Struktury danych

Struktury danych
Oto struktury danych z krótkimi opisami:
odo __atrybut__
odo _bluetooth_sdp_hdr
odo _bluetooth_sdp_hdr_overlay
odo _bluetooth_sdp_mas_record
odo _bluetooth_sdp_mns_record
odo _bluetooth_sdp_ops_record
odo _bluetooth_sdp_pce_record
odo _bluetooth_sdp_pse_record
odo _bluetooth_sdp_sap_record
odo _timeb
odo activity_event
odo activity_recognition_callback_procs
odo activity_recognition_device
odo activity_recognition_module
odo additional_info_event_t
odo AGpsCallbacks
odo AGpsInterface
odo AGpsInterface_v1
odo AGpsRefLocation
odo AGpsRefLocationCellID
odo AGpsRefLocationMac
odo AGpsRilCallbacks
odo AGpsRilInterface
odo AGpsStatus
odo AGpsStatus_v1
odo AGpsStatus_v2
odo alert_device_t
odo apps_disable_request_t
odo apps_enable_request_t
odo audio_buffer_s
odo audio_effect_library_s
odo audio_hw_device
odo audio_module
odo audio_policy
odo audio_policy_device
odo audio_policy_module
odo audio_policy_service_ops
odo audio_stream
odo audio_stream_in
odo audio_stream_out
odo AutoThreadMutex
odo bluetooth_device_t
odo bluetooth_sdp_record
odo boot_control_module
odo bt_callbacks_t
odo BT_HDR
odo bt_interface_t
odo bt_local_le_features_t
odo bt_os_callouts_t
odo bt_out_of_band_data_t
odo bt_property_t
odo bt_remote_version_t
odo bt_service_record_t
odo bt_uuid_t
odo btav_callbacks_t
odo btav_interface_t
odo btgatt_callbacks_t
odo btgatt_client_callbacks_t
odo btgatt_client_interface_t
odo btgatt_db_element_t
odo btgatt_filt_param_setup_t
odo btgatt_gatt_id_t
odo btgatt_interface_t
odo btgatt_notify_params_t
odo btgatt_read_params_t
odo btgatt_response_t
odo btgatt_server_callbacks_t
odo btgatt_server_interface_t
odo btgatt_srvc_id_t
odo btgatt_test_params_t
odo btgatt_track_adv_info_t
odo btgatt_unformatted_value_t
odo btgatt_value_t
odo btgatt_write_params_t
odo bthf_callbacks_t
odo bthf_client_callbacks_t
odo bthf_client_interface_t
odo bthf_interface_t
odo bthh_callbacks_t
odo bthh_hid_info_t
odo bthh_interface_t
odo bthl_callbacks_t
odo bthl_interface_t
odo bthl_mdep_cfg_t
odo bthl_reg_param_t
odo btmce_callbacks_t
odo btmce_interface_t
odo btmce_mas_instance_t
odo btpan_callbacks_t
odo btpan_interface_t
odo btrc_callbacks_t
odo btrc_ctrl_callbacks_t
odo btrc_ctrl_interface_t
odo btrc_element_attr_val_t
odo btrc_getfolderitem_t
odo btrc_interface_t
odo btrc_player_app_attr_t
odo btrc_player_app_ext_attr_t
odo btrc_player_app_ext_attr_val_t
odo btrc_player_setting_text_t
odo btrc_player_settings_t
odo btrc_register_notification_t
odo btsdp_callbacks_t
odo btsdp_interface_t
odo btsock_interface_t
odo bufor_config_s
odo buffer_producer_stream
odo buffer_provider_s
odo camera2_device
odo camera2_device_ops
odo camera2_frame_queue_dst_ops
odo camera2_jpeg_blob
odo camera2_request_queue_src_ops
odo camera2_stream_in_ops
odo camera2_stream_ops
odo camera3_callback_ops
odo camera3_capture_request
odo camera3_capture_result
odo camera3_device
odo camera3_device_ops
odo camera3_error_msg
odo camera3_jpeg_blob
odo camera3_notify_msg
odo camera3_shutter_msg
odo camera3_stream
odo camera3_stream_buffer
odo camera3_stream_buffer_set
odo camera3_stream_configuration
odo camera_device
odo camera_device_ops
odo camera_info
odo camera_memory
odo camera_module
odo camera_module_callbacks
odo cec_message
odo channel_config_s
odo connected_sensor_t
odo Consumerir_device
odo Consumerir_freq_range
odo Consumerir_module
odo context_hub_module_t
odo context_hub_t
odo cooling_device_t
odo cpu_usage_t
odo DerEncodedCertificate
odo dynamic_sensor_meta_event
odo effect_config_s
odo effect_descriptor_s
odo effect_interface_s
odo effect_offload_param_s
odo efekt_param_s
odo efekt_uuid_s
odo fingerprint_acquired
odo fingerprint_authenticated
odo fingerprint_device
odo fingerprint_enroll
odo fingerprint_enumerated
odo fingerprint_finger_id
odo fingerprint_module
odo fingerprint_msg
odo fingerprint_removed
odo FLOW_SPEC
odo flp_device_t
odo FlpBatchOptions
odo FlpCallbacks
odo FlpDeviceContextInterface
odo FlpDiagnosticCallbacks
odo FlpDiagnosticInterface
odo FlpGeofenceCallbacks
odo FlpGeofencingInterface
odo FlpLocation
odo FlpLocationInterface
odo framebuffer_device_t
odo gatekeeper_device
odo gatekeeper_module
odo Geofence
odo GeofenceCircle
odo GeofenceData
odo GeofenceOptions
odo GnssClock
odo GnssConfigurationInterface
odo GnssData
odo GnssMeasurement
odo GnssNavigationMessage
odo GnssSvInfo
odo GnssSvStatus
odo GnssSystemInfo
odo gps_device_t
odo GpsCallbacks
odo GpsCallbacks_v1
odo GpsClock
odo GpsData
odo GpsDebugInterface
odo GpsGeofenceCallbacks
odo GpsGeofencingInterface
odo GpsInterface
odo GPSLocation
odo GPSMeasurement
odo GpsMeasurementCallbacks
odo GpsMeasurementInterface
odo GpsNavigationMessage
odo GpsNavigationMessageCallbacks
odo GpsNavigationMessageInterface
odo GpsNiCallbacks
odo GpsNiInterface
odo GpsNiNotification
odo GpsStatus
odo GpsSvInfo
odo GpsSvStatus
odo GpsXtraCallbacks
odo GpsXtraInterface
odo gralloc_module_t
odo hdmi_cec_device
odo hdmi_cec_module
odo hdmi_event
odo hdmi_port_info
odo heart_rate_event_t
odo hotplug_event
odo hub_app_info
odo hub_app_name_t
odo hub_message_t
odo hw_device_t
odo hw_module_methods_t
odo hw_module_t
odo hwc2_device
odo hwc_color
odo hwc_composer_device_1
odo hwc_display_contents_1
odo hwc_frect
odo hwc_layer_1
odo hwc_module
odo hwc_procs
odo hwc_rect
odo hwc_region
odo input_host_callbacks
odo input_module
odo keymaster0_device
odo keymaster1_device
odo keymaster2_device
odo keymaster_blob_t
odo keymaster_cert_chain_t
odo keymaster_dsa_keygen_params_t
odo keymaster_dsa_sign_params_t
odo keymaster_ec_keygen_params_t
odo keymaster_ec_sign_params_t
odo keymaster_key_blob_t
odo keymaster_key_characteristics_t
odo keymaster_key_param_set_t
odo keymaster_key_param_t
odo keymaster_rsa_keygen_params_t
odo keymaster_rsa_sign_params_t
odo keystore_module
odo light_device_t
odo light_state_t
odo load_app_request_t
odo local_time_debug_event
odo local_time_hw_device
odo local_time_module
odo mem_range_t
odo memtrack_module
odo memtrack_record
odo meta_data_event
odo nano_app_binary_t
odo nfc_module_t
odo nfc_nci_device
odo nfc_nci_module_t
odo nfc_pn544_device_t
odo nfc_tag_device
odo nfc_tag_module_t
odo NfcAdaptation
odo nvram_device
odo nvram_module
odo opis_czujnika_fizycznego_t
odo moduł zasilania
odo power_state_platform_sleep_state_t
odo power_state_voter_t
odo preview_stream_ops
odo query_apps_request_t
odo radio_hw_device
odo radio_module
odo radio_tuner
odo sensor_t
odo sensor_event_t
odo czujniki_moduł_t
odo sensor_poll_device_1
odo sensor_poll_device_t
odo czujniki_vec_t
odo Sha1CertificateFingerprint
odo sound_trigger_hw_device
odo sound_trigger_module
odo status_response_t
odo SuplCertificateInterface
odo tBLE_BD_ADDR
odo tBT_CONN_STATS
odo tBT_UUID
odo temperature_t
odo tHCI_EXT_FLOW_SPEC
odo moduł_termiczny
odo ThreadCondVar
odo ThreadMutex
odo tNFA_PROPRIETARY_CFG
odo tSNOOZE_MODE_CONFIG
odo tUART_CONFIG
odo tv_input_callback_ops
odo tv_input_capture_result
odo tv_input_device
odo tv_input_device_info
odo tv_input_event
odo tv_input_module
odo tv_stream
odo tv_stream_config
odo tx_status_event
odo uncalibrated_event_t
odo unload_app_request_t
odo vehicle_camera_cap_t
odo vehicle_camera_device_t
odo moduł_kamery_pojazdów_t
odo Vehicle_camera_state_t
odo vehicle_hvac
odo vehicle_hw_device
odo Vehicle_module
odo vehicle_prop_config
odo Vehicle_prop_value
odo Vehicle_str
odo wartość_pojazdu
odo vibrator_device
\do vr_module