DTB/DTBO Bölümleri

DTB/DTBO'nuz benzersiz bir bölümdeyse, örneğin dtb ve dtbo bölümündeyse, aşağıdaki tablo yapısını ve başlık formatını kullanın:

Şekil 1. Örnek dtb / dtbo bölüm düzeni (AVB imzası için bkz. Güvenlik ).

Veri yapıları

dt_table_header yalnızca dtb / dtbo bölümü içindir; bu formatı image.gz sonundan sonra EKLEYEMEZSİNİZ. Tek bir DTB/DTBO'nuz varsa, yine de bu biçimi kullanmanız gerekir (ve dt_table_header dt_entry_count 1'dir).

#define DT_TABLE_MAGIC 0xd7b7ab1e

struct dt_table_header {
 uint32_t magic;       // DT_TABLE_MAGIC
 uint32_t total_size;    // includes dt_table_header + all dt_table_entry
               // and all dtb/dtbo
 uint32_t header_size;    // sizeof(dt_table_header)

 uint32_t dt_entry_size;   // sizeof(dt_table_entry)
 uint32_t dt_entry_count;  // number of dt_table_entry
 uint32_t dt_entries_offset; // offset to the first dt_table_entry
               // from head of dt_table_header

 uint32_t page_size;     // flash page size we assume
 uint32_t version;    // DTBO image version, the current version is 0.
             // The version will be incremented when the
             // dt_table_header struct is updated.
};

struct dt_table_entry {
 uint32_t dt_size;
 uint32_t dt_offset;     // offset from head of dt_table_header

 uint32_t id;        // optional, must be zero if unused
 uint32_t rev;        // optional, must be zero if unused
 uint32_t custom[4];     // optional, must be zero if unused
};

Tüm dt_table_entry okumak için dt_entry_size , dt_entry_count ve dt_entries_offset kullanın. Örnek:

my_read(entries_buf,
    header_addr + header->dt_entries_offset,
    header->dt_entry_size * header->dt_entry_count);

dt_table_entry id , rev , custom , önyükleyicinin yüklenecek DTB/DTBO'yu verimli bir şekilde tanımlamak için kullanabileceği aygıt ağacının isteğe bağlı donanım tanımlamalarıdır. Önyükleyici ek bilgi gerektiriyorsa, bunu önyükleyicinin DTB/DTBO'yu ayrıştırarak okuyabileceği DTB/DTBO'ya koyun (aşağıdaki örnek koda bakın).

Basit kod

Aşağıdaki örnek kod, önyükleyicideki donanım kimliğini kontrol eder.

 • check_dtbo() işlevi donanım kimliğini kontrol eder. İlk önce struct dt_table_entry ( id , rev , vb.) verileri kontrol eder. Bu veri yeterli değilse dtb verilerini belleğe yükler ve dtb değeri kontrol eder.
 • my_hw_information ve soc_id özelliklerinin değerleri kök düğümde ayrıştırılır (örnek my_dtbo_1.dts ).
  [my_dtbo_1.dts]
  /dts-v1/;
  /plugin/;
  
  / {
   /* As DTS design, these properties only for loader, won't overlay */
   compatible = "board_manufacturer,board_model";
  
   /* These properties are examples */
   board_id = <0x00010000>;
   board_rev = <0x00010001>;
   another_hw_information = "some_data";
   soc_id = <0x68000000>;
   ...
  };
  
  &device@0 {
   value = <0x1>;
   status = "okay";
  };
  
  
  [my_bootloader.c]
  int check_dtbo(const dt_table_entry *entry, uint32_t header_addr) {
   ...
   if (entry->id != ... || entry->rev != ...) {
    ...
   }
   ...
   void * fdt_buf = my_load_dtb(header_addr + entry->dt_offset, entry->dt_size);
   int root_node_off = fdt_path_offset(fdt_buf, "/");
   ...
   const char *my_hw_information =
    (const char *)fdt_getprop(fdt_buf, root_node_off, "my_hw_information", NULL);
   if (my_hw_information != NULL && strcmp(my_hw_information, ...) != 0) {
    ...
   }
   const fdt32_t *soc_id = fdt_getprop(fdt_buf, root_node_off, "soc_id", NULL);
   if (soc_id != NULL && *soc_id != ...) {
    ...
   }
   ...
  }
  

mkdtimg

mkdtimg , dtb / dtbo görüntüleri oluşturmaya yönelik bir araçtır ( kaynak kodu AOSP'de system/libufdt adresindedir). mkdtimg , create , cfg_create ve dump dahil olmak üzere çeşitli komutları destekler.

yaratmak

Bir dtb / dtbo görüntüsü oluşturmak için create komutunu kullanın:

mkdtimg create <image_filename> (<global-option>...) \
  <ftb1_filename> (<entry1_option>...) \
  <ftb2_filename> (<entry2_option>...) \
  ...

ftbX_filename görüntüde bir dt_table_entry oluşturur. entryX_option s, dt_table_entry öğesine atanacak değerlerdir. Bu değerler aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

--id=<number|path>
--rev=<number|path>
--custom0=<number|path>
--custom1=<number|path>
--custom2=<number|path>
--custom3=<number|path>

Sayı değerleri 32 bitlik bir rakam (68000 gibi) veya onaltılık bir sayı (0x6800 gibi) olabilir. Alternatif olarak, şu formatı kullanarak bir yol belirleyebilirsiniz:

<full_node_path>:<property_name>

Örneğin, /board/:id . mkdtimg DTB/DTBO dosyasındaki yoldan değeri okur ve değeri (32 bit) dt_table_entry içindeki göreceli bir özelliğe atar. Alternatif olarak, tüm girişler için varsayılan seçenek olarak global_option verebilirsiniz. dt_table_header page_size varsayılan değeri 2048'dir; farklı bir değer atamak için global_option --page_size=<number> kullanın.

Örnek:

[board1.dts]
/dts-v1/;
/plugin/;

/ {
 compatible = "board_manufacturer,board_model";
 board_id = <0x00010000>;
 board_rev = <0x00010001>;
 another_hw_information = "some_data";
 ...
};

&device@0 {
 value = <0x1>;
 status = "okay";
};


mkdtimg create dtbo.img --id=/:board_id --custom0=0xabc \
 board1.dtbo \
 board2.dtbo --id=0x6800 \
 board3.dtbo --id=0x6801 --custom0=0x123
 • İlk dt_table_entry ( board1.dtbo ) id 0x00010000 ve custom[0] ise 0x00000abc .
 • İkinci id 0x00006800 ve custom[0] ise 0x00000abc .
 • Üçüncü id 0x00006801 ve custom[0] 0x00000123 .
 • Diğerleri varsayılan değeri ( 0 ) kullanır.

cfg_create

cfg_create komutu, aşağıdaki formatta bir yapılandırma dosyası içeren bir görüntü oluşturur:

# global options
 <global_option>
 ...
# entries
<ftb1_filename>   # comment
 <entry1_option>  # comment
 ...
<ftb2_filename>
 <entry2_option>
 ...
...

global_option ve entryX_option seçenekleri bir veya daha fazla boşluk karakteriyle başlamalıdır (bu seçenekler -- öneki olmadan create seçenekleriyle aynıdır). Boş satırlar veya # ile başlayan satırlar dikkate alınmaz.

Örnek:

[dtboimg.cfg]
# global options
 id=/:board_id
 rev=/:board_rev
 custom0=0xabc

board1.dtbo

board2.dtbo
 id=0x6800    # override the value of id in global options

board2.dtbo
 id=0x6801    # override the value of id in global options
 custom0=0x123  # override the value of custom0 in global options


mkdtimg cfg_create dtbo.img dtboimg.cfg

mkdtimg .dtb / .dtbo dosyaları için hizalamayı işlemez, bunun yerine bunları görüntüye ekler. .dts .dtb / .dtbo dosyasına derlemek için dtc kullandığınızda, -a seçeneğini eklemelisiniz. Örneğin, -a 4 seçeneğinin eklenmesi, .dtb / .dtbo boyutunun 4 bayta hizalanması için dolgu ekler.

Birkaç DT tablosu girişi bir .dtb / .dtbo dosyasını paylaşabilir. Farklı girişler için aynı dosya adını kullanırsanız, görüntüde aynı dt_offset ve dt_size ile yalnızca bir içerik depolanır. Bu, aynı CE'lerle farklı donanımlar kullanıldığında kullanışlıdır.

çöplük

dtb / dtbo görüntüleri için, görüntüdeki bilgileri yazdırmak amacıyla dump komutunu kullanın. Örnek:

mkdtimg dump dtbo.img
dt_table_header:
        magic = d7b7ab1e
     total_size = 1300
     header_size = 32
    dt_entry_size = 32
   dt_entry_count = 3
  dt_entries_offset = 32
      page_size = 2048
       version = 0
dt_table_entry[0]:
       dt_size = 380
      dt_offset = 128
         id = 00010000
         rev = 00010001
      custom[0] = 00000abc
      custom[1] = 00000000
      custom[2] = 00000000
      custom[3] = 00000000
      (FDT)size = 380
   (FDT)compatible = board_manufacturer,board_model
...