Dữ liệu múi giờ

Mô-đun Dữ liệu Múi giờ cập nhật giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) và múi giờ trên thiết bị Android, chuẩn hóa cả dữ liệu (có thể thay đổi thường xuyên để đáp ứng các lý do tôn giáo, chính trị và địa chính trị) cũng như cơ chế cập nhật trên toàn hệ sinh thái. Để biết thêm chi tiết về Dữ liệu múi giờ, hãy xem Quy tắc múi giờ .

Những thay đổi trong Android

Android 10 không còn dùng cơ chế cập nhật dữ liệu múi giờ dựa trên APK (được sử dụng trong Android 8.1 và Android 9) và thay thế bằng cơ chế cập nhật mô-đun dựa trên APEX . AOSP tiếp tục bao gồm mã nền tảng cần thiết cho các bản cập nhật dựa trên APK, vì vậy các thiết bị nâng cấp lên Android 10 vẫn có thể nhận được bản cập nhật dữ liệu múi giờ do đối tác cung cấp thông qua APK. Tuy nhiên, không nên sử dụng cơ chế cập nhật APK trên thiết bị sản xuất cũng đang nhận bản cập nhật mô-đun vì bản cập nhật dựa trên APK sẽ thay thế bản cập nhật dựa trên APEX (nghĩa là thiết bị nhận bản cập nhật APK sẽ bỏ qua các bản cập nhật dựa trên APEX ).

Định dạng và phụ thuộc

Mô-đun Dữ liệu Múi giờ được phân phối dưới dạng tệp APEX .

  • Đối với Android 14, APEX là com.android.tzdata5 .
  • Đối với Android 13, APEX là com.android.tzdata4 .
  • Đối với Android 12, APEX là com.android.tzdata3 .
  • Đối với Android 11, APEX là com.android.tzdata2 .
  • Đối với Android 10, APEX là com.android.tzdata .