Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Phụ kiện tùy chỉnh

Phụ kiện dành cho Android có thể là bất kỳ thứ gì: bàn phím, nhiệt kế, rô bốt, điều khiển ánh sáng hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bạn có thể tưởng tượng. Tất cả các phụ kiện Android đều kết nối với thiết bị Android theo một cách nào đó, vì vậy khi chế tạo một phụ kiện, bạn phải xem xét loại kết nối mà phụ kiện của bạn sẽ sử dụng. Trang này cung cấp tổng quan nhanh về các tùy chọn kết nối phụ kiện Android của bạn và danh sách các tài nguyên để giúp bạn bắt đầu.

Kết nối qua USB

Phụ kiện kết nối với thiết bị Android qua cáp USB phải hỗ trợ giao thức Android Open Accessory (AOA), chỉ định cách một phụ kiện có thể thiết lập giao tiếp với thiết bị Android qua USB. Do công suất đầu ra của thiết bị Android thấp, AOA yêu cầu phụ kiện hoạt động như một máy chủ USB, nghĩa là phụ kiện kết nối phải cấp nguồn cho bus.

AOA có hai phiên bản hỗ trợ các kiểu giao tiếp khác nhau:

  • AOAv1 . Hỗ trợ giao tiếp phụ kiện chung và gỡ lỗi adb.
  • AOAv2 . Hỗ trợ khả năng của thiết bị giao diện người (HID). Có sẵn trong Android 4.1 (API cấp 16) trở lên.

Nếu bạn sử dụng giao thức phụ kiện chung để giao tiếp với phụ kiện của mình (thay vì giao thức adb hoặc âm thanh), bạn phải cung cấp một ứng dụng Android có thể phát hiện kết nối của phụ kiện USB của bạn và thiết lập giao tiếp.

Bước tiếp theo

Để bắt đầu xây dựng một phụ kiện Android sử dụng kết nối USB:

  • Chọn nền tảng phần cứng hoặc xây dựng thiết bị phần cứng có thể hỗ trợ chế độ máy chủ USB.
  • Xem lại thông số kỹ thuật AOA để hiểu cách triển khai giao thức này trên phần cứng phụ kiện của bạn.
  • Xem lại mã nguồn chương trình cơ sở ADK 2012 ( <adk-src>/adk2012/board/library/ADK2/ ), minh họa việc triển khai một phụ kiện sử dụng kết nối USB để truyền dữ liệu chung và phát trực tuyến âm thanh.
  • Khi dự định tạo một ứng dụng Android giao tiếp với phụ kiện của bạn qua USB, hãy xem lại mã nguồn ứng dụng Android ADK 2012 ( <adk-src>/adk2012/app/ ).

Kết nối qua Bluetooth

Một phụ kiện kết nối với các thiết bị Android qua kết nối Bluetooth có thể sử dụng cấu hình kết nối được Android hỗ trợ, bao gồm cấu hình Giao thức nối tiếp đơn giản (SSP) và Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao (A2DP). Phụ kiện sử dụng Bluetooth để kết nối với các thiết bị Android phải hỗ trợ giao tiếp Bluetooth và ít nhất một trong các cấu hình kết nối được hỗ trợ.

Người dùng phải bật Bluetooth trên thiết bị Android của họ và ghép nối với phụ kiện của bạn để sử dụng phụ kiện. Bạn cũng có thể cung cấp một ứng dụng Android phụ để xử lý các giao tiếp chuyên biệt như đầu vào dữ liệu hoặc đầu ra điều khiển để giao tiếp với phụ kiện của bạn.

Bước tiếp theo

Để bắt đầu xây dựng một phụ kiện Android sử dụng kết nối Bluetooth:

  • Chọn một nền tảng phần cứng hoặc xây dựng một thiết bị phần cứng có thể hỗ trợ giao tiếp Bluetooth và cấu hình kết nối được Android hỗ trợ, chẳng hạn như SSP hoặc A2DP.
  • Xem lại mã nguồn chương trình cơ sở ADK 2012 ( <adk-src>/adk2012/board/library/ADK2/ ), bao gồm việc triển khai ví dụ về giao tiếp dữ liệu chung và phát trực tuyến âm thanh bằng kết nối Bluetooth.
  • Khi dự định tạo một ứng dụng Android giao tiếp với phụ kiện của bạn qua Bluetooth, hãy xem lại mã nguồn ứng dụng Android ADK 2012 ( <adk-src>/adk2012/app/ ).

Lưu ý: Mã nguồn ADK 2012 bao gồm một ngăn xếp Bluetooth mã nguồn mở được xây dựng cho chip Texas Instruments CC2564 nhưng được thiết kế để hoạt động với bất kỳ chip Bluetooth nào hỗ trợ Giao diện Máy chủ / Bộ điều khiển (HCI) tiêu chuẩn.