Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

UWB

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Mô-đun băng thông cực rộng (UWB), được giới thiệu trong Android 13, chứa một ngăn xếp UWB phía trên giao diện HAL, dựa trên đặc tả CSML do FIRA xác định.

Mô-đun UWB cung cấp các lợi ích sau cho các nhà sản xuất thiết bị:

 • Một ngăn xếp UWB gốc hoàn chỉnh của Android có sẵn cho các thiết bị hỗ trợ UWB
 • Cải thiện chất lượng và khả năng tương tác của UWB trên hệ sinh thái Android
 • Hỗ trợ nhanh hơn và linh hoạt hơn cho các trường hợp sử dụng FiRa mới và cập nhật thông số kỹ thuật

Thông tin chi tiết

Sau đây là chi tiết về mô-đun UWB:

 • Bao gồm một ngăn xếp UWB hoàn chỉnh trong AOSP trong Android 13 sử dụng đặc điểm kỹ thuật UCI được FiRa xác định làm giao diện HAL.
 • Cho phép các ứng dụng hệ thống cung cấp các cấu hình tùy chỉnh.
 • Bao gồm bề mặt API hệ thống để cho phép các ứng dụng hệ thống sử dụng cấu hình tùy chỉnh trong các phiên khác nhau của chúng.
 • Bao gồm cơ sở hạ tầng để hiển thị các RRO có thể được các nhà sản xuất thiết bị sử dụng để tùy chỉnh hành vi của ngăn xếp.

Kiến trúc ngăn xếp UWB

Ngăn xếp UWB bao gồm mô-đun đường dây chính UWB và triển khai HAL do nhà cung cấp chip UWB cung cấp.

Sơ đồ kiến ​​trúc ngăn xếp UWB

Hình 1. Kiến trúc ngăn xếp UWB

Ranh giới mô-đun

Mã mô-đun ở các vị trí sau:

 • UWB Mainline Apex : com.android.uwb

  • Bề mặt API UWB (Java)

   • Vị trí mã: packages/modules/Uwb/framework
   • Quy trình: <bootclasspath>
  • UwbService (Java)

   • Vị trí mã: packages/modules/Uwb/service
   • Quy trình: system_server
  • Uwb Native stack (C ++ / Rust)

   • Vị trí mã: external/uwb
   • Quy trình: system_server
 • Giao diện và triển khai HAL (C ++)

  • Vị trí mã giao diện: hardware/interfaces/uwb
  • Vị trí mã triển khai: vendor/<vendor-name>/uwb
  • Quy trình: <vendor defined>

Định dạng gói

Mô-đun UWB, com.google.android.uwb , sử dụng định dạng APEX .

Sự phụ thuộc

Mô-đun dòng chính của UWB phụ thuộc vào những điều sau:

 • Triển khai HAL từ nhà cung cấp chip UWB.
 • Ngăn xếp Bluetooth cho tất cả các tương tác OOB.
 • Yếu tố an toàn cho tất cả các tương tác dịch vụ an toàn.
 • Khung cốt lõi để thực thi quyền thời gian chạy UWB.