Metrik testler

Metrik testler genellikle donanım soyutlama katmanlarını (HAL'ler) uygulamak veya daha düşük seviyeli sistem hizmetleriyle doğrudan etkileşim kurmak için kullanılır. Sürekli test hizmetinden yararlanmak için metrik testleri google-benchmark çerçevesiyle oluşturulmalıdır.

Örnek

Örnek metrik test modülü kurulumuna şu adresten bakın: bionic/benchmarks/bionic-benchmarks

Adımların özeti

 1. Google kıyaslama bağımlılıklarının otomatik olarak dahil edilmesi için test modülü yapılandırma dosyası BUILD_NATIVE_BENCHMARK oluşturma kuralını kullanmalıdır.
 2. Test modülünü make ile oluşturun:

  make -j40 bionic-benchmarks
  
 3. Otomatik kurulum ve Ticaret Federasyonu test donanımıyla çalıştırma:

  make tradefed-all -j
  tradefed.sh run template/local_min --template:map test=bionic-benchmarks
  
 4. Manuel olarak şu şekilde kurun ve çalıştırın:

  1. Oluşturulan test ikili dosyasını cihaza aktarın:

   adb push ${OUT}/data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32 \
    /data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32
   
  2. Cihazdaki test ikili dosyasını çağırarak testi yürütün:

   adb shell /data/benchmarktest/bionic-benchmarks/bionic-benchmarks32