هدست صوتی اندروید

این بخش توسعه و آزمایش رابط جانبی هدست اندروید را شرح می دهد. این مستند دستورالعمل‌های رابط را برای کنترل از راه دور هدست اندرویدی ارائه می‌کند.

سازندگان لوازم جانبی باید دستورالعمل های موجود در مشخصات هدست 3.5 میلی متری یا مشخصات هدست USB را دنبال کنند. سازندگان دستگاه باید دستورالعمل های موجود در مشخصات جک هدست 3.5 میلی متری یا صفحه صوتی دیجیتال USB را دنبال کنند.

هدف حفظ استانداردهای خاصی برای سازگاری و طراحی و در عین حال آزادی در بیان طراحی است. اگر تصمیم به پیاده‌سازی لوازم جانبی اختصاصی هدست Android دارید، لطفاً این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا مطمئن شوید هدست شما با دستگاه‌هایی مطابق با توصیه‌های مندرج در سند تعریف سازگاری Android (CDD) سازگار است.