Genel Bakış

Android haptik alt sistemi, dokunma hissi yoluyla uyaranların oluşturulmasına katkıda bulunan donanım ve yazılım özelliklerini ifade eder. Dokunsal etkiler yaratmak , yüksek derecede donanım bağımlılıkları gerektirirken, dokunsal uyaranları algılamak , yüksek derecede kullanıcı bağımlılıkları ve tercihleri ​​gerektirir. Bu ikilem, cihaz üreticilerini Android ekosisteminde dokunsal kullanıcı faydaları geliştirmeye ve en üst düzeye çıkarmaya zorluyor.

Bu sayfa, cihaz üreticileri ve uygulama geliştiricileri için uyumluluk talimatlarını açıklar ve Android haptik API'lerinin en iyi kullanımı hakkında açık rehberlik sağlar. Konu üç bölüme ayrılmıştır:

Genel olarak uyumluluk hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Uyumluluk Tanımı Belgesine bakın .