinizin en önemli metnini koyun.
  • "Yapma" veya "asla" gibi olumsuz kelimeleri "engelle" gibi nötr terimlere yeniden yazın.
  • "Bana Bildir" yerine "Bildirimler" gibi kişisel olmayan etiketler kullanın. İstisna: Ayarı anlamak için kullanıcıya atıfta bulunmak gerekliyse, birinci kişiden ("I") ziyade ikinci kişiyi ("siz") kullanın.

Başlıklar şunlardan kaçınmalıdır:

  • Ayarlama, değiştirme, düzenleme, değiştirme, yönetme, kullanma, seçme veya seçme gibi genel terimler.
  • Bölüm ayırıcıdan veya alt ekran başlığından tekrar eden kelimeler.
  • Teknik dil.

Sayfa türleri

Ayarlar listesi

Bu, en yaygın ekran türüdür. Birden fazla ayarın bir araya getirilmesine izin verir. Ayar listeleri; anahtarlar, menüler ve kaydırıcılar gibi kontrollerin bir karışımı olabilir.

Bir kategoride çok sayıda ayar varsa, birlikte gruplanabilirler. Daha fazla ayrıntı için Gruplama ve bölücüler bölümüne bakın.

Şekil 5. Ayar listesi örneği

Liste görünümü

Liste görünümü, uygulamalar, hesaplar, cihazlar ve daha fazlası gibi öğelerin bir listesini göstermek için kullanılır. Filtreleme veya sıralama kontrolleri ekrana eklenebilir.

Şekil 6. Liste görünümü örneği

Varlık ekranı

Varlık ekranı, bir uygulama, hesap, cihaz, Wi-Fi ağı vb. Gibi farklı bir öğenin ayarlarını sunmak için kullanılır.

Varlık görsel olarak en üstte bir simge, başlık ve alt başlık ile gösterilir. Bu ekrandaki tüm ayarlar bu varlıkla ilgili olmalıdır.

Şekil 7. Uygulama bilgisinde kullanılan Varlık ekranı örneği

Şekil 8. Depolamada kullanılan Varlık ekranı örneği

Ana ayar

Ana ayar en iyi Wi-Fi veya Bluetooth gibi bir özelliğin tamamı açılıp kapatılabildiğinde kullanılır. Kullanıcı, ekranın üst kısmındaki bir anahtarı kullanarak bu özelliği kolayca kontrol edebilir. Özelliği devre dışı bırakmak için ana ayarı kullanmak, diğer tüm ilgili ayarları devre dışı bırakır.

Bir özelliğin daha uzun bir metin açıklamasına ihtiyacı varsa, bu ekran türü daha uzun altbilgi metnine izin verdiği için ana ayar kullanılabilir.

Bir ayarın çoğaltılması veya birden çok ekrandan bağlanması gerekiyorsa, ana ayarı kullanın. Ana ayar ayrı bir ekran olduğundan, aynı ayar için farklı yerlerde birden fazla anahtarın olmasını engellersiniz.

Şekil 9. Uygulama bildirimleri ekranında kullanılan ana ayar örneği; ana geçişi kapatmak, bu uygulama için tüm özelliği kapatır

Şekil 10. Ana geçiş kapalıyken Uygulama bildirimleri ekranında kullanılan ana ayar örneği

Radyo düğmesi seçim ekranı

Bu ekran, kullanıcının bir ayar için seçim yapması gerektiğinde kullanılır. Radyo düğmeleri bir iletişim kutusunda veya ayrı bir ekranda gösterilebilir. Kaydırıcılar, menüler veya anahtarların yanında radyo düğmeleri kullanılmamalıdır.

Bir radyo düğmesi ekranı, üstte bir görüntü ve altta altbilgi metni içerebilir. Ayrı ayrı radyo düğmelerinin bir başlıkla birlikte alt metni olabilir.

Şekil 11. Ayar listesinde radyo düğmeleri kullanılmamalıdır

Şekil 12. Radyo düğmelerinin ayarlarda doğru şekilde nasıl kullanılacağı

Bileşenler

Android 8.0 sürümünden itibaren eylem araç çubuğu, diğer ilgili eylemlerle birlikte arama ve yardım sunar. Kullanıcılar bu menülerde gizli eylemleri bulamayabileceğinden, taşma menüleri önerilmez.

Ekrana özgü eylemler içermeyen araç çubukları için. Arama ve yardım eylemlerini göster.

Şekil 13. Arama ve yardım eylemleri içeren araç çubuğu

Tek eylemli araç çubukları için : Eylemi aramadan önce sunun.

Şekil 14. Arama ve yardım eylemlerinden önce tek eylem olan araç çubuğu

Birden fazla eylem içeren araç çubukları için : Taşma menüsüne gelişmiş eylemler koyarken birincil eylemi aramadan önce yerleştirmeyi düşünün.

Tüm eylemler gelişmişse veya yalnızca küçük bir kullanıcı grubu için yararlıysa, tüm eylemleri taşma menüsüne yerleştirmeyi düşünün.

Şekil 15. Eylemler için taşma menüsüne sahip araç çubuğu

Varlık başlığı

Varlık başlığı yalnızca bir başlık veya alt metinli başlık gösterebilir (alt metin için birden çok satıra izin verilir). Aşağıdaki eylem isteğe bağlıdır. En fazla iki eyleminiz olabilir.

Şekil 16. Varlık başlığı

Simge ve başlık (Uygulama1) bölümü başlığın altında (Uygulama bilgisi) kayacaktır.

Şekil 17. Buradaki uygulama bilgisi başlığı, araç çubuğunun bir parçasıdır, ekranın geri kalanı onun altında kayarken

Başlık zorunludur. Ayrıca, ayarın durumunu vurgulayan alt metni de göstermelisiniz. Bir simge kullanmak isteğe bağlıdır.

Başlık metnini kısa tutmaya çalışın. Başlıklar uzunsa, kısaltılmak yerine bir sonraki satırda devam edebilirler. Uzun basışta menüleri veya eylemleri etkinleştirmeyin.

Örnekler:

Şekil 18. Simge, başlık ve alt metin içeren menü bağlantısı

Şekil 19. Başlık ve alt metin içeren menü bağlantısı

Şekil 20. Yalnızca başlıklı menü bağlantısı

Sağda simge, başlık, alt metin ve ayrı bir isabet hedefi olan menü bağlantısı

Diğer hafifçe vurma hedefleri tema rengini kullanmalıdır.

Şekil 21. İki dokunmalı hedef menü örneği

Simge, başlık, alt metin ve istatistikler / numara / uyarı simgeli menü bağlantısı

Yüzde ve zaman gibi sayısal değerler alt metinle birlikte sağda gösterilebilirken, aşağıda bir çubuk grafik gösterilebilir.

Genellikle, sayısal değerler sağ tarafta sunulur, böylece kullanıcılar bunları kolayca görebilir ve karşılaştırabilir.

Şekil 22. Simge, başlık, istatistik ve grafik içeren menü örneği

Gruplama ve bölücüler

Bir ekranın birçok ayarı varsa, bunlar gruplanabilir ve bir bölücü ile ayrılabilir. Eski Android sürümlerinden farklı olarak, bölücüler artık ayrı ayarları ayırmak yerine ayarları bir grupta kümelemek için kullanılmaktadır.

Bir gruptaki ayarlar yakından ilişkiliyse, bir grup başlığı ekleyebilirsiniz. Bir grup başlığı kullanıyorsanız, her zaman bir ayırıcı eklemelisiniz.

Şekil 23. Bölücülerle gruplanmış ayarlar

Değiştirmek

Simge, başlık ve alt metinle geçiş yapın

Şekil 24. Simge, başlık ve alt metinle geçiş yapın

Başlık ve alt metinle geçiş yapın

Şekil 25. Başlık ve alt metin ile geçiş yapın

Yalnızca başlıkla geçiş yapın

Başlıklara solda bir simge eşlik edebilir.

Şekil 26. Yalnızca başlıkla geçiş yapın

Liste öğesi + anahtar

Bir liste öğesini bir anahtarla birleştirebilirsiniz. Dikey çizginin sol tarafına dokunmak bir bağlantı görevi görür ve kullanıcıyı bir sonraki ekrana götürür. Sağ taraf standart bir anahtar gibi davranır.

Sol taraftaki liste öğesi için bir başlık zorunludur. Simge ve alt metin isteğe bağlıdır.

Şekil 27. Liste öğesi ve bir anahtar

kaydırıcı

Kaydırıcıda simge isteğe bağlıdır.

Şekil 28. Kaydırıcı

Ekran düğmesi

Olumlu eylemler tema rengini kullanırken olumsuz eylemler gri renktedir. Olumlu eylemler arasında bir uygulamanın açılması, bir uygulamanın yüklenmesi, yeni bir öğe eklenmesi vb. Yer alabilir. Negatif eylemler arasında verileri temizleme, bir uygulamayı kaldırma, öğeleri silme vb. Yer alır.

Şekil 29. "Kaldır" ve "Durmaya zorla" için gri düğmeler

Şekil 30. "Şimdi aç" için mavi düğme

Aşamalı açıklama (Gelişmiş)

Sık kullanılmayan ayarlar gizlenmelidir. Yalnızca gizlenecek en az 3 öğe olduğunda "Gelişmiş" seçeneğini kullanın.

Burada alt metin, gizli ayarların başlıklarını gösterir. Alt metin yalnızca bir satır olmalıdır. Ek metin bir üç nokta ile kesilir.

Şekil 31. "Ekran" ekranında kullanılan Gelişmiş

Açılır menüler mevcuttur, ancak ideal olarak bunun yerine bir iletişim kutusu veya radyo düğmesi seçim ekranı kullanmanız gerekir. Şu anda tekli seçim için üç farklı model olduğundan, bu, ayarları basitleştirmek için önerilir.

Gerekirse, ayarın basit seçeneklere sahip olduğu durumlarda açılır menüler kullanılabilir.

Şekil 32. Açılır menü

Onay kutusu

Mümkün olduğunda anahtar onay kutularını kullanın.

Onay kutuları kullanılabilir:

  • Uygulamaları kısıtlama veya bir hizmeti engelleme gibi olumsuz eylemler için.
  • Ekranda çok fazla anahtar olmasını önlemek için.

Şekil 33. Onay kutuları bu ekrandaki anahtarların sayısını azaltmak için kullanılır

Ayarlarda bağlantıların kullanılması önerilmez. Bağlantıları yalnızca kesinlikle gerekli olan yerlerde kullanın. Bağlantılar, altı çizili olmayan bir vurgu rengi kullanmalıdır.

Şekil 34. Ayarlarda kullanılan bağlantı

Alt bilgi metni, açıklayıcı içerik eklemek için kullanılabilir. Alt bilgi her zaman üstte bir ayırıcıya sahip olmalıdır. Altbilgi, ekranın altında gösterilir. Altbilgiler, gerekirse bağlantılara sahip olabilir.

Şekil 35. Alt bilgi metni

Desenler

Veri

Kritik veriler, çubuk veya pasta grafik gibi bir grafikte gösterilebilir. Bu veriler varlık başlığında gösterilebilir. Örnekler arasında mobil veri ve depolama yer alır.

Daha az kritik olan diğer veriler, normal bir liste görünümü kullanılarak sunulabilir.

Şekil 36. Depolamayı gösteren örnek

Şekil 37. Ağı gösteren örnek

Kullanıcı eğitimi

Bazı özelliklerin bir açıklamaya veya kullanıcı eğitimine ihtiyacı olabilir. Metinle birlikte bir animasyon veya resim kullanabilirsiniz. Altbilgi metni bir açıklama eklemek için kullanılabilirken, animasyon veya resim ekranın üst kısmında sunulmalıdır.

Şekil 38. Animasyon ve altbilgi metni kullanarak ayarlama

Formlar

Formun bir giriş alanı varsa, normal bir iletişim kutusu kullanın. Bu, kullanıcıların tek bir giriş girmesi için kolay bir yol sağlar.

Bununla birlikte, formda birkaç alan varsa, tam ekran bir iletişim kutusu kullanmayı düşünün. Bu, alanları net bir düzende düzenlemek için daha fazla ekran alanı sağlar.

Şekil 39. Normal iletişim kutusu içeren form

Arama Sonuçları

Arama sonuçları, ayarın başlığını, alt metnini (varsa) ve içerik haritası konumunu gösterir.

Şekil 40. Arama sonucu