Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tai nghe âm thanh Android

Phần này mô tả sự phát triển và thử nghiệm của giao diện phụ kiện tai nghe Android. Tài liệu này trình bày các hướng dẫn về giao diện cho điều khiển từ xa nội tuyến của tai nghe Android.

Các nhà sản xuất phụ kiện phải tuân theo các nguyên tắc trong thông số kỹ thuật tai nghe 3,5 mm hoặc thông số kỹ thuật tai nghe USB . Các nhà sản xuất thiết bị nên tuân theo các nguyên tắc trong thông số kỹ thuật giắc cắm tai nghe 3,5 mm hoặc trang âm thanh kỹ thuật số USB .

Mục đích là duy trì các tiêu chuẩn nhất định về tính nhất quán và thiết kế trong khi vẫn cho phép tự do thể hiện thiết kế. Nếu bạn chọn triển khai phụ kiện tai nghe Android chuyên dụng, vui lòng làm theo các nguyên tắc sau để đảm bảo tai nghe của bạn tương thích với các thiết bị theo các khuyến nghị trong Tài liệu Định nghĩa Tương thích Android (CDD) .