Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Cập nhật OTA

Các thiết bị Android trong lĩnh vực này có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật qua mạng (OTA) cho hệ thống, phần mềm ứng dụng và quy tắc múi giờ. Phần này mô tả cấu trúc của các gói cập nhật và các công cụ được cung cấp để xây dựng chúng. Nó dành cho các nhà phát triển muốn làm cho các bản cập nhật OTA hoạt động trên các thiết bị Android mới và những người muốn xây dựng các gói cập nhật cho các thiết bị được phát hành.

Các bản cập nhật OTA được thiết kế để nâng cấp hệ điều hành cơ bản, các ứng dụng chỉ đọc được cài đặt trên phân vùng hệ thống và / hoặc quy tắc múi giờ; những cập nhật này không ảnh hưởng đến các ứng dụng được người dùng cài đặt từ Google Play.

Cập nhật hệ thống A / B (Liền mạch)

Các thiết bị Android hiện đại có hai bản sao của mỗi phân vùng (A và B) và có thể áp dụng bản cập nhật cho phân vùng hiện không được sử dụng trong khi hệ thống đang chạy nhưng không hoạt động. Các thiết bị A / B không cần dung lượng để tải xuống gói cập nhật vì chúng có thể áp dụng bản cập nhật khi chúng đọc nó từ mạng; điều này được gọi là phát trực tuyến A / B. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật OTA cho các thiết bị A / B, hãy xem Cập nhật hệ thống A / B (Liền mạch) . Đối với một ứng dụng mẫu cung cấp các ví dụ về cách sử dụng API cập nhật hệ thống Android (ví dụ: update_engine ) để cài đặt các bản cập nhật A / B, hãy tham khảo SystemUpdaterSample (chi tiết ứng dụng có sẵn trong updater_sample/README.md ).

Cập nhật hệ thống không A / B

Các thiết bị Android cũ hơn có phân vùng khôi phục chuyên dụng chứa phần mềm cần thiết để giải nén gói cập nhật đã tải xuống và áp dụng bản cập nhật cho các phân vùng khác. Để biết thêm thông tin, xem Cập nhật hệ thống không A / B.

Cập nhật quy tắc múi giờ

Kể từ Android 8.1, các OEM có thể đẩy dữ liệu quy tắc múi giờ cập nhật lên các thiết bị mà không yêu cầu cập nhật hệ thống. Cơ chế này cho phép người dùng nhận được các bản cập nhật kịp thời (do đó kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của thiết bị Android) và các OEM để kiểm tra cập nhật múi giờ độc lập với cập nhật hình ảnh hệ thống. Để biết chi tiết, xem Quy tắc múi giờ .