Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Haptics

Hệ thống phụ haptics của Android đề cập đến các tính năng phần cứng và phần mềm góp phần tạo ra các kích thích thông qua xúc giác. Tạo hiệu ứng xúc giác đòi hỏi mức độ phụ thuộc phần cứng cao, trong khi việc nhận biết các kích thích xúc giác đòi hỏi mức độ phụ thuộc và sở thích của người dùng cao. Sự phân đôi này thách thức các nhà sản xuất thiết bị phát triển và tối đa hóa lợi ích của người dùng xúc giác trong hệ sinh thái Android.

Trang này mô tả các hướng dẫn tuân thủ dành cho các nhà sản xuất thiết bị và nhà phát triển ứng dụng, đồng thời cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng tốt nhất các API Android haptics. Chủ đề được chia thành ba phần:

Để tìm hiểu thêm về khả năng tương thích nói chung, hãy tham khảo Tài liệu Định nghĩa Khả năng Tương thích của Android .