haptik

Android haptics alt sistemi, dokunma duyusu yoluyla uyaranların yaratılmasına katkıda bulunan donanım ve yazılım özelliklerini ifade eder. Dokunsal efektler oluşturmak , yüksek derecede donanım bağımlılıkları gerektirirken dokunsal uyaranları algılamak , yüksek derecede kullanıcı bağımlılıkları ve tercihleri ​​gerektirir. Bu ikilem, cihaz üreticilerini Android ekosisteminde dokunsal kullanıcı faydalarını geliştirmeye ve en üst düzeye çıkarmaya zorluyor.

Bu sayfada, cihaz üreticileri ve uygulama geliştiricileri için uygunluk talimatları açıklanmakta ve Android haptics API'lerinin en iyi şekilde kullanılmasına ilişkin net rehberlik sağlanmaktadır. Konu üç bölüme ayrılmıştır:

Genel olarak uyumluluk hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Uyumluluk Tanımlama Belgesini okuyun.

Android'de haptik kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Geliştirici Belgelerini okuyun.