Çoklu Pencereyi Destekleme

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Android 7.0 ve sonraki sürümlerde, cihazlar çoklu pencere kullanarak aynı anda birden fazla uygulamayı görüntüleyebilir. Android, üç çoklu pencere yapılandırmasını destekler:

  • Bölünmüş ekran , kullanıcıların uygulamaları yerleştirebileceği iki etkinlik bölmesi sağlayan varsayılan çoklu pencere uygulamasıdır.
  • Serbest biçim , kullanıcıların etkinlik bölmelerini dinamik olarak yeniden boyutlandırmasına ve ekranlarında ikiden fazla uygulamanın görünmesine olanak tanır.
  • Resim içinde resim (PIP) , kullanıcı diğer uygulamalarla etkileşime girerken Android cihazlarının video içeriğini küçük bir pencerede oynatmasına olanak tanır.

uygulama

Android 7.0 ve sonraki sürümlerde çoklu pencere desteği varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için cihazınızın config.xml dosyasında config_supportsMultiWindow bayrağını false olarak ayarlayın.

Tüm düşük RAM aygıtlarında ( ActivityManager.isLowRam() bildiren aygıtlar) çoklu pencere varsayılan olarak devre dışıdır. Düşük RAM aygıtları, config_supportsMultiWindow bayrağının değerini yok sayar.

Bölünmüş ekran

Çoklu pencerenin varsayılan deneyimi, Sistem Kullanıcı Arayüzü'nün dikey veya yatay olarak cihazın ortasına bölündüğü bölünmüş ekran modudur. Kullanıcılar, cihaz yönüne bağlı olarak bölme çizgisini yan yana veya yukarıdan aşağıya sürükleyerek pencereyi yeniden boyutlandırabilir.

Cihaz üreticileri, bölünmüş ekranı etkinleştirdikten sonra serbest biçim veya PIP'yi etkinleştirmeyi seçebilir.

Android 8.0 ve sonraki sürümleri, kullanıcı Ana Sayfa öğesine dokunduğunda başlatıcıyı sıkıştırarak bölünmüş ekranı iyileştirir. Uygulama ayrıntıları için bkz. Bölünmüş Ekran Etkileşimleri .

Serbest çalışma

config_supportsMultiWindow bayrağıyla çoklu pencere modunu etkinleştirdikten sonra, cihaz üreticileri serbest biçimli pencerelemeye izin verebilir. Bu mod en çok tabletler gibi daha büyük cihazlarda kullanışlıdır.

Serbest biçim modunu desteklemek için, /android/frameworks/base/core/java/android/content/pm/PackageManager.java içindeki PackageManager#FEATURE_FREEFORM_WINDOW_MANAGEMENT sistem özelliğini etkinleştirin ve config.xml . içinde config_freeformWindowManagement öğesini true olarak ayarlayın.

    <bool name="config_freeformWindowManagement">true</bool>
    

Fotoğraf içinde fotoğraf

config_supportsMultiWindow bayrağıyla çoklu pencere modunu etkinleştirdikten sonra, cihaz üreticileri, kullanıcıların diğer etkinliklere göz atarken video izlemesine olanak tanıyan resim içinde resim özelliğini destekleyebilir. Bu özellik Android Televizyon cihazlarına yönelik olsa da, diğer cihaz türleri bu özelliği destekleyebilir.

PIP'yi desteklemek için, /android/frameworks/base/core/java/android/content/pm/PackageManager.java içindeki PackageManager#FEATURE_PICTURE_IN_PICTURE sistem özelliğini etkinleştirin.

Android 8.0 ve sonraki sürümlerini çalıştıran cihazlar için daha fazla PIP uygulama ayrıntısı için Resim içinde Resim sayfasına bakın.

Sistem Kullanıcı Arayüzü

Çoklu pencere geliştirici belgelerine göre tüm standart Sistem Kullanıcı Arabirimlerini destekleyin.

uygulamalar

Önceden yüklenmiş uygulamalar için çoklu pencere modunu desteklemek için Android geliştirici belgelerine bakın.

doğrulama

Çoklu pencere uygulamanızı doğrulamak için ilgili CTS testlerini çalıştırın ve çoklu pencere için test talimatlarını izleyin.

Android 7.0 için testler /platform/cts/hostsidetests/services/activitymanager/src/android/server/cts . Android 8.0 ve sonraki sürümlerde, testler /platform/cts/tests/framework/base/activitymanager/src/android/server/am .