DocumentsUI

Mô-đun DocumentsUI kiểm soát quyền truy cập vào các tệp cụ thể đối với các thành phần xử lý các quyền đối với tài liệu (chẳng hạn như đính kèm tệp vào email). Mô-đun này có thể cập nhật, nghĩa là nó có thể nhận các bản cập nhật cho chức năng ngoài chu kỳ phát hành Android thông thường.

Việc đưa quyền truy cập và quyền lưu trữ vào mô-đun sẽ tăng cường quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng cuối, đồng thời cho phép các đối tác Android tùy chỉnh các tính năng và chủ đề của ứng dụng thông qua lớp phủ tài nguyên thời gian chạy (RRO) . Định dạng mô-đun đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đều có cùng trải nghiệm DocumentsUI, cho phép nhà phát triển biết người dùng nhìn thấy gì đối với các API liên quan.

Mô-đun DocumentsUI xử lý các hành động sau.

  • Chỉ tương tác với khung thông qua API @SystemApi ổn định (không sử dụng API @hide ).

  • Đưa ra cơ chế cho phép các đối tác Android tùy chỉnh các tính năng và chủ đề.

  • Bảo vệ quyền MANAGE_DOCUMENTS bằng quyền chữ ký.

Hiển thị biểu tượng trình khởi chạy Tệp

Trong Android 10, mô-đun DocumentsUI sử dụng is_launcher_enabled để xác định xem biểu tượng trình khởi chạy Tệp có hiển thị trong ngăn ứng dụng hay không. Trong Android 11 trở lên, mô-đun này sử dụng gói component-override để xác định xem biểu tượng trình khởi chạy Tệp có hiển thị trong ngăn kéo ứng dụng hay không.

Theo mặc định, biểu tượng được bật. Để tắt nó, hãy thêm XML sau vào /etc/sysconfig .

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config>
  <component-override package="com.android.documentsui" >
    <component class="com.android.documentsui.LauncherActivity" enabled="false" />
  </component-override>
</config>

Yêu cầu dữ liệu người dùng

Mô-đun DocumentsUI triển khai hành động GET_CONTENT cho phép ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu khác từ người dùng.

Định dạng mô-đun

Mô-đun DocumentsUI ( com.android.documentsui ) được phân phối dưới dạng tệp APK và có sẵn cho các thiết bị chạy Android 10 trở lên.

Phần phụ thuộc của mô-đun

Mô-đun DocumentsUI này phụ thuộc vào quyền MANAGE_DOCUMENTS được bảo vệ bởi quyền chữ ký; lớp quyền bổ sung đảm bảo rằng chỉ một ứng dụng trên thiết bị có quyền MANAGE_DOCUMENTS .