Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

OnDevicePersonalization

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Mô-đun OnDevicePersonalization, được giới thiệu trong Android 13, cung cấp một bộ công cụ được phát triển với quyền riêng tư của người dùng làm nguyên lý cốt lõi của họ. Những công cụ này hỗ trợ phần mềm hoạt động dựa trên dữ liệu từ nhiều người dùng và cho nhiều người dùng. Mỗi người dùng có thể có trải nghiệm ứng dụng và dữ liệu tùy chỉnh. Tùy chỉnh có thể liên quan đến quyền truy cập dữ liệu, nhưng nó cũng có thể liên quan đến tất cả các loại quyền truy cập và các tùy chọn khác của nhà sản xuất dữ liệu và người tiêu dùng.

OnDevicePersonalization cố gắng tạo ra trải nghiệm cho nhà phát triển nhằm loại bỏ các nút thắt phát sinh từ việc thu thập dữ liệu, đồng ý, kiểm soát và tuân thủ. Điều này cho phép các OEM và nhà phát triển ứng dụng tập trung vào phần mới lạ và thú vị về mặt ngữ nghĩa trong ứng dụng của họ, đồng thời tận dụng dữ liệu siêu phong phú và thời gian thực chỉ có trên thiết bị.

Động lực

Mục tiêu của mô-đun OnDevicePersonalization là xây dựng công nghệ mới để cho phép các OEM và nhà phát triển ứng dụng tiếp tục cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa chất lượng cho người dùng cuối của họ trong khi vẫn giữ bí mật thông tin người dùng.

Ranh giới mô-đun

Đây là tất cả mã mới không có ranh giới mô-đun.

Vị trí mã: packages/modules/OnDevicePersonalization

Hình 1 cho thấy thiết kế API mô-đun OnDevicePersonalization.

Thiết kế API mô-đun OnDevicePersonalization

Hình 1. Thiết kế API mô-đun OnDevicePersonalization

Định dạng gói

Chức năng chính của gói sẽ có sẵn trong APEX: com.google.android.ondevicepersonalization

Chức năng API sẽ có sẵn trong APK com.google.android.ondevicepersonalization

Sự phụ thuộc

  • Các thay đổi trong PackageManager để diễn giải thẻ kê khai mới