UWB

Mô-đun băng thông siêu rộng (UWB), được giới thiệu trong Android 13, chứa ngăn xếp UWB phía trên giao diện HAL, dựa trên thông số kỹ thuật FiRa.

Mô-đun UWB mang lại những lợi ích sau cho nhà sản xuất thiết bị:

 • Ngăn xếp UWB gốc hoàn chỉnh của Android có sẵn cho các thiết bị có khả năng UWB
 • Cải thiện chất lượng và khả năng tương tác của UWB trên hệ sinh thái Android
 • Hỗ trợ nhanh hơn và linh hoạt hơn cho các trường hợp sử dụng FiRa mới và cập nhật thông số kỹ thuật

Chi tiết

Sau đây là chi tiết về mô-đun UWB:

 • Bao gồm ngăn xếp UWB hoàn chỉnh trong AOSP trong Android 13 sử dụng đặc tả UCI do FiRa xác định làm giao diện HAL.
 • Cho phép các ứng dụng hệ thống cung cấp hồ sơ tùy chỉnh.
 • Bao gồm bề mặt API hệ thống để cho phép các ứng dụng hệ thống sử dụng cấu hình tùy chỉnh trong các phiên khác nhau của chúng.
 • Bao gồm cơ sở hạ tầng để hiển thị RRO mà nhà sản xuất thiết bị có thể sử dụng để tùy chỉnh hoạt động của ngăn xếp.

Kiến trúc ngăn xếp UWB

Ngăn xếp UWB bao gồm mô-đun dòng chính UWB và triển khai HAL do nhà cung cấp chip UWB cung cấp.

Sơ đồ kiến ​​trúc ngăn xếp UWB

Hình 1. Kiến trúc ngăn xếp UWB

Ranh giới mô-đun

Mã mô-đun nằm ở các vị trí sau:

 • Apex tuyến chính của UWB : com.android.uwb

  • Bề mặt API UWB (Java)

   • Vị trí mã: packages/modules/Uwb/framework
   • Quá trình: <bootclasspath>
  • Dịch vụ Uwb (Java)

   • Vị trí mã: packages/modules/Uwb/service
   • Quá trình: system_server
  • Ngăn xếp gốc Uwb (C++/Rust)

   • Vị trí mã: external/uwb
   • Quá trình: system_server
 • Giao diện và triển khai HAL (C++)

  • Vị trí mã giao diện: hardware/interfaces/uwb
  • Vị trí mã triển khai: vendor/<vendor-name>/uwb
  • Quy trình: <vendor defined>

Định dạng gói

Mô-đun UWB ( com.google.android.uwb ) sử dụng định dạng APEX .

phụ thuộc

Mô-đun đường chính của UWB phụ thuộc vào những điều sau:

 • Triển khai HAL từ nhà cung cấp chip UWB.
 • Ngăn xếp Bluetooth cho tất cả các tương tác OOB.
 • Yếu tố bảo mật cho tất cả các tương tác dịch vụ an toàn.
 • Khung cốt lõi để thực thi quyền khi chạy UWB.