Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Mạch kiểm tra ánh sáng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tệp av_sync_board.zip chứa các tệp CAD dành cho bảng mạch in (PCB) kiểm tra độ trễ và đồng bộ hóa A/V. Các tệp bao gồm bản vẽ chế tạo, EAGLE CAD, sơ đồ và BOM. Xem Độ trễ âm thanh để biết các phương pháp kiểm tra được đề xuất.

PCB này có thể được sử dụng để giúp đo thời gian giữa việc nhấp nháy đèn LED thông báo của thiết bị hoặc đèn nền màn hình với việc phát hiện tín hiệu âm thanh. Khi được kết hợp với máy hiện sóng hai kênh và ứng dụng thử nghiệm phù hợp, nó có thể cho thấy sự khác biệt về thời gian giữa việc phát hiện ánh sáng và âm thanh. Điều đó giả định rằng thời gian phản hồi của đèn LED hoặc đèn nền và thời gian phản hồi của máy dò ánh sáng là không đáng kể so với âm thanh.

Thiết kế này được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào trong thiết kế. Nhưng nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào để cải thiện, vui lòng đăng lên nhóm android-porting .

Tất nhiên, đây không phải là cách duy nhất (hoặc nhất thiết phải là tốt nhất) để đo độ trễ và đồng bộ hóa A/V và chúng tôi muốn nghe về các phương pháp thay thế của bạn, cũng tại nhóm chuyển android.

Hiện tại không có yêu cầu tương thích để sử dụng PCB cụ thể này. Chúng tôi cung cấp nó để khuyến khích bạn tiếp tục chú ý đến hiệu suất âm thanh.

Hình ảnh

Những bức ảnh này cho thấy mạch đang hoạt động.

nguyên mẫu breadboard

Hình 1. Nguyên mẫu Breadboard

hoạt động sớm của PCB

Hình 2. Hoạt động ban đầu của PCB

hiển thị ví dụ

Hình 3. Hiển thị ví dụ

Hình ảnh này hiển thị phạm vi hiển thị cho một thiết bị không xác định, bản phát hành phần mềm và điều kiện thử nghiệm; kết quả không điển hình và không thể được sử dụng để ngoại suy cho các tình huống khác.

Video

Video Youtube này hiển thị mạch thử nghiệm phiên bản breadboard đang hoạt động. Bỏ qua đến 1:00 để xem mạch.