Uruchamianie testów oprzyrządowania z istniejących pakietów APK

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Te instrukcje zakładają, że masz pakiet Trade Federation dostępny lokalnie; jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania, aby go uzyskać.

Następnie użyj następującego polecenia, aby zainstalować pakiet APK testów instrumentacji, wykonać testy i wyświetlić uruchomione testy:

./tradefed.sh run instrumentations --apk-path <path of your apk>

Z wyjściem przypominającym:

07-17 10:55:32 D/InvocationToJUnitResultForwarder: Starting test: android.animation.cts.ValueAnimatorTest#testOfArgb
07-17 10:55:33 D/InvocationToJUnitResultForwarder: Starting test: android.animation.cts.ValueAnimatorTest#testIsRunning
07-17 10:55:34 D/InvocationToJUnitResultForwarder: Starting test: android.animation.cts.ValueAnimatorTest#testGetCurrentPlayTime
07-17 10:55:35 D/InvocationToJUnitResultForwarder: Starting test: android.animation.cts.ValueAnimatorTest#testStartDelay
07-17 10:55:35 I/InvocationToJUnitResultForwarder: Run ended in 2m 20s

Opcjonalnie można określić --serial <device serial number> do uruchomienia na danym urządzeniu. Numer seryjny urządzenia można uzyskać za pomocą adb devices .

Zobacz sekcję Testowanie przez Tradefed, aby uzyskać więcej informacji na temat egzekucji Tradefed.