จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ดัชนีคลาส

นี่คือคลาส API ดู แพ็คเกจ API ทั้งหมด

อา

AaptParser คลาสที่ดึงข้อมูลจาก apk โดยแยกวิเคราะห์เอาต์พุตของ 'aapt dump badges'
AaptParser.AaptVersion จำนวนตัวเลือกสำหรับเวอร์ชัน AAPT ที่ใช้ในการแยกวิเคราะห์ไฟล์ APK
อาบีช คลาสที่เป็นตัวแทนของ ABI
AbiFormatter คลาสยูทิลิตี้สำหรับ abi
AbiUtils คลาสยูทิลิตี้สำหรับจัดการอุปกรณ์ ABIs
บทคัดย่อHostMonitor คลาสทั่วไปสำหรับ Host Health Monitoring
AbstractXmlParser คลาสฐานตัวช่วยสำหรับการแยกวิเคราะห์ไฟล์ xml
AbstractXmlParser.ParseException ส่งหากไม่สามารถแยกวิเคราะห์อินพุต XML ได้
AcloudConfigParser คลาสตัวช่วยที่แยกวิเคราะห์การกำหนดค่า Acloud (ใช้เพื่อเริ่มอินสแตนซ์อุปกรณ์ Cloud)
AcloudConfigParser.AcloudKeys ชุดคีย์ที่สามารถค้นหาได้จากการกำหนดค่า
ActionInProgress กำลังดำเนินการทั่วไป
ActiveTrace คลาสหลักที่ช่วยอธิบายและจัดการการติดตามที่ใช้งานอยู่
กิจกรรมStatusChecker ตัวตรวจสอบสถานะสำหรับกิจกรรมที่เหลือที่ทำงานในตอนท้ายของโมดูล
AdbRootElevator AutoCloseable ที่เปิดใช้งาน adb root เมื่อสร้างหากจำเป็นและกู้คืนสถานะรูทเมื่อเสร็จสิ้น
AdbStopServerPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายเพื่อหยุดเซิร์ฟเวอร์ adb บนโฮสต์ก่อนและหลังรันการทดสอบ adb
AdbUtils คลาสยูทิลิตี้สำหรับการดำเนินการ adb
AfterClassWithInfo การรับประกันที่คล้ายคลึงกันใน AfterClass แต่วิธีการที่มีหมายเหตุประกอบต้องใช้พารามิเตอร์ TestInformation
AggregatePostProcessor ตัวรวบรวมเมตริกที่ให้ค่าต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยอดรวม การนับ และเปอร์เซ็นไทล์ที่ไม่บังคับสำหรับเมตริกตัวเลขที่รวบรวมระหว่างการทดสอบซ้ำหลายครั้ง โดยถือว่าเป็นค่าสองเท่า
AllTestAppsInstallSetup ITargetPreparer ที่ติดตั้งแอปทั้งหมดจาก IDeviceBuildInfo#getTestsDir() ลงในอุปกรณ์
AltDirBehavior enum เพื่อกำหนดพฤติกรรมไดเรกทอรีทางเลือกสำหรับตัวติดตั้ง/ตัวผลักของสิ่งประดิษฐ์ทดสอบต่างๆ

AndroidJUnitTest การทดสอบที่รันแพ็คเกจการทดสอบเครื่องมือวัดบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยใช้ android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner
AoaTargetPreparer ITargetPreparer ที่ดำเนินการชุดของการกระทำ (เช่น การคลิกและการปัดนิ้ว) โดยใช้โปรโตคอล Android Open Accessory (AOAv2)
AppBuildInfo IBuildInfo ที่แสดงถึงแอปพลิเคชัน Android และแพ็คเกจทดสอบ
AppDeviceBuildInfo คลาสนี้เลิกใช้แล้ว ใช้ IDeviceBuildInfo โดยตรง
AppSetup ITargetPreparer ที่ติดตั้ง apk และการทดสอบ
AppVersionFetcher คลาสยูทิลิตี้เพื่อรับสตริงเวอร์ชันแอปจากอุปกรณ์
AppVersionFetcher.AppVersionInfo ประเภทข้อมูลเวอร์ชันแอป
ArchModuleController ตัวควบคุมโมดูลจะไม่ทำการทดสอบเมื่อไม่ตรงกับสถาปัตยกรรมที่กำหนด
ArgsOptionParser เติมฟิลด์ Option จากอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งแยกวิเคราะห์
ArrayUtil วิธียูทิลิตี้สำหรับอาร์เรย์
ArtChrootPreparer สร้างไดเร็กทอรี chroot สำหรับการทดสอบ ART
ArtGTest
ArtRunTest นักวิ่งทดสอบเพื่อเรียกใช้การทดสอบ ART
ArtRunTest.AdbShellCommandException คลาสข้อยกเว้นเพื่อรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการคำสั่งเชลล์ ADB
ATestFileSystemLogSaver คลาส LogSaver นี้ถูกใช้โดย ATest เพื่อบันทึกบันทึกในพาธเฉพาะ
AtestRunner การใช้งาน ITestSuite
AtraceCollector IMetricCollector ที่รัน atrace ระหว่างการทดสอบและรวบรวมผลลัพธ์และบันทึกลงในการร้องขอ
AtraceRunMetricCollector รวบรวมการติดตามจากไดเร็กทอรีทดสอบทั้งหมดภายใต้ไดเร็กทอรีที่กำหนดจากอุปกรณ์ทดสอบ บันทึกไดเร็กทอรีการทดสอบ และโพสต์ไฟล์การติดตามภายใต้ไดเร็กทอรีทดสอบ และรวมเมทริก
AutoLogCollector การแจงนับที่อธิบายว่าตัวสะสมตัวใดที่สามารถจัดการได้โดยอัตโนมัติโดยสายรัด
นักข่าวอัตโนมัติ คลาสที่กำหนดการทำแผนที่จากนักข่าวอัตโนมัติของ Tradefed
AveragePostProcessor การใช้งานตัวประมวลผลภายหลังที่คำนวณค่าเฉลี่ยของรายการตัวชี้วัด

บี

พื้นหลังอุปกรณ์แอ็กชัน รันคำสั่งบนอุปกรณ์ที่กำหนดซ้ำตามความจำเป็นจนกว่าการดำเนินการจะถูกยกเลิก
BaseDeviceMetricCollector การใช้งานพื้นฐานของ IMetricCollector ที่อนุญาตให้เริ่มและหยุดการรวบรวมบน onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) และ ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map))
BaseEmulatorPreparer ผู้จัดเตรียมทั่วไปสำหรับการเปิดตัวโปรแกรมจำลองในเครื่อง
BaseHostJUnit4Test คลาสการทดสอบพื้นฐานสำหรับการรันการทดสอบสไตล์โฮสต์ JUnit4
BaseLeveledLogOutput การใช้งานพื้นฐานสำหรับ ILeveledLogOutput ที่อนุญาตให้กรองแท็กบางแท็กตามชื่อหรือส่วนประกอบ
BaseModuleController การใช้งาน IModuleController ที่ควรนำมาใช้ในการตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่
BaseMultiTargetPreparer การใช้งานพื้นฐานของ IMultiTargetPreparer ที่อนุญาตให้ปิดใช้งานวัตถุ
BasePostProcessor IPostProcessor พื้นฐานที่ทุกการใช้งานควรขยาย
BaseRetryDecision การใช้งานพื้นฐานของ IRetryDecision
BaseStreamLogger <OS ขยาย OutputStream> ILeveledLogOutput ที่นำข้อความบันทึกไปยังเอาต์พุตสตรีมและไปยัง stdout
BaseTargetPreparer คลาสการใช้งานพื้นฐานสำหรับ ITargetPreparer ที่อนุญาตให้ควบคุมว่าอ็อบเจ็กต์ถูกปิดใช้งานหรือไม่
BaseTestSuite การทดสอบการรัน Compatibility Test Suite กับระบบชุดใหม่
ตัวควบคุมแบตเตอรี่ คลาสยูทิลิตี้ที่อนุญาตให้ควบคุมสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
BatteryRechargeDeviceRecovery อนุญาตให้เรียกใช้คำสั่งเมื่อระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
อุณหภูมิแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ไม่พร้อมใช้งานการกู้คืนอุปกรณ์ ตัวตรวจสอบการกู้คืนที่จะเรียกใช้การกำหนดค่าหากไม่มีระดับแบตเตอรี่
ก่อนClassWithInfo การรับประกันที่คล้ายกันเป็น BeforeClass แต่วิธีการที่มีหมายเหตุประกอบต้องใช้พารามิเตอร์ TestInformation
BinaryState Enum ใช้เพื่อบันทึกสถานะเปิด/ปิดด้วยสถานะ IGNORE no-op
BluetoothConnectionLatencyCollector ตัวรวบรวมจะผลักดันการกำหนดค่าเมตริกระยะเวลา statsd ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังอุปกรณ์และรวบรวมระยะเวลาการเชื่อมต่อ Bluetooth สำหรับแต่ละโปรไฟล์
BluetoothConnectionStateCollector ตัวรวบรวมนี้จะรวบรวมเมทริก BluetoothConnectionStateChanged และบันทึกหมายเลขสถานะการเชื่อมต่อสำหรับแต่ละโปรไฟล์
BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor การใช้งานตัวประมวลผลภายหลังซึ่งคำนวณอัตราความสำเร็จสำหรับโปรไฟล์บลูทูธ

ใช้ "metric-key-match" เพื่อระบุเมตริกที่มีสถานะการเชื่อมต่อบลูทูธในอาร์เรย์ตัวเลข ตัวอย่าง [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3]

BluetoothUtils ฟังก์ชันยูทิลิตี้สำหรับการเรียก BluetoothInstrumentation บนอุปกรณ์

รหัส BluetoothInstrumentation ด้านอุปกรณ์สามารถพบได้ใน AOSP ที่: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider IDeviceBuildProvider ที่บูตสแตรปสร้างข้อมูลจากอุปกรณ์ทดสอบ

โดยทั่วไปจะใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีบิลด์ที่ให้มาภายนอก เช่น

BootstrapServiceFileResolverLoader โหลดตัวแก้ไขโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการโหลดบริการ
รายงานข้อผิดพลาด ออบเจ็กต์ที่มีการอ้างอิงไฟล์รายงานจุดบกพร่อง เข้ากันได้กับรายงานจุดบกพร่องแบบเรียบ และรายงานจุดบกพร่องแบบซิป (bugreportz)
BugreportCollector ITestInvocationListener แบบพาส-ทรูที่รวบรวมรายงานจุดบกพร่องเมื่อเหตุการณ์ที่กำหนดค่าได้เกิดขึ้น จากนั้นเรียก ITestInvocationListener#testLog ในลูกๆ หลังจากรวบรวมรายงานจุดบกพร่องแต่ละรายการ
BugreportCollector.Filter
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector.Noun
BugreportCollector.Predicate เพรดิเคตฉบับสมบูรณ์ที่อธิบายว่าเมื่อใดควรบันทึกรายงานข้อบกพร่อง
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector รวบรวมรายงานข้อผิดพลาดเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว
BugreportzOnTestCaseFailureCollector รวบรวม bugreportz เมื่อกรณีทดสอบในการรันล้มเหลว
BuildError โยนทิ้งหากบิลด์ที่ให้มาไม่สามารถรันได้
BuildInfo การใช้งานทั่วไปของ IBuildInfo ที่ควรเชื่อมโยงกับ ITestDevice
BuildInfoKey การแจงนับคลาสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามข้อมูล
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Enum อธิบายประเภทไฟล์ที่รู้จักทั้งหมดที่สามารถสอบถามผ่าน IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey)
BuildInfoRecorder ITargetPreparer ที่เขียนข้อมูลเมตาบิวด์ลงในไฟล์ที่ระบุ
BuildInfoUtil คลาส util เพื่อช่วยจัดการ IBuildInfo
BuildRetrivalError เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงขณะดึงบิลด์เพื่อการทดสอบ
BuildSerializedVersion คลาสที่มีเวอร์ชันการทำให้เป็นอนุกรมปัจจุบันของ IBuildInfo ทั้งหมด
BuildTestsZipUtils คลาสตัวช่วยสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ zip ที่สร้างโดยระบบสร้าง Android
อีเมลขยะ ยูทิลิตีผู้ส่งอีเมลที่อนุญาตการกำหนดค่าต่อไปนี้: ช่วงเวลาที่ส่ง ขนาดการเริ่มเป็นกลุ่มแรก ผู้รับ และข้อความจำนวนทั้งหมด
BundletoolUtil คลาสยูทิลิตี้ที่ใช้บรรทัดคำสั่ง bundletool เพื่อติดตั้ง .apks บน deivce
ByteArrayInputStreamSource
ByteArrayList คลาสที่แสดงถึงอาร์เรย์ไบต์ที่มีน้ำหนักเบา
ByteArrayUtil ยูทิลิตีเพื่อดำเนินการกับอาร์เรย์ไบต์ เช่น แปลงไบต์เป็นจำนวนเต็ม

CarModuleController ตัวควบคุมนี้ป้องกันการดำเนินการของกรณีทดสอบบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ยานยนต์
CarryDnaeError Internal RuntimeException เพื่อดำเนินการ DeviceNotAvailableException ผ่านเฟรมเวิร์ก JUnit4
CarryInterruptedException ส่งเมื่อหมดเวลาการทดสอบเฟสและจำเป็นต้องดำเนินการ InterruptedException จากเธรดการดำเนินการทดสอบไปยังเธรดการดำเนินการเรียกใช้
CdmaDeviceFlasher คลาสที่กะพริบรูปภาพบนอุปกรณ์ Android จริงด้วยวิทยุ CDMA
CecControllerTokenProvider ผู้ให้บริการโทเค็นสำหรับโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ Consumer Electronics Control (CEC)
CentralDirectoryInfo CentralDirectoryInfo เป็นคลาสที่มีข้อมูลของไฟล์/โฟลเดอร์ภายในไฟล์ zip
ตรวจสอบการจับคู่Preparer CompanionAwarePreparer ที่ตรวจสอบการเชื่อม BT ระหว่างอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ร่วม
วงกลมAtraceUtil ยูทิลิตี้ atrace ที่พัฒนาขึ้นเพื่อระบุสาเหตุหลักของ ANR ในระหว่างการทดสอบ Monkey
CircularByteArray โครงสร้างข้อมูลสำหรับเก็บอาร์เรย์ขนาดคงที่ที่ทำงานเป็นบัฟเฟอร์แบบวงกลม และติดตามผลรวมของค่าทั้งหมดในอาร์เรย์
ClangCodeCoverageCollector BaseDeviceMetricCollector ที่จะดึงการวัดความครอบคลุม Clang ออกจากอุปกรณ์และบันทึกเป็นสิ่งประดิษฐ์ทดสอบ
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException เมื่อไม่พบคลาสของอ็อบเจ็กต์
ClassPathScanner ค้นหารายการบน classpath
ClassPathScanner.ClassNameFilter IClassPathFilter ที่กรองและเปลี่ยนชื่อคลาส Java
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter ClassNameFilter ที่ปฏิเสธคลาสภายใน
ClassPathScanner.IClassPathFilter ตัวกรองสำหรับเส้นทางเข้า classpath

ลวดลายตาม FileFilter

ClockworkUtils ยูทิลิตี้เครื่องจักรสำหรับการแบ่งปันตรรกะหลายอุปกรณ์
CloseableTraceScope คลาสที่กำหนดขอบเขตที่อนุญาตให้รายงานส่วนการติดตามผ่าน try-with-resources
ClusterBuildInfo คลาส IBuildInfo สำหรับบิลด์ที่ไพพ์จาก TFC
ClusterBuildProvider IBuildProvider เพื่อดาวน์โหลดทรัพยากรการทดสอบ TFC
ClusterClient การใช้งาน IClusterClient สำหรับการโต้ตอบกับแบ็กเอนด์ TFC
ClusterCommand คลาสที่แสดงถึงงานที่ดึงมาจาก TF Cluster
ClusterCommand.RequestType
ClusterCommand.State สถานะของคำสั่งในคลัสเตอร์ TF
ClusterCommandConfigBuilder คลาสเพื่อสร้างไฟล์คอนฟิกูเรชันสำหรับคำสั่งคลัสเตอร์
ClusterCommandEvent คลาสเพื่อสรุปเหตุการณ์คำสั่งคลัสเตอร์ที่จะอัปโหลด
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
ClusterCommandLauncher คลาส IRemoteTest เพื่อเรียกใช้คำสั่งจาก TFC ผ่านกระบวนการย่อย TF
ClusterCommandScheduler ICommandScheduler เพื่อรองรับ TFC (Tradefed Cluster)
ClusterCommandStatus คลาสที่แสดงสถานะและเหตุผลในการยกเลิกสำหรับคำสั่งจาก TF Cluster
ClusterDeviceInfo คลาสเพื่อห่อหุ้มข้อมูลอุปกรณ์คลัสเตอร์ที่จะอัปโหลด
ClusterDeviceInfo.Builder
ClusterDeviceMonitor การใช้งาน IDeviceMonitor ที่รายงานผลลัพธ์ไปยังบริการ Tradefed Cluster
ClusterEventUploader <T ขยาย IClusterEvent > คลาส ClusterEventUploader ซึ่งอัปโหลด IClusterEvent ไปยัง TFC
ClusterHostEvent คลาสเพื่อสรุปเหตุการณ์โฮสต์คลัสเตอร์ที่จะอัปโหลด
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Enums ของกิจกรรมโฮสต์ประเภทต่างๆ
ClusterHostUtil ฟังก์ชันยูทิลิตี้แบบคงที่สำหรับ TF Cluster เพื่อรับอินสแตนซ์การกำหนดค่าส่วนกลาง ข้อมูลโฮสต์ ฯลฯ
ClusterLogSaver คลาส ILogSaver เพื่ออัปโหลดผลการทดสอบไปยัง TFC
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy กลยุทธ์การเลือกไฟล์
ClusterOptions
CodeCoverageTest การทดสอบที่รันแพ็คเกจการทดสอบเครื่องมือวัดบนอุปกรณ์ที่กำหนดและสร้างรายงานความครอบคลุมของรหัส
CollectingByteOutputReceiver IShellOutputReceiver ซึ่งรวบรวมเอาต์พุตของเชลล์ทั้งหมดเป็น byte[]
CollectingOutputReceiver IShellOutputReceiver ซึ่งรวบรวมเอาต์พุตของเชลล์ทั้งหมดเป็น String เดียว
การรวบรวมTestListener ITestInvocationListener ที่จะรวบรวมผลการทดสอบทั้งหมด
CollectorHelper ผู้ช่วยดำเนินการ IMetricCollector บางอย่างที่จำเป็นในหลาย ๆ ที่
CommandFileParser Parser สำหรับไฟล์ที่มีชุดของบรรทัดคำสั่ง
CommandFileParser.CommandLine
CommandInterrupter บริการที่อนุญาตให้คำสั่ง TradeFederation ถูกขัดจังหวะหรือทำเครื่องหมายเป็นเครื่องต่อเนื่อง
CommandLineBuildInfoBuilder ยูทิลิตี้หมายถึงการจับอาร์กิวเมนต์ข้อมูลบิลด์ตามปกติจากบรรทัดคำสั่งและสร้าง IBuildInfo จากอาร์กิวเมนต์
CommandOptions การใช้งาน ICommandOptions
CommandOptionsGetter การใช้งานบริการที่ส่งคืนค่าตัวเลือกคำสั่งของการเรียกใช้ที่กำหนด
CommandResult ประกอบด้วยผลลัพธ์ของคำสั่ง
CommandRunner จุดเริ่มต้น TradeFederation ทางเลือกที่จะเรียกใช้คำสั่งที่ระบุในอาร์กิวเมนต์บรรทัดรับคำสั่งแล้วออก
CommandRunner.ExitCode รหัสข้อผิดพลาดที่สามารถออกได้
CommandScheduler ตัวกำหนดตารางเวลาสำหรับการรันคำสั่ง TradeFederation ในอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด
CommandScheduler.HostState Enums ของสถานะต่าง ๆ ของโฮสต์
CommandStatus แสดงสถานะของการดำเนินการตามกำหนดเวลา
CommandStatusHandler ตัวจัดการช่วยตรวจสอบและอัปเดตสถานะการเรียกใช้
CommonLogRemoteFileUtil ยูทิลิตีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการทำซ้ำโค้ดในการแสดงอุปกรณ์ระยะไกลที่แตกต่างกันสำหรับลอจิกการดึงบันทึกจากระยะไกลของไฟล์ทั่วไป
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry การแสดงรายการบันทึกที่ทราบสำหรับอุปกรณ์ระยะไกล
CompanionAllocator คลาสพื้นฐานที่ดูแลการจัดสรรและปล่อยอุปกรณ์คู่หู

ควรใช้ getCompanionDeviceSelectionOptions() เพื่ออธิบายเกณฑ์ที่จำเป็นในการจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

CompanionAwarePreparer ITargetPreparer ที่สรุปตรรกะของการรับอุปกรณ์สหายที่จัดสรรไว้แล้ว
CompanionAwareTest คลาสการทดสอบพื้นฐานที่ห่อหุ้มการสุ่มตัวอย่างการรับและตรวจสอบอุปกรณ์ร่วม

คลาสย่อยอาจเรียก getCompanion() เพื่อดึงข้อมูลสหายที่จัดสรร

CompanionDeviceTracker คลาสสำหรับการจัดสรรและปล่อยอุปกรณ์คู่หู
CompanionRunCommandTargetPreparer ITargetPreparer ที่รันคำสั่งที่ระบุบนอุปกรณ์คู่หูที่จัดสรรไว้
CompanionTestAppInstallSetup ITargetPreparer ที่ติดตั้งแอปตั้งแต่หนึ่งแอปขึ้นไปจาก IDeviceBuildInfo#getTestsDir() ลงในอุปกรณ์ร่วมที่จัดสรรไว้
CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer คอมไพล์บูตคลาสพาธและเซิร์ฟเวอร์ระบบใหม่ด้วย 'ความเร็ว' ของตัวกรองคอมไพเลอร์
ConditionFailureMonitor ตรวจสอบความล้มเหลวใด ๆ จากการร้องขอ
ConditionPriorityBlockingQueue <T> คลาสที่ปลอดภัยสำหรับเธรดที่มีการดำเนินการเหมือน ERROR(/PriorityBlockingQueue) ที่สามารถดึงวัตถุที่ตรงกับเงื่อนไขบางอย่างได้
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher ที่ตรงกับอ็อบเจ็กต์ใดๆ
ConditionPriorityBlockingQueue.Imatcher <T> อินเทอร์เฟซสำหรับกำหนดว่าองค์ประกอบตรงกับเงื่อนไขบางประเภทหรือไม่
ConfigCompleter การใช้งาน Completer สำหรับการกำหนดค่า TF ของเรา
การกำหนดค่า การใช้งาน IConfiguration ที่เป็นรูปธรรมที่เก็บวัตถุการกำหนดค่าที่โหลดไว้ในแผนที่
การกำหนดค่าDef เก็บบันทึกการกำหนดค่า อ็อบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง และตัวเลือก
ConfigurationDef.ConfigObjectDef ออบเจ็กต์เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับชื่อคลาสและหมายเลขลักษณะที่ปรากฏ (เช่น หากการกำหนดค่ามีอ็อบเจ็กต์เดียวกันสองครั้ง ตัวแรกจะมีหมายเลขปรากฏครั้งแรก)
ConfigurationDescriptor Configuration Object ที่อธิบายลักษณะบางอย่างของการกำหนดค่าเอง
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner Enum ใช้เพื่อระบุผู้ทดสอบในพื้นที่
ConfigurationException ส่งหากไม่สามารถโหลดการกำหนดค่าได้
ConfigurationFactory โรงงานสำหรับสร้าง IConfiguration
ConfigurationFactory.ConfigLoader การใช้งาน IConfigDefLoader ที่ติดตามการกำหนดค่าที่รวมจากการกำหนดค่ารูทหนึ่งรายการ และแสดงข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรวมแบบวงกลม
ConfigurationFactory.ExceptionLoader
การกำหนดค่าUtil ฟังก์ชันยูทิลิตี้เพื่อจัดการไฟล์การกำหนดค่า
ConfigurationXmlParserSettings คลาสง่าย ๆ ในการยอมรับการตั้งค่าสำหรับ ConfigurationXmlParser

หากต้องการส่งการตั้งค่าไปยังคลาสนี้ ต้องใช้นามแฝง

การกำหนดค่าYamlParser Parser สำหรับรูปแบบ YAML
ConfigUtil คลาสยูทิลิตี้สำหรับการสร้าง โต้ตอบ และพุชไฟล์การกำหนดค่า statsd
คอนโซล คอนโซลหลักของ TradeFederation ให้ผู้ใช้มีอินเทอร์เฟซในการโต้ตอบ

ปัจจุบันรองรับการดำเนินงานเช่น

  • เพิ่มคำสั่งเพื่อทดสอบ
  • รายการอุปกรณ์และสถานะ
  • กำลังดำเนินการเรียกรายการ
  • รายการคำสั่งในคิว
  • บันทึกการเรียกใช้ดัมพ์ไปยังไฟล์/stdout
  • ปิดตัวลง
Console.ArgRunnable <T> Runnable ที่มีวิธีการ run ที่สามารถรับอาร์กิวเมนต์ได้
Console.CaptureList ประเภทความสะดวกสำหรับ List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream OutputStream ที่สามารถใช้เพื่อทำให้ System.out.print() เล่นได้ดีกับ LineReader ของผู้ใช้
ConsoleResultReporter ผู้รายงานผลพิมพ์ผลการทดสอบไปที่คอนโซล
ContentProviderHandler ตัวจัดการที่สรุปการโต้ตอบของผู้ให้บริการเนื้อหาและอนุญาตให้ใช้ผู้ให้บริการเนื้อหาด้านอุปกรณ์สำหรับการทำงานที่แตกต่างกัน
CountingTestResultListener TestResultListener ที่ติดตามจำนวนการทดสอบทั้งหมดโดย TestStatus
CountTestCasesCollector นับและรายงานจำนวนกรณีการทดสอบสำหรับ IRemoteTest ที่กำหนด
ความครอบคลุมMeasurementForwarder การทดสอบตัวยึดตำแหน่งที่ส่งต่อการวัดความครอบคลุมจากผู้ให้บริการบิลด์ไปยังตัวบันทึก
ความคุ้มครองตัวเลือก แลกเปลี่ยนวัตถุเพื่อถือตัวเลือกความคุ้มครอง
CoverageOptions.Toolchain
ซีพียูThrottlingWaiter ITargetPreparer ที่รอจนกว่าความถี่สูงสุดของคอร์ทั้งหมดจะถูกกู้คืนเป็นระดับสูงสุดที่มีอยู่
CreateAvdPreparer
CreateUserPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายสำหรับการสร้างผู้ใช้และทำความสะอาดในตอนท้าย
คำขอปัจจุบัน คลาสที่ติดตามและให้ข้อมูลการเรียกใช้ปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ทุกที่ภายในการเรียกใช้
ปัจจุบันInvocation.InvocationInfo คีย์ที่มีชื่อพิเศษบางอย่างที่เรามักจะใส่สำหรับการเรียกใช้
CurrentInvocation.IsolationGrade อธิบายระดับของการแยกตัว

ดี

DebugHostLogOnFailureCollector ตัวรวบรวมที่จะรวบรวมและบันทึกล็อกด้านโฮสต์เมื่อเกิดความล้มเหลวของกรณีทดสอบ
DefaultRemoteAndroidTestRunner ส่วนขยายของ ddmlib RemoteAndroidTestRunner เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างสำหรับกรณีการใช้งาน Tradefed
DefaultTestsZipInstaller การใช้งานเริ่มต้นของตัวติดตั้ง zip การทดสอบ
DelegatedInvocationExecution InvocationExecution ซึ่งมอบหมายการดำเนินการไปยังไบนารี Tradefed อื่น
DependenciesResolver ผู้ให้บริการประเภทใหม่ที่ช่วยให้รับการพึ่งพาทั้งหมดสำหรับการทดสอบ
ผลลัพธ์การจัดสรรอุปกรณ์ แสดงผลลัพธ์ของความพยายามในการจัดสรรสำหรับคำสั่ง
DeviceAllocationState แสดงถึงสถานะการจัดสรรของอุปกรณ์จากมุมมองของ IDeviceManager
อุปกรณ์AvailableChecker ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลไม่ปล่อยให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะออฟไลน์
DeviceBaselineChecker ตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ก่อนแต่ละโมดูล
DeviceBaselineSetter คลาสนามธรรมที่ใช้ในการสร้างการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์
อุปกรณ์BatteryLevelChecker IRemoteTest ที่ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ขั้นต่ำ และรอให้แบตเตอรี่ถึงเกณฑ์การชาร์จครั้งที่สองหากไม่มีประจุขั้นต่ำ
DeviceBatteryResourceMetricCollector ตัวรวบรวมนี้รวบรวมเมตริกแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
DeviceBuildDescriptor คลาส wrapper สำหรับ IBuildInfo ที่มีเมธอดตัวช่วยเพื่อดึงข้อมูลบิลด์แพลตฟอร์มอุปกรณ์
DeviceBuildInfo IBuildInfo ที่แสดงถึงการสร้างอุปกรณ์ Android ที่สมบูรณ์และ (เป็นทางเลือก) การทดสอบ
DeviceBuildInfoBootStrapper ITargetPreparer ที่แทนที่ฟิลด์ข้อมูลบิลด์ด้วยแอตทริบิวต์ที่อ่านจากอุปกรณ์

ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ที่มีบิลด์ที่สร้างจากแหล่งภายนอก (เช่น

DeviceBuildInfoInjector ITargetPreparer ที่แทรกข้อมูลเมตา DeviceBuildDescriptor ลงใน IBuildInfo
DeviceCleaner ทำการรีบูตหรือฟอร์แมตเป็นการล้างข้อมูลหลังการทดสอบ และเลือกปิดหน้าจอ
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
DeviceConcurrentUtil ประกอบด้วยวิธียูทิลิตี้และคลาสสำหรับการดำเนินการคำสั่งด้านอุปกรณ์พร้อมกัน

ใช้ ERROR(/ExecutorService) เพื่อเรียกใช้คำสั่งที่ใช้เป็น ShellCommandCallable และใช้ ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) สำหรับการซิงโครไนซ์กับ ERROR(/Future) ตามที่ส่งคืนโดย ERROR(/ExecutorService) สำหรับการดำเนินการคำสั่ง

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> ERROR(/Callable) ที่รวมรายละเอียดของการดำเนินการคำสั่งเชลล์บน ITestDevice
DeviceConfigurationHolder การใช้งาน IDeviceConfiguration ที่เป็นรูปธรรมที่เก็บอ็อบเจ็กต์การกำหนดค่าอุปกรณ์ที่โหลดไว้ในแอตทริบิวต์
DeviceDescriptor คลาสที่มีข้อมูลที่อธิบายอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบ
DeviceDisconnectedException ส่งเมื่ออุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านประเภทการขนส่งอีกต่อไป เช่น หากอุปกรณ์ไม่สามารถมองเห็นได้ผ่าน USB หรือการเชื่อมต่อ TCP/IP
DeviceErrorIdentifier ตัวระบุข้อผิดพลาดจากข้อผิดพลาดของอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่รายงานข้อผิดพลาด
DeviceFailedToBootError โยนทิ้งหากอุปกรณ์ไม่สามารถบู๊ตได้หลังจากแฟลชด้วยบิลด์
คุณสมบัติอุปกรณ์โมดูลคอนโทรลเลอร์ ตัวควบคุมโมดูลจะไม่ทำการทดสอบเมื่อไม่รองรับคุณสมบัติบางอย่าง
DeviceFileReporter คลาสยูทิลิตี้ที่ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับไฟล์และส่งไปยัง ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) หากพบ
DeviceFlashPreparer ITargetPreparer ที่กะพริบภาพบนฮาร์ดแวร์ Android ที่มีอยู่จริง
อุปกรณ์FoldableState การแสดงสถานะอุปกรณ์ที่พับได้ตามที่ส่งคืนโดย "cmd device_state print-states"
DeviceFolderBuildInfo IDeviceBuildInfo ที่มี build artifacts อื่นๆ ที่มีอยู่ในไดเร็กทอรีบนระบบไฟล์ในเครื่อง
อุปกรณ์ImageZipFlashingTargetPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่แฟลชอุปกรณ์ด้วยภาพอุปกรณ์ที่ให้ผ่านรูปแบบเฉพาะ
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตการเข้าถึงทรัพยากรMetricCollector นักสะสมส่ง ping google.com เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือไม่
อุปกรณ์JUnit4ClassRunner ตัวทดสอบ JUnit4 ที่รองรับ IDeviceTest
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation คำอธิบายประกอบปลอมหมายถึงการนำบันทึกไปให้นักข่าว
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation หมายเหตุปลอมหมายถึงการนำตัวชี้วัดไปยังนักข่าว
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData การใช้งาน ExternalResource และ TestRule
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics การใช้งาน ExternalResource และ TestRule
DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder RunnerBuilder ที่จัดหา DeviceJUnit4ClassRunner s ใช้สำหรับการจัดหานักวิ่งสำหรับ ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite) และ LongevityHostRunner โดยเฉพาะ
DeviceManagementGrpcServer เซิร์ฟเวอร์ GRPC อนุญาตให้จองอุปกรณ์จาก Tradefed
ตัวจัดการอุปกรณ์
DeviceManager.FastbootDevice การเป็นตัวแทนของอุปกรณ์ในโหมด Fastboot
DeviceMetricData วัตถุเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยตัวรวบรวมเมทริก
DeviceMonitorMultiplexer คลาสพร็อกซีเพื่อเผยแพร่คำขอไปยัง IDeviceMonitor หลายรายการ
DeviceNotAvailableException โยนเมื่ออุปกรณ์ไม่พร้อมสำหรับการทดสอบอีกต่อไป
DeviceOwnerTargetPreparer ITargetPreparer ที่ตั้งค่าส่วนประกอบเจ้าของอุปกรณ์
อุปกรณ์ParameterizedRunner รันเนอร์แบบกำหนดพารามิเตอร์สไตล์ JUnit4 สำหรับการทดสอบแบบกำหนดพารามิเตอร์ที่ขับเคลื่อนโดยฝั่งโฮสต์
คุณสมบัติอุปกรณ์ คำจำกัดความคงที่ทั่วไปสำหรับชื่อคุณสมบัติด้านอุปกรณ์
DeviceRecoveryModeUtil
DeviceReleaseReporter ผู้รายงานการวางจำหน่ายอุปกรณ์ที่จัดการการสื่อสารกับกระบวนการระดับบนสุดของอุปกรณ์ที่จะเผยแพร่
คุณสมบัติรีเซ็ตอุปกรณ์ การใช้งานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของการรีเซ็ตอุปกรณ์
DeviceResetHandler การจัดการยูทิลิตี้โดยทั่วไปการรีเซ็ตอุปกรณ์
DeviceRuntimeException โยนเมื่อการกระทำของอุปกรณ์ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้
DeviceSelectionOptions คอนเทนเนอร์สำหรับเกณฑ์การเลือกอุปกรณ์
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType รองรับอุปกรณ์ตัวยึดตำแหน่งประเภทต่างๆ ที่เป็นไปได้
DeviceSettingChecker ตรวจสอบว่าการตั้งค่าอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเรียกใช้โมดูลหรือไม่
DeviceSetup ITargetPreparer ที่กำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับการทดสอบตาม Option ที่มีให้
DeviceStateMonitor คลาส Helper สำหรับตรวจสอบสถานะของ IDevice
DeviceStorageAgeResourceMetricCollector แยกวิเคราะห์อายุการจัดเก็บจาก logcat
DeviceStorageFiller ผู้จัดเตรียมเป้าหมายเพื่อเติมพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อให้มีพื้นที่ว่างบางส่วน
DeviceStorageStatusChecker ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพื้นที่ดิสก์เพียงพอสำหรับพาร์ติชั่นที่กำหนดหรือไม่
DeviceStringPusher ผู้จัดเตรียมเป้าหมายเพื่อเขียนสตริงลงในไฟล์
DeviceSuite ขยาย Suite คอนเทนเนอร์ JUnit4 เพื่อจัดเตรียม ITestDevice ให้กับการทดสอบที่ต้องการ
อุปกรณ์TestCase กรณีทดสอบ Helper JUnit ที่ให้บริการ IRemoteTest และ IDeviceTest
ผลการทดสอบอุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญพิเศษของ TestResult ที่จะยกเลิกเมื่อ DeviceNotAvailableException เกิดขึ้น
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
DeviceTestRunOptions คลาสตัวสร้างสำหรับตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบอุปกรณ์ที่กำลังรันผ่าน BaseHostJUnit4Test
DeviceTestSuite ชุดทดสอบ Helper JUnit ที่ให้บริการ IRemoteTest และ IDeviceTest
อุปกรณ์UnavailableMonitor ผู้ฟังนี้พยายามที่จะจับภาพ DNAE ระดับกรณีทดสอบเท่านั้น
DeviceUnresponsiveException ความเชี่ยวชาญพิเศษของ DeviceNotAvailableException ที่ระบุว่าอุปกรณ์มองเห็นได้โดย adb แต่ไม่ตอบสนอง (เช่น คำสั่งหมดเวลา ไม่สามารถบู๊ตได้ ฯลฯ)
DeviceUpdateTargetPreparer ITargetPreparer ที่เป็นนามธรรมซึ่งดูแลขั้นตอนทั่วไปเกี่ยวกับการอัปเดตอุปกรณ์ด้วยไฟล์อิมเมจของอุปกรณ์จากแหล่งภายนอก (ซึ่งต่างจากบริการบิลด์)
DeviceWifiResourceMetricCollector ตัวรวบรวมรวบรวมความแรงของสัญญาณ wifi ที่เชื่อมต่อในปัจจุบันและตัวชี้วัดความเร็วของลิงค์
DeviceWiper ITargetPreparer ที่ล้างข้อมูลผู้ใช้
DirectedGraph <V> การใช้งานกราฟแบบไม่ถ่วงน้ำหนักโดยตรง
DisableSELinuxTargetPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่ปิดใช้งาน SELinux หากเปิดใช้งาน
DryRunKeyStore ที่เก็บคีย์สำหรับการทำงานแบบแห้งโดยที่ค่าที่เก็บคีย์ใดๆ จะถูกแทนที่และพบอย่างถูกต้องเสมอ
นักวิ่งแห้ง การทดสอบรันแบบแห้งอย่างโปร่งใสแทนที่จะดำเนินการจริง
DynamicFileStubTest นี่คือการทดสอบการแลกเปลี่ยนเพื่อทดสอบการแลกเปลี่ยนสามารถแก้ไขไฟล์ไดนามิกได้อย่างถูกต้อง
DynamicRemoteFileResolver คลาสที่ช่วยแก้ไขพาธไปยังไฟล์ระยะไกล
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader โหลดการใช้งาน IRemoteFileResolver
DynamicSystemPreparer ITargetPreparer ที่ตั้งค่าอิมเมจระบบที่ด้านบนของบิลด์อุปกรณ์ด้วย Dynamic System Update

อี

EarlyDeviceReleaseคุณสมบัติ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์คุณลักษณะสำหรับการเปิดตัวอุปกรณ์ในช่วงต้น
อีเมล คลาสตัวช่วยในการส่งอีเมล
EmailHostHealthAgent การใช้งาน IHostHealthAgent เพื่อส่งอีเมลจากรายงานการตรวจสอบโฮสต์
EmmaXmlConstants ค่าคงที่ที่ใช้เมื่อแยกวิเคราะห์รายงาน emma xml
EmulatorMemoryCpuCapturer
EndCentralDirectoryInfo EndCentralDirectoryInfo เป็นคลาสที่มีข้อมูลโดยรวมของไฟล์ zip
EnforcedSeLinuxChecker ตัวตรวจสอบสถานะที่รับรองสถานะของ Selinux
EraseUserDataPreparer ITargetPreparer ที่ล้างข้อมูลผู้ใช้บนอุปกรณ์
ตัวระบุข้อผิดพลาด อินเทอร์เฟซนี้อธิบายข้อผิดพลาดเฉพาะและคุณสมบัติ
ErrorStorageUtil คลาส Helper สำหรับจัดการข้อผิดพลาดเพื่อให้สอดคล้องกับที่เก็บข้อมูลทั่วไป
EventsLoggerListener Listener ที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้รับลงในไฟล์
ข้อยกเว้นThrowingRunnerWrapper
ExecutableBaseTest คลาสพื้นฐานสำหรับรูปแบบการทดสอบที่เรียกใช้งานได้
ExecutableHostTest ตัวทดสอบสำหรับรันบนโฮสต์
ExecutableTargetTest นักวิ่งทดสอบสำหรับการวิ่งบนเป้าหมาย
ไฟล์การดำเนินการ การขึ้นต่อกันของไฟล์ที่สร้างขึ้นระหว่างการดำเนินการทดสอบหรือการร้องขอที่จำเป็นต้องดำเนินการสำหรับการทดสอบ
ExecutionFiles.FilesKey การนับคีย์มาตรฐานที่รู้จักสำหรับแผนที่
คุณสมบัติการดำเนินการ คุณสมบัติที่สร้างขึ้นระหว่างการดำเนินการทดสอบหรือการร้องขอ
ที่มีอยู่BuildProvider IBuildProvider ที่ส่งคืน IBuildInfo ที่สร้างขึ้นแล้ว
ExtendedFile ส่วนขยายของไฟล์มาตรฐานสำหรับสร้างข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับบิลด์

F

คำอธิบายความล้มเหลว ชั้นเรียนอธิบายข้อมูลความล้มเหลวในสหพันธ์การค้า
FakeTest การทดสอบปลอมที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างผลการทดสอบที่ทำซ้ำได้
FakeTestsZipFolder อุปกรณ์ทดสอบที่สร้างโฟลเดอร์ทดสอบที่คลายซิปปลอมตามรายการเนื้อหา
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootCommandPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่ทริกเกอร์ fastboot และส่งคำสั่ง fastboot
FastbootDeviceFlasher คลาสที่ใช้ fastboot เพื่อแฟลชรูปภาพบนฮาร์ดแวร์ Android ที่มีอยู่จริง
FastbootHelper คลาสตัวช่วยสำหรับการดำเนินการ fastboot
FastbootUpdateBootstrapPreparer ITargetPreparer ที่จัดสเตจไฟล์ที่ระบุ (bootloader, radio, zip อิมเมจอุปกรณ์) ลงใน IDeviceBuildInfo เพื่อรับอุปกรณ์ที่แฟลชด้วย FastbootDeviceFlasher จากนั้นใส่แอททริบิวต์อุปกรณ์หลังบูตลงในข้อมูลบิลด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานผลลัพธ์
FatalHostError มีข้อยกเว้นที่ระบุว่าเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ไม่สามารถกู้คืนได้บนเครื่องโฮสต์ที่รัน TradeFederation และอินสแตนซ์ของ TradeFederation ควรปิดตัวลง
คุณสมบัติFlagTargetPreparer อัปเดต DeviceConfig (ตั้งค่าสถานะคุณลักษณะโดยบริการระยะไกล)
ไฟล์ดาวน์โหลดแคช คลาสตัวช่วยที่รักษาแคช LRU ของระบบไฟล์ในเครื่องของไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไฟล์ดาวน์โหลดCacheFactory โรงงานสำหรับสร้าง FileDownloadCache
ไฟล์ดาวน์โหลดCacheWrapper คลาส wrapper ที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก FileDownloadCache ในขณะที่นำอินเทอร์เฟซ IFileDownloader ไปใช้
FileIdleMonitor ตรวจสอบไฟล์และดำเนินการเรียกกลับหากไม่ได้ใช้งาน (เช่น
FileInputStreamSource InputStreamSource ที่รับไฟล์อินพุต
FileLogger ILeveledLogOutput ที่นำข้อความบันทึกไปยังไฟล์และไปยัง stdout
FileProtoResultReporter นักข่าว Proto ที่ TestRecord ลงในไฟล์
FilePullerDeviceMetricCollector BaseDeviceMetricCollector ที่รับฟังคีย์เมตริกที่มาจากอุปกรณ์และดึงเป็นไฟล์จากอุปกรณ์
FilePullerLogCollector Logger ของไฟล์ที่รายงานโดยฝั่งอุปกรณ์
FileSystemLogSaver บันทึกบันทึกไปยังระบบไฟล์
FileUtil คลาสตัวช่วยสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับไฟล์
FileUtil.HarnessIOException เทียมข้อยกเว้นที่ช่วยแบกปัญหาไฟล์
FileUtil.LowDiskSpaceException โยนทิ้งหากพื้นที่ดิสก์ที่ใช้งานได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
กรองผลลัพธ์ผู้ส่งต่อ ตัวแปรของ ResultForwarder ที่อนุญาตให้รายงานเฉพาะรายการที่อนุญาตของ TestDescription
FixedByteArrayOutputStream ERROR(/OutputStream) ในหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลจำนวนสูงสุดเท่านั้น
FlashingMethod enum เพื่ออธิบายวิธีการที่ใช้ในการแฟลชอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ
FlashingResourcesParser คลาสที่แยกวิเคราะห์ไฟล์รูปภาพเสริมในเวอร์ชันที่จำเป็นซึ่งจำเป็นต่อการแฟลชอุปกรณ์
FlashingResourcesParser.AndroidInfo typedef สำหรับ Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint อินเทอร์เฟซการกรอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ FlashingResourcesParser ละเว้นทรัพยากรบางอย่างที่อาจใช้
FlashingResourceUtil ยูทิลิตีนี้ช่วยตั้งค่าเวอร์ชันที่เหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้สามารถแฟลชผ่าน DeviceFlashPreparer
พับได้ExpandingHandler IModuleParameterHandler ขยายเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดค่าแบบพับได้ที่ไม่ใช่หลักแต่ละรายการ
มือจับพับได้ Generic foldable handler that can take the foldable parameters to create a specialized module.
FoldableModePreparer A target preparer that can switch the foldable state of a device.
FolderBuildInfo Concrete implementation of a IFolderBuildInfo .
FolderSaver A ITargetPreparer that pulls directories off device, compresses and saves it into logging backend.
FormattedGeneratorReporter Reporter that allows to generate reports in a particular format.
FreeDeviceState
FuseUtil A helper class for FUSE operations.

G

GceAvdInfo Structure to hold relevant data for a given GCE AVD instance.
GceAvdInfo.GceStatus
GceAvdInfo.LogFileEntry
GceManager Helper that manages the GCE calls to start/stop and collect logs from GCE.
GceRemoteCmdFormatter Utility class to format commands to reach a remote gce device.
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode SCP can be used to push or pull file depending of the structure of the args.
GceSshTunnelMonitor Thread Monitor for the Gce ssh tunnel.
GcovCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
GCSBucketUtil File manager to download and upload files from Google Cloud Storage (GCS).
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata Simple wrapper for file info in GCS.
GCSCommon Base class for Gcs operation like download and upload.
GCSConfigurationFactory A ConfigurationFactory loads configs from Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Extension of ConfigurationFactory.ConfigLoader that loads config from GCS, tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
GCSConfigurationServer Config server loads configs from Google Cloud Storage (GCS).
GCSDownloaderHelper Downloader for GCS bucket that takes care of caching and resolving the global config.
GCSFileDownloader File downloader to download file from google cloud storage (GCS).
GCSFileUploader File uploader to upload file data to google cloud storage (GCS).
GCSHostResourceManager Download host resource from GCS (Google cloud storage).
GcsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading from a GCS bucket.
GenericLogcatEventParser <LogcatEventType> Parse logcat input for events.
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Struct to hold a logcat event with the event type and triggering logcat message
GetPreviousPassedHelper Helper to get the previous passed test filters.
GkiDeviceFlashPreparer A target preparer that flash the device with android common kernel generic image.
GlobalConfiguration An IGlobalConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map
GlobalFilterGetter Service implementation that returns the filters of a given invocation.
GlobalTestFilter Filter options applied to the invocation.
GoogleApiClientUtil Utils for create Google API client.
GoogleBenchmarkResultParser Parses the results of Google Benchmark that run from shell, and return a map with all the results.
GoogleBenchmarkTest A Test that runs a Google benchmark test package on given device.
GranularRetriableTestWrapper A wrapper class works on the IRemoteTest to granulate the IRemoteTest in testcase level.
GranularRetriableTestWrapper.StartEndCollector Class helper to catch missing run start and end.
GsiDeviceFlashPreparer A target preparer that flashes the device with android generic system image.
GTest A Test that runs a native test package on given device.
GTestBase The base class of gTest
GTestListTestParser A result parser for gtest dry run mode with "--gtest_list_tests" parameter.
GTestResultParser Parses the 'raw output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestInvocationListener of the results.
GTestXmlResultParser Parses the 'xml output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestRunListener of the results.

H

HarnessException Base exception class for exception thrown within the harness.
HarnessRuntimeException
HeapHostMonitor AbstractHostMonitor implementation that monitors the heap memory on the host and log it periodically to the history log.
HelloWorldMultiTargetPreparer An example implementation of a IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger TF History Logger, special log that contains only some specific events.
HostGTest A Test that runs a native test package.
HostMetric This class represents a host metric sample to be reported.
HostOptions Host options holder class.
HostStatsdMetricCollector A IMetricCollector that collects statsd metrics from host side using statsd utility commands.
HostTest A test runner for JUnit host based tests.
HostUtils Implements some useful utility methods for running host tests.
HprofAllocSiteParser Helper class to parse info from an Allocation Sites section of hprof reports.
HttpHelper Contains helper methods for making http requests
HttpHelper.RequestRunnable Runnable for making requests with IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
HttpMultipartPost Helper class for making multipart HTTP post requests.
HttpRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via http
HttpsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via https

I

IAbi Interface representing the ABI under test.
IAbiReceiver A test that needs the ABI under test.
IAndroidDebugBridge Interface definition for AndroidDebugBridge methods used in this package.
IAppBuildInfo This interface is deprecated. Use IBuildInfo directly.
IAutoRetriableTest Interface for an IRemoteTest that doesn't implement ITestFilterReceiver but still wishes to support auto-retry.
IBatteryInfo The interface defining the interaction with a battery of a device.
IBatteryInfo.BatteryState Describes the current battery charging state.
IBuildInfo Holds information about the build under test.
IBuildInfo.BuildInfoProperties Some properties that a IBuildInfo can have to tweak some handling of it.
IBuildProvider Responsible for providing info regarding the build under test.
IBuildReceiver A test that needs reference to the build under test.
IClusterClient An interface for interacting with the TFC backend.
IClusterEvent Interface for any cluster event to be uploaded to TFC.
IClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > Interface for ClusterEventUploader
IClusterOptions An interface for getting cluster-related options.
ICommandOptions Container for execution options for commands.
ICommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands.
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener Listener for invocation events when invocation completes.
ICompressionStrategy An interface representing a compression algorithm that can be selected at runtime.
IConfigOptionValueTransformer An interface for manipulating config option value
IConfigurableVirtualDevice An interface to provide information about a possibly preconfigured virtual device info (host ip, host user, ports offset and etc.).
IConfiguration Configuration information for a TradeFederation invocation.
IConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration s
IConfigurationReceiver Simple interface to represent object that accepts an IConfiguration .
IConfigurationServer An interface for config server.
ICredentialFactory An interface for credential factory to create oauth2 Credential .
IDefaultObjectLoader Interface for loading the default objects that should be part of our YAML configuration.
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration The loading configuration object to pass information to the loader.
IDeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
IDeviceBuildProvider A IBuildProvider that uses information from a ITestDevice to retrieve a build.
IDeviceConfiguration Device Configuration Holder Interface.
IDeviceFlasher Flashes a device image on a device.
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption Enum of options for handling the userdata image
IDeviceManager อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการชุดอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการทดสอบ
IDeviceManager.IFastbootListener Listener สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะ fastboot
IDeviceMonitor Interface for monitoring state of devices.
IDeviceMonitor.DeviceLister A Runnable -like class that should return the known devices and their states.
IDeviceRecovery Interface for recovering a device that has gone offline.
IDeviceSelection Interface for device selection criteria.
IDeviceStateMonitor Provides facilities for monitoring the state of a IDevice .
IDeviceTest Interface for object that needs a reference to a ITestDevice .
IDisableable Interface that describes a Tradefed object that can be disabled.
IEmail Interface for sending email.
IEmail.Message Container for email message data.
IFileDownloader Interface for downloading a remote file.
IFileEntry Interface definition that provides simpler, mockable contract to FileEntry methods.
IFileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException Exception thrown if a resolver cannot be loaded or initialized.
IFlashingResourcesParser Interface for providing required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
IFlashingResourcesRetriever Interface for retrieving auxiliary image files needed to flash a device.
IFolderBuildInfo A simple abstract IBuildInfo whose build artifacts are containing in a local filesystem directory.
IFormatterGenerator Interface describing a formatter for SuiteResultHolder .
IGlobalConfiguration A class to encompass global configuration information for a single Trade Federation instance (encompassing any number of invocations of actual configurations).
IHarnessException Description of the harness exception interface that will be implemented by harness exceptions.
IHostCleaner Cleans up the host after the test run has finished.
IHostHealthAgent An interface to emit host or device metrics.
IHostMonitor Interface to dispatch host data
IHostMonitor.HostDataPoint Generic class for data to be reported.
IHostMonitor.HostMetricType
IHostOptions Host options holder interface.
IHostOptions.PermitLimitType Enum describing the possible permit limiters
IHostResourceManager Interface to manager host resource.
IHttpHelper Helper methods for performing http requests.
IHttpHelper.DataSizeException
IInvocationContext Holds information about the Invocation for the tests to access if needed.
IInvocationContext.TimingEvent
IInvocationContextReceiver A test that needs reference to the context of the invocation.
IInvocationExecution Interface describing the actions that will be done as part of an invocation.
IKeyStoreClient Interface to access a key store for password or sensitive data.
IKeyStoreFactory Factory for creating IKeyStoreClient .
ILabPreparer Marker interface for lab preparers

See ITargetPreparer for a description of what these interfaces are intended.

ILeveledLogOutput Classes which implement this interface provides methods that deal with outputting log messages.
ILogcatReceiver A class that provides the output of a device's logcat as an InputStreamSource .
ILogRegistry An interface for a ILogOutput singleton logger that multiplexes and manages different loggers.
ILogRegistry.EventType Events that are useful to be logged
ILogSaver Classes which implement this interface provide methods for storing logs to a central location.
ILogSaverListener Allows for ITestInvocationListener s to listen for when log files are saved.
IManagedTestDevice A ITestDevice whose lifecycle is managed.
IManagedTestDevice.DeviceEventResponse Container for a response to a IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) call
IManagedTestDeviceFactory Creator interface for IManagedTestDevice s
IMetricCollector This interface will be added as a decorator when reporting tests results in order to collect matching metrics.
IMetricCollectorReceiver Interface for IRemoteTest s to implement if they need to get the list of IMetricCollector s for the test run.
IMoblyYamlResultHandler Interface of mobly yaml result handler.
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult Interface of mobly yaml result
IModuleController Interface for controlling if a module should be executed or not.
IModuleController.RunStrategy Enum describing how the module should be executed.
IModuleParameterHandler The interface for parameters of suites modules.
IMultiDeviceRecovery Interface for recovering multiple offline devices.
IMultiDeviceTest This interface is deprecated. This interface is kept temporarily for compatibility but is not actually used anymore. Please do not implement it.
IMultiTargetPreparer Prepares the test environment for several devices together.
INativeDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
INativeDeviceTest Interface for object that needs a reference to a INativeDevice .
InfraErrorIdentifier Error Identifiers from Trade Federation infra, and dependent infra (like Build infra).
InputStreamSource This interface basically wraps an ERROR(/InputStream) to make it clonable.
InstallAllTestZipAppsSetup A ITargetPreparer that installs all apps in a test zip.
InstallApexModuleTargetPreparer
InstallApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more apks located on the filesystem.
InstallBuildEnvApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more test apks from an Android platform build env.
InstalledInstrumentationsTest Runs all instrumentation found on current device.
InstantAppHandler Handler for ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPreparer A ITargetPreparer that runs instrumentation
InstrumentationTest A Test that runs an instrumentation test package on given device.
InvocationContext Generic implementation of a IInvocationContext .
InvocationExecution Class that describes all the invocation steps: build download, target_prep, run tests, clean up.
InvocationLocal <T> This class provides invocation-scope variables.
InvocationMetricLogger A utility class for an invocation to log some metrics.
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Grouping allows to log several groups under a same key.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Some special named key that we will always populate for the invocation.
InvocationStatus A class to store invocation status.
InvocationStatus A helper enum to represent the invocation status
InvocationSummaryHelper Helper class for gathering and reporting TestSummary for set of listeners
InvocationToJUnitResultForwarder A class that listens to ITestInvocationListener events and forwards them to a TestListener .
IPostProcessor Post processors is a Trade Federation object meant to allow the processing of metrics and logs AFTER the tests and BEFORE result reporting.
IRemoteFeature Interface describing a feature in Tradefed that can be executed based on the request.
IRemoteFileResolver Interface for objects that can resolve a remote file into a local one.
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs The args passed to the resolvers
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Class holding information about the resolved file and some metadata.
IRemoteScheduledListenersFeature Extension of IRemoteFeature to support passing in IScheduledInvocationListener s.
IRemoteTest A test that reports results directly to a ITestInvocationListener .
IReportNotExecuted In case of an incomplete execution, IRemoteTest that implements this interface may report their non-executed tests for improved reporting.
IRescheduler Interface for rescheduling a config for future execution.
IResourceMetricCollector The interface for user to implement customized resource collectors.
IRestApiHelper A helper interface for performing REST API calls.
IResumableTest This interface is deprecated. No need for this anymore
IRetryDecision Interface driving the retry decision and applying the filter on the class for more targeted retry.
IRuntimeHintProvider
IRunUtil Interface for running timed operations and system commands.
IRunUtil.EnvPriority Enum that defines whether setting or unsetting a particular env.
IRunUtil.IRunnableResult An interface for asynchronously executing an operation that returns a boolean status.
ISandbox Interface defining a sandbox that can be used to run an invocation.
ISandboxFactory Factory for creating ISandbox .
ISetOptionReceiver Implementation of this interface should have an Option with a "set-option" name linked to HostTest#SET_OPTION_NAME .
IShardableListener A ITestInvocationListener that can be sharded.
IShardableTest A IRemoteTest that can be split into separately executable sub-tests.
IShardHelper Interface of an object that describes the sharding strategy to adopt for a configuration.
IsolatedHostTest Implements a TradeFed runner that uses a subprocess to execute the tests in a low-dependency environment instead of executing them on the main process.
ISupportGranularResults Interface specifying whether a ITestInvocationListener supports receiving the granular results or not.
ISystemStatusChecker An checker that performs checks on system status and returns a boolean to indicate if the system is in an expected state.
ISystemStatusCheckerReceiver A IRemoteTest that requires access to the ISystemStatusChecker from the configuration.
ITargetCleaner This interface is deprecated. tearDown has been moved to the base ITargetPreparer interface.
ITargetPreparer Prepares the test environment for the test run.
ITerribleFailureHandler An interface to handle terrible failures from LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver A runner that can filter which tests to run based on annotations.
ITestCollector Provides support for test collection; when set, test runner must perform a dry run to collect test cases without actually executing them.
ITestDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
ITestDevice.ApexInfo A simple struct class to store information about a single APEX
ITestDevice.MountPointInfo A simple struct class to store information about a single mountpoint
ITestDevice.RecoveryMode
ITestFileFilterReceiver A runner that can receive a file specifying which tests to run and/or not to run.
ITestFilterReceiver A runner that can filter which tests to run.
ITestInformationReceiver Interface to receive the TestInformation for some classes.
ITestInvocation Handles one TradeFederation test invocation.
ITestInvocation.ExitInformation Represents some exit information for an invocation.
ITestInvocationListener Listener for test results from the test invocation.
ITestLifeCycleReceiver Receives event notifications during instrumentation test runs.
ITestLogger An entity that can perform logging of data streams of various types.
ITestLoggerReceiver An entity that can be injected with an ITestLogger instance so that it can be used for logging purposes.
ITestsPool Interface describing a pool of tests that we can access and run
ITestSuite Abstract class used to run Test Suite.
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy
ITestSuiteResultLoader Interface describing an helper to load previous results in a way that can be re-run.
ITestSummaryListener Interface that allows ITestInvocationListener to exchange some limited information via summaries.
ITestsZipInstaller Installs tests from a tests zip file (as outputted by the build system) on a device.
ITokenProvider Interface describing an object that can provide the tokens of a particular device.
ITokenRequest Interface a IRemoteTest can implement to expose the fact that it requires a device with a special token.

J

JarHostTest Test runner for host-side JUnit tests.
JarHostTest.HostTestListener Wrapper listener that forwards all events except testRunStarted() and testRunEnded() to the embedded listener.
JavaCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Java coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
JavaCodeCoverageFlusher A utility class that resets and forces a flush of Java code coverage measurements from processes running on the device.
JSONFileKeyStoreClient A sample implementation where a local JSON file acts a key store.
JSONFileKeyStoreFactory Implementation of a JSON KeyStore Factory, which provides a JSONFileKeyStoreClient for accessing a JSON Key Store File.
JsonHttpTestResultReporter A result reporter that encode test metrics results and branch, device info into JSON and POST into an HTTP service endpoint
JUnit4ResultForwarder Result forwarder from JUnit4 Runner.
JUnit4TestFilter Helper Class that provides the filtering for JUnit4 runner by extending the Filter .
JUnitRunUtil A helper class for directing a IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) call to a Test#run(TestResult) call.
JUnitToInvocationResultForwarder A class that listens to TestListener events and forwards them to an ITestInvocationListener .
JUnitXmlParser Parser that extracts test result data from JUnit results stored in ant's XMLJUnitResultFormatter and forwards it to a ITestInvocationListener.

K

KeyguardControllerState A container for the keyguard states.
KeyguardStatusChecker Checks the keyguard status after module execution.
KeyStoreException Thrown when a fatal key store error happens.
KillExistingEmulatorPreparer A ITargetPreparer that shuts down a running emulator.
KnownFailurePreparer Target preparer to skip retrying known failure.

L

LabResourceDeviceMonitor The lab resource monitor which initializes/manages the gRPC server for LabResourceService.
LargeOutputReceiver A class designed to help run long running commands collect output.
LastShardDetector When running local sharding, sometimes we only want to execute some actions when the last shard reaches invocationEnded(long) .
LaunchCvdHelper Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.
LeakedThreadStatusChecker Status checker to ensure a module does not leak a running Thread.
LegacySubprocessResultsReporter A frozen implementation of the subprocess results reporter which should remain compatible with earlier versions of TF/CTS (eg 8+), despite changes in its superclass.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver that parses the output of a 'pm list instrumentation' query
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAndroidVirtualDevice The class for local virtual devices running on TradeFed host.
LocalAppBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IBuildInfo based on a provided local path
LocalDeveloper Detects and returns whether this is a local developer running Tradefed.
LocalDeviceBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IDeviceBuildInfo based on a provided filesystem directory path.
LocalEmulatorLaunch A TargetPreparer that launches an emulator locally from an android build environment.
LocalEmulatorSnapshot A TargetPreparer intended for generating a clean emulator snapshot from a android build/development environment
LocalFileHeader LocalFileHeader is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
LocalFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows linking local files
LocalFolderBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IFolderBuildInfo based on a provided local path
LocalHostResourceManager Manager host resource.
LocalPool Implementation of a pool of local tests
LocalRunInstructionBuilder Utility to compile the instruction to run test locally.
LockSettingsBaselineSetter A setter to remove screen lock settings.
LogcatCrashResultForwarder Special listener: on failures (instrumentation process crashing) it will attempt to extract from the logcat the crash and adds it to the failure message associated with the test.
LogcatEventParser
LogcatEventType Event types for LogcatEventParser .
LogcatOnFailureCollector Collector that will capture and log a logcat when a test case fails.
LogcatReceiver Class that collects logcat in background.
LogcatTimingMetricCollector A metric collector that collects timing information (eg user switch time) from logcat during one or multiple repeated tests by using given regex patterns to parse start and end signals of an event from logcat lines.
LogDataType Represents the data type of log data.
LogFile Class to hold the metadata for a saved log file.
LogFileSaver A helper for ITestInvocationListener 's that will save log data to a file
LogReceiver
LogRegistry A ILogRegistry implementation that multiplexes and manages different loggers, using the appropriate one based on the ThreadGroup of the thread making the call.
LogSaverResultForwarder A ResultForwarder for saving logs with the global file saver.
LogUtil A logging utility class.
LogUtil.CLog A shim class for Log that automatically uses the simple classname of the caller as the log tag
LongevityHostRunner A JUnit4-based Runner that composes tests run with DeviceJUnit4ClassRunner into a ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite) , which runs tests repeatedly to induce stress and randomness.

M

MainlineModuleHandler A simple handler class for Mainline Modules that creates a InstallApexModuleTargetPreparer and injects the dynamic link into it based on the given mainline modules to automatically retrieve those modules.
MainlineTestModuleController Base class for a module controller to run tests based on the preloaded mainline modules on the device under test.
ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MergedZipEntryCollection Merge individual zip entries in a large zip file into blocks to minimize the download attempts.
MergeMultiBuildTargetPreparer A IMultiTargetPreparer that allows to pass information from one build to another by naming them and the file key to copy to the other build.
MergeStrategy Describes how the results should be aggregated when multiple attempts are present.
MetricFilePostProcessor Used for uploading the metrics log file collected during the test and run level.
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MetricTestCase Extension of TestCase that allows to log metrics when running as part of TradeFed.
MetricTestCase.LogHolder Structure to hold a log file to be reported.
MetricUtil Utility class for pulling metrics from pushed statsd configurations.
MetricUtility Contains common utility methods for storing the test metrics, aggregating the metrics in similar tests and writing the metrics to a file.
MinApiLevelModuleController Base class for a module controller to not run tests when it below a specified API Level.
MinSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions below a specified SDK version number.
MixImageZipPreparer An IMultiTargetPreparer that mixes a system build's images in a device build.
MoblyBinaryHostTest Host test meant to run a mobly python binary file from the Android Build system (Soong)
MoblyYamlResultControllerInfoHandler Mobly yaml result 'Controller Info' element handler.
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
MoblyYamlResultHandlerFactory Mobly yaml result handler factory which generates appropriate handler based on result type.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A DeviceAction for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction DeviceAction for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

O

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Option Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoTraceRecorder A utility class for recording perfetto trace on a ITestDevice .
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
ProcessInfo Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnSdkSandboxHandler Handler for ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .
RunOnSdkSandboxTargetPreparer An ITargetPreparer to marks that tests should run in the sdk sandbox.
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
  • If min-api-level is defined:
    • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
TestEnvironment A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier ตัวระบุข้อผิดพลาดจากการทดสอบและนักวิ่งทดสอบ
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
TestResult Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map transition.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
TimeWaster A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TracingLogger Class that helps to manage tracing for each test invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserInfo Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account