Chỉ số lớp

Đây là các lớp API. Xem tất cả các gói API .

MỘT

AaptParser Lớp trích xuất thông tin từ apk bằng cách phân tích cú pháp đầu ra của 'huy hiệu kết xuất aapt'.
AaptParser.AaptVersion Vô số tùy chọn cho phiên bản AAPT được sử dụng để phân tích tệp APK.
Abi Một lớp đại diện cho ABI.
AbiFormatter Lớp tiện ích cho abi.
AbiUtils Lớp tiện ích để xử lý ABI của thiết bị
Trừu TượngKết Nối Biểu diễn kết nối trừu tượng.
Tóm tắtMáy chủMàn hình Lớp điển hình để theo dõi sức khỏe máy chủ.
Trừu TượngĐường HầmMàn Hình Giám sát đường hầm trừu tượng cho GCE AVD.
Tóm tắtXmlParser Lớp cơ sở trợ giúp để phân tích tệp xml
Tóm tắtXmlParser.ParseException Bị ném nếu dữ liệu đầu vào XML không thể phân tích được
Trình phân tích cú pháp AcloudConfig Lớp trình trợ giúp phân tích cú pháp cấu hình Acloud (được sử dụng để khởi động phiên bản thiết bị Đám mây).
AcloudConfigParser.AcloudKeys Bộ khóa có thể được tìm kiếm từ cấu hình.
Hành động đang tiến hành Hành động chung đang được tiến hành.
ActiveTrace Lớp chính giúp mô tả và quản lý dấu vết đang hoạt động.
Trình kiểm tra trạng thái hoạt động Trình kiểm tra trạng thái cho các hoạt động còn sót lại đang chạy ở cuối mô-đun.
AdbRootThang máy AutoCloseable cho phép root adb khi được xây dựng nếu cần và khôi phục trạng thái root khi hoàn tất.
Kết nối AdbSsh Kết nối Adb qua cầu ssh.
Trình chuẩn bị AdbStopServer Trình chuẩn bị mục tiêu để dừng máy chủ adb trên máy chủ trước và sau khi chạy thử nghiệm adb.
Kết nối AdbTcp Biểu diễn kết nối mặc định của thiết bị, được coi là kết nối adb tiêu chuẩn của thiết bị.
AdbUtils Một lớp tiện ích cho các hoạt động adb.
AfterClassWithInfo Các đảm bảo tương tự như AfterClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation .
Tổng hợp bài xử lý Công cụ tổng hợp số liệu cung cấp các phần trăm tối thiểu, tối đa, trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, tổng, số lượng và phần trăm tùy chọn cho các số liệu được thu thập trong quá trình chạy thử nghiệm nhiều lần lặp, coi chúng là gấp đôi.
AllTestAppsCài đặtCài đặt ITargetPreparer cài đặt tất cả ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() vào thiết bị.
AltDirHành vi Một enum để xác định các hành vi thư mục thay thế cho các trình cài đặt/đẩy tạo phẩm thử nghiệm khác nhau

AndroidJUnitTest Thử nghiệm chạy gói thử nghiệm thiết bị đo lường trên thiết bị nhất định bằng cách sử dụng android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner.
AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner Chạy thử nghiệm Android được đo lường bằng lệnh adb và AndroidTestOrchestrator.
Trình chuẩn bị mục tiêu Aoa ITargetPreparer thực thi một loạt hành động (ví dụ: nhấp chuột và vuốt) bằng giao thức Phụ kiện mở Android (AOAv2).
Thông tin ứng dụngBuild IBuildInfo đại diện cho ứng dụng Android và (các) gói thử nghiệm của ứng dụng đó.
Thông tin ứng dụngThiết bịXây dựng Lớp này không được dùng nữa. Sử dụng IDeviceBuildInfo trực tiếp.
Cài đặt ứng dụng ITargetPreparer cài đặt apk và các thử nghiệm của nó.
Phiên bản ứng dụngFetcher Lớp tiện ích để lấy chuỗi phiên bản ứng dụng từ thiết bị.
AppVersionFetcher.AppVersionInfo Các loại thông tin phiên bản ứng dụng.
ArchModuleBộ điều khiển Bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi nó không khớp với bất kỳ kiến ​​trúc nhất định nào.
ArgsOptionParser Điền vào các trường Option từ các đối số dòng lệnh được phân tích cú pháp.
MảngSử dụng Các phương thức tiện ích cho mảng
Người chuẩn bị ArtChroot Tạo thư mục chroot cho các bài kiểm tra ART.
Nghệ thuậtGTest
Chi tiết hiện vật Phần này mô tả cấu trúc của nội dung và phần mô tả của nó được tạo bởi công cụ CAS
ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor
Trình phân tích hiện vật Một tiện ích giúp phân tích các tạo phẩm xây dựng để có cái nhìn sâu sắc.
ArtRunTest Một người chạy thử để chạy thử nghiệm ART.
ArtRunTest.AdbShellCommandException Một lớp ngoại lệ để báo cáo lỗi xảy ra trong quá trình thực thi lệnh shell ADB.
ATestFileSystemLogSaver Lớp LogSaver này được ATest sử dụng để lưu nhật ký vào một đường dẫn cụ thể.
AtestRunner Triển khai ITestSuite
AtraceCollector IMetricCollector chạy atrace trong quá trình kiểm tra và thu thập kết quả rồi ghi chúng vào lệnh gọi.
AtraceRunMetricCollector Thu thập dấu vết từ tất cả thư mục kiểm tra trong thư mục nhất định từ thiết bị kiểm tra, ghi nhật ký thư mục kiểm tra và đăng xử lý các tệp theo dõi trong thư mục kiểm tra và tổng hợp các số liệu.
Trình thu thập nhật ký tự động Bảng liệt kê mô tả bộ sưu tập nào có thể được xử lý tự động bởi dây nịt.
Trình báo cáo tự động Lớp xác định ánh xạ từ các trình báo cáo tự động của Tradefed.
Bộ xử lý bài đăng trung bình Triển khai bộ xử lý sau tính toán mức trung bình của danh sách số liệu.

B

NềnThiết bịHành động Chạy lệnh trên một thiết bị nhất định, lặp lại khi cần thiết cho đến khi hành động bị hủy.
Cơ sởThiết bịSố liệuBộ sưu tập Việc triển khai IMetricCollector cơ bản cho phép bắt đầu và dừng thu thập trên onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData)ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map)) .
Trình mô phỏng cơ sở Trình chuẩn bị chung để khởi chạy trình mô phỏng cục bộ.
BaseHostJUnit4Test Lớp kiểm tra cơ bản để chạy thử nghiệm kiểu JUnit4 trên máy chủ.
BaseLeveledLogĐầu ra Việc triển khai cơ sở cho ILeveledLogOutput cho phép lọc một số thẻ dựa trên tên hoặc thành phần của chúng.
BaseModuleBộ điều khiển Triển khai cơ bản IModuleController cần được triển khai để kiểm tra xem mô-đun có chạy hay không.
Trình chuẩn bị BaseMultiTarget Việc triển khai cơ sở IMultiTargetPreparer cho phép vô hiệu hóa đối tượng.
BasePostProcessor IPostProcessor cơ sở mà mọi triển khai sẽ mở rộng.
Cơ sởThử lạiQuyết định Triển khai cơ sở IRetryDecision .
BaseStreamLogger <OS mở rộng OutputStream> ILeveledLogOutput hướng các thông điệp tường trình đến luồng đầu ra và tới thiết bị xuất chuẩn.
Trình chuẩn bị mục tiêu cơ sở Lớp triển khai cơ sở cho ITargetPreparer cho phép kiểm soát xem đối tượng có bị vô hiệu hóa hay không.
BaseTestSuite Kiểm thử để chạy Bộ kiểm tra tương thích với hệ thống bộ phần mềm mới.
Bộ điều khiển pin Lớp tiện ích cho phép kiểm soát trạng thái sạc pin của thiết bị.
PinSạcThiết BịPhục Hồi Cho phép kích hoạt lệnh khi mức pin của thiết bị xuống dưới ngưỡng nhất định.
PinNhiệt độ
PinKhông có sẵnThiết bịPhục hồi Trình kiểm tra khôi phục sẽ kích hoạt cấu hình nếu không còn mức pin.
BeforeClassWithInfo Các đảm bảo tương tự như BeforeClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation .
Trạng thái nhị phân Enum được sử dụng để ghi lại trạng thái BẬT/TẮT với trạng thái không hoạt động BỎ QUA.
Bộ thu thập độ trễ kết nối Bluetooth Trình thu thập sẽ đẩy cấu hình chỉ số thời lượng statsd được xác định trước tới các thiết bị và thu thập thời lượng kết nối Bluetooth cho mỗi cấu hình.
BluetoothConnectionStateCollector Trình thu thập này sẽ thu thập số liệu BluetoothConnectionStateChanged và ghi lại số trạng thái kết nối cho từng cấu hình.
BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor Triển khai bộ xử lý hậu kỳ tính toán tỷ lệ thành công cho cấu hình bluetooth

Sử dụng "metric-key-match" để chỉ định các số liệu chứa trạng thái kết nối bluetooth trong mảng số Ví dụ [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3].

BluetoothHciSnoopLogCollector Collector để kích hoạt tính năng ghi nhật ký theo dõi Bluetooth HCI trên DUT và thu thập nhật ký cho mỗi lần kiểm tra.
BluetoothUtils Chức năng tiện ích gọi BluetoothInstrumentation trên thiết bị

Mã BluetoothInstrumentation phía thiết bị có thể được tìm thấy trong AOSP tại: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider IDeviceBuildProvider khởi động thông tin xây dựng từ thiết bị thử nghiệm

Điều này thường được sử dụng cho các thiết bị có bản dựng được cung cấp bên ngoài, tức là

BootstrapServiceFileResolverLoader Tải các trình phân giải bằng cách sử dụng cơ sở tải dịch vụ.
Báo cáo lỗi Đối tượng chứa các tham chiếu tệp báo cáo lỗi, tương thích với báo cáo lỗi phẳng và báo cáo lỗi nén (bugreportz).
Trình thu thập báo cáo lỗi Một ITestInvocationListener truyền qua thu thập các báo cáo lỗi khi xảy ra các sự kiện có thể định cấu hình và sau đó gọi ITestInvocationListener#testLog trên các phần tử con của nó sau khi mỗi báo cáo lỗi được thu thập.
BugreportCollector.Filter
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector.Noun
BugreportCollector.Predicate Vị từ đầy đủ mô tả thời điểm ghi lại báo cáo lỗi.
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector Thu thập báo cáo lỗi khi trường hợp thử nghiệm không thành công.
BugreportzOnTestCaseFailureCollector Thu thập báo cáo lỗi khi trường hợp thử nghiệm trong quá trình chạy không thành công.
Phân tích xây dựng Trình bày kết quả của một phân tích bản dựng duy nhất.
lỗi xây dựng Bị ném nếu bản dựng được cung cấp không chạy được.
Thông tin bản dựng Triển khai chung IBuildInfo cần được liên kết với ITestDevice .
BuildInfoKey Lớp giữ bảng liệt kê liên quan đến việc xây dựng các truy vấn thông tin.
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Enum mô tả tất cả các loại tệp đã biết có thể được truy vấn thông qua IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .
BuildInfoRecorder ITargetPreparer ghi dữ liệu meta thông tin bản dựng vào một tệp được chỉ định.
BuildInfoUtil Một lớp tiện ích giúp thao tác IBuildInfo
Lỗi truy xuất bản dựng Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi truy xuất bản dựng để thử nghiệm.
Phiên bản BuildSerialized Lớp chứa phiên bản tuần tự hóa hiện tại của tất cả IBuildInfo .
BuildTestsZipUtils Lớp trợ giúp cho các hoạt động liên quan đến thử nghiệm zip được tạo bởi hệ thống xây dựng Android
Trình gửi email hàng loạt Tiện ích người gửi email cho phép cấu hình sau: khoảng thời gian gửi, kích thước cụm ban đầu, người nhận và tổng số tin nhắn.
BundletoolUtil Lớp tiện ích sử dụng dòng lệnh Bundletool để cài đặt .apks trên thiết bị.
ByteArrayInputStreamSource
Danh sách ByteArray Một lớp để biểu diễn một mảng byte nhẹ.
ByteArrayUtil Các tiện ích hoạt động trên mảng byte, ví dụ chuyển đổi byte thành số nguyên.

C

XeModuleBộ Điều Khiển Bộ điều khiển này ngăn chặn việc thực hiện các trường hợp thử nghiệm trên các thiết bị không phải ô tô.
Mang theoDnaeLỗi RuntimeException nội bộ để mang DeviceNotAvailableException thông qua khung JUnit4.
Mang theo bị gián đoạnngoại lệ Được ném ra khi thời gian chờ của giai đoạn thử nghiệm được kích hoạt và Ngoại lệ InterruptedException cần được chuyển từ luồng thực thi kiểm tra sang luồng thực thi lệnh gọi.
CdmaThiết bịFlasher Một lớp chiếu hình ảnh trên thiết bị Android vật lý có đài CDMA.
Nhà cung cấp mã thông báo CecController Nhà cung cấp mã thông báo cho các mã thông báo liên quan đến Kiểm soát Điện tử Tiêu dùng (CEC).
Thông tin thư mục trung tâm CentralDirectoryInfo là lớp chứa thông tin của tệp/thư mục bên trong tệp zip.
Kiểm traPairingPreparer CompanionAwarePreparer xác minh liên kết BT giữa thiết bị chính và thiết bị đồng hành
Thông tưAtraceUtil Tiện ích atrace được phát triển chủ yếu để xác định nguyên nhân gốc rễ của ANR trong quá trình thử nghiệm Monkey.
Thông tưByteArray Cấu trúc dữ liệu để giữ một mảng có kích thước cố định hoạt động như một bộ đệm tròn và theo dõi tổng tổng của tất cả các giá trị trong mảng.
ClangCodeBộ sưu tập bảo hiểm BaseDeviceMetricCollector sẽ kéo các phép đo phạm vi phủ sóng Clang ra khỏi thiết bị và ghi lại chúng dưới dạng tạo phẩm thử nghiệm.
ClangProfileIndexer Một lớp tiện ích lập chỉ mục các phép đo phạm vi bao phủ mã Clang.
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException khi không tìm thấy lớp của đối tượng.
Máy quét đường dẫn lớp Tìm các mục trên đường dẫn lớp.
ClassPathScanner.ClassNameFilter IClassPathFilter lọc và chuyển đổi tên lớp java.
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter ClassNameFilter từ chối các lớp bên trong
ClassPathScanner.IClassPathFilter Bộ lọc cho đường dẫn nhập đường dẫn lớp

Được tạo mẫu sau FileFilter

ClockworkUtils Tiện ích đồng hồ để chia sẻ logic đa thiết bị
Có thể đóngTraceScope Một lớp có phạm vi cho phép báo cáo phần theo dõi thông qua tài nguyên dùng thử
Thông tin cụm xây dựng Lớp IBuildInfo dành cho các bản dựng được dẫn từ TFC.
Nhà cung cấp ClusterBuild IBuildProvider để tải xuống tài nguyên kiểm tra TFC.
cụm khách hàng Triển khai IClusterClient để tương tác với chương trình phụ trợ TFC.
Cụm lệnh Một lớp đại diện cho một nhiệm vụ được tìm nạp từ Cụm TF.
ClusterCommand.RequestType
ClusterCommand.State Trạng thái của lệnh trong cụm TF.
ClusterCommandConfigBuilder Một lớp để xây dựng tệp cấu hình cho lệnh cụm.
CụmLệnhSự Kiện Một lớp để đóng gói các sự kiện lệnh cụm sẽ được tải lên.
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
ClusterCommandLauncher Lớp IRemoteTest để khởi chạy lệnh từ TFC thông qua TF quy trình con.
ClusterCommandScheduler ICommandScheduler để hỗ trợ TFC (Cụm giao dịch).
ClusterCommandTrạng thái Một lớp đại diện cho trạng thái và lý do hủy lệnh từ Cụm TF.
CụmThông tin thiết bị Một lớp đóng gói thông tin thiết bị cụm sẽ được tải lên.
ClusterDeviceInfo.Builder
CụmThiết bịMàn hình Triển khai IDeviceMonitor báo cáo kết quả cho dịch vụ Tradefed Cluster.
ClusterEventUploader <T mở rộng IClusterEvent > Lớp ClusterEventUploader, tải IClusterEvent lên TFC.
ClusterHostSự kiện Một lớp để đóng gói các sự kiện máy chủ cụm sẽ được tải lên.
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Enums của các loại sự kiện chủ nhà khác nhau.
ClusterHostUtil Các hàm sử dụng tĩnh cho TF Cluster để lấy các phiên bản cấu hình chung, thông tin máy chủ, v.v.
ClusterLogSaver Lớp ILogSaver để tải kết quả kiểm tra lên TFC.
ClusterLogSaver.FilePickingChiến lược Chiến lược chọn tập tin.
Tùy chọn cụm
Kiểm tra bảo hiểm mã Thử nghiệm chạy gói thử nghiệm thiết bị đo lường trên một thiết bị nhất định và tạo báo cáo phạm vi mã.
Bộ thu thậpByteĐầu raBộ thu IShellOutputReceiver thu thập toàn bộ đầu ra shell thành byte[] .
Thu ThậpĐầu RaThu IShellOutputReceiver thu thập toàn bộ đầu ra shell thành một String .
CollectingTestListener ITestInvocationListener sẽ thu thập tất cả kết quả kiểm tra.
Người trợ giúp sưu tầm Trình trợ giúp thực hiện một số thao tác IMetricCollector cần thiết ở một số nơi.
LệnhFileParser Trình phân tích cú pháp cho tệp chứa tập hợp các dòng lệnh.
CommandFileParser.CommandLine
LệnhNgắt Dịch vụ cho phép các lệnh TradeFederation bị gián đoạn hoặc được đánh dấu là không thể gián đoạn.
CommandLineBuildInfoBuilder Tiện ích nhằm nắm bắt các đối số thông tin bản dựng thông thường từ một dòng lệnh và tạo IBuildInfo từ chúng.
Tùy chọn lệnh Triển khai ICommandOptions .
CommandOptionsGetter Triển khai dịch vụ trả về giá trị tùy chọn lệnh của lệnh gọi đã cho.
LệnhKết quả Chứa kết quả của lệnh
CommandRunner Một điểm vào TradeFederation thay thế sẽ chạy lệnh được chỉ định trong đối số dòng lệnh rồi thoát.
CommandRunner.ExitCode Mã lỗi có thể thoát bằng.
Bộ lập lịch lệnh Bộ lập lịch để chạy các lệnh TradeFederation trên tất cả các thiết bị có sẵn.
CommandScheduler.HostState Enums có trạng thái khác nhau của máy chủ
Trạng thái lệnh Biểu thị trạng thái của một hoạt động được tính thời gian.
Trình xử lý trạng thái lệnh Trình xử lý giúp theo dõi và cập nhật trạng thái của lệnh gọi.
CommandSuccessModuleBộ điều khiển Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun bỏ qua mô-đun thử nghiệm dựa trên lỗi lệnh shell.
CommonLogRemoteFileUtil Tiện ích này cho phép tránh trùng lặp mã trên các biểu diễn thiết bị từ xa khác nhau đối với logic tìm nạp nhật ký từ xa của các tệp phổ biến.
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry Trình bày một mục nhật ký đã biết cho các thiết bị từ xa.
Trình phân bổ đồng hành Lớp cơ sở đảm nhiệm việc phân bổ và giải phóng thiết bị đồng hành

getCompanionDeviceSelectionOptions() nên được triển khai để mô tả các tiêu chí cần thiết để phân bổ thiết bị đồng hành

CompanionAwarePreparer ITargetPreparer gói gọn logic để có được thiết bị đồng hành đã được phân bổ.
Kiểm tra phần mềm đồng hành Lớp kiểm thử cơ bản gói gọn quá trình lấy và kiểm tra thiết bị đồng hành

Lớp con có thể gọi getCompanion() để lấy đồng hành được phân bổ.

Đồng hànhThiết bị theo dõi Lớp phân bổ và giải phóng các thiết bị đồng hành
CompanionRunCommandTargetPreparer ITargetPreparer chạy các lệnh được chỉ định trên thiết bị đồng hành được phân bổ
CompanionTestAppInstallSetup ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() trên thiết bị đồng hành được phân bổ.
CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer Biên dịch lại đường dẫn lớp khởi động và máy chủ hệ thống bằng bộ lọc 'tốc độ' của trình biên dịch.
Tình TrạngThất BạiMàn Hình Giám sát mọi lỗi từ lệnh gọi.
Hàng đợi ưu tiên chặn điều kiện <T> Một lớp an toàn theo luồng với các hoạt động giống như ERROR(/PriorityBlockingQueue) có thể truy xuất các đối tượng khớp với một điều kiện nhất định.
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher phù hợp với bất kỳ đối tượng nào.
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> Một giao diện để xác định xem các phần tử có khớp với một số loại điều kiện hay không.
Cấu hình hoàn thành Triển khai Completer cho các cấu hình TF của chúng tôi.
Có thể định cấu hìnhGrpcDynamicShardingClient
Cấu hình Triển khai IConfiguration cụ thể để lưu trữ các đối tượng cấu hình đã tải trong bản đồ.
Định nghĩa cấu hình Giữ bản ghi về cấu hình, các đối tượng liên quan và các tùy chọn của chúng.
Cấu hìnhDef.ConfigObjectDef Đối tượng chứa thông tin về Tên lớp và số lần xuất hiện mà nó có (ví dụ: nếu một cấu hình có cùng một đối tượng hai lần thì đối tượng đầu tiên sẽ có số lần xuất hiện đầu tiên).
Bộ mô tả cấu hình Đối tượng cấu hình mô tả một số khía cạnh của chính cấu hình đó.
Cấu hìnhDescriptor.LocalTestRunner Enum được sử dụng để chỉ người chạy thử cục bộ.
Cấu hình ngoại lệ Bị ném nếu không thể tải cấu hình.
Cấu hìnhNhà máy Nhà máy tạo IConfiguration .
ConfigurationFactory.ConfigLoader Việc triển khai IConfigDefLoader để theo dõi các cấu hình được bao gồm từ một cấu hình gốc và đưa ra một ngoại lệ trên vòng tròn bao gồm.
ConfigurationFactory.ExceptionLoader
Cấu hìnhUtil Chức năng tiện ích để xử lý các tập tin cấu hình.
Cấu hìnhXmlParserCài đặt Một lớp đơn giản để chấp nhận cài đặt cho ConfigurationXmlParser

Để chuyển cài đặt cho lớp này, bí danh là bắt buộc.

Cấu hìnhYamlParser Trình phân tích cú pháp cho các cấu hình Tradefed kiểu YAML
Cấu hìnhUtil Lớp tiện ích để tạo, tương tác và đẩy các tệp cấu hình statsd.
Cấu hìnhUtil.LogSource
Bảng điều khiển Bảng điều khiển TradeFederation chính cung cấp cho người dùng giao diện để tương tác

Hiện nay hỗ trợ các hoạt động như

 • thêm lệnh để kiểm tra
 • liệt kê các thiết bị và trạng thái của chúng
 • liệt kê các lời gọi đang diễn ra
 • liệt kê các lệnh trong hàng đợi
 • kết xuất nhật ký lệnh gọi vào tập tin/thiết bị xuất chuẩn
 • tắt
Console.ArgRunnable <T> Một Runnable với phương thức run có thể lấy đối số
Console.CaptureList Một loại tiện lợi cho List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream Một OutputStream có thể được sử dụng để làm cho System.out.print() hoạt động tốt với LineReader chưa hoàn thành của người dùng.
Bảng điều khiểnResultReporter Trình báo cáo kết quả để in kết quả kiểm tra ra bàn điều khiển.
Phân tích nội dungBối cảnh Cung cấp bối cảnh xung quanh một nội dung để phân tích nó một cách chính xác.
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod Điều này mô tả những gì mong đợi từ cấu trúc nội dung để có được phân tích thích hợp.
Kết quả phân tích nội dung Tóm tắt nội dung phân tích.
Nội dungThông tin Thể hiện nội dung cho mục tiêu xây dựng nhất định của phiên bản cơ sở và hiện tại.
Trình xử lý nhà cung cấp nội dung Trình xử lý trừu tượng hóa các tương tác của nhà cung cấp nội dung và cho phép sử dụng nhà cung cấp nội dung phía thiết bị cho các hoạt động khác nhau.
CountingTestResultListener TestResultListener theo dõi tổng số bài kiểm tra bằng TestStatus
Bộ sưu tập CountTestCase Đếm và báo cáo số lượng trường hợp thử nghiệm cho một IRemoteTest nhất định.
Bảo hiểmĐo lườngForwarder Kiểm tra trình giữ chỗ chuyển tiếp các phép đo phạm vi từ nhà cung cấp bản dựng đến trình ghi nhật ký.
Tùy chọn bảo hiểm Đối tượng được giao dịch để giữ các tùy chọn bảo hiểm.
Bảo hiểmOptions.Toolchain
CpuThrottling Bồi Bàn ITargetPreparer đợi cho đến khi tần số tối đa trên tất cả các lõi được khôi phục về mức cao nhất hiện có
TạoAvdPreparer
Người tạo người dùng chuẩn bị Trình chuẩn bị mục tiêu để tạo người dùng và dọn dẹp nó ở cuối.
Lời mời hiện tại Một lớp theo dõi và cung cấp thông tin lệnh gọi hiện tại hữu ích ở bất kỳ đâu bên trong lệnh gọi.
CurrentInvocation.InvocationInfo Một số khóa có tên đặc biệt mà chúng tôi sẽ luôn điền vào cho lệnh gọi.
CurrentInvocation.IsolationGrade Mô tả mức độ cô lập

D

DebugHostLogOnFailureCollector Bộ sưu tập sẽ thu thập và ghi lại nhật ký phía máy chủ khi xảy ra lỗi trường hợp kiểm thử.
Kết nối mặc định Biểu diễn kết nối mặc định của thiết bị, được coi là kết nối adb tiêu chuẩn của thiết bị.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Builder được sử dụng để mô tả kết nối.
Mặc địnhTừ xaAndroidTestRunner Phần mở rộng của ddmlib RemoteAndroidTestRunner để đặt một số mặc định cho các trường hợp sử dụng Tradefed.
Mặc địnhTestsZipInstaller Triển khai mặc định của trình cài đặt zip thử nghiệm.
DelegatedInvocationThực thi InvocationExecution ủy quyền thực thi cho một nhị phân Tradefed khác.
Trình giải quyết phụ thuộc Một loại nhà cung cấp mới cho phép có được tất cả các phần phụ thuộc cho một bài kiểm tra.
Thiết bịHành độngTargetPreparer ITargetPreparer để thực hiện các hành động của thiết bị.
Thiết bịHành độngUtil Một lớp Tiện ích để thực hiện các hành động của thiết bị.
DeviceActionUtil.Command Các lệnh hoạt động của thiết bị.
DeviceActionUtil.DeviceActionConfigError Ngoại lệ cho lỗi cấu hình.
Phân bổ thiết bịKết quả Biểu thị kết quả của nỗ lực phân bổ cho một lệnh.
Trạng thái phân bổ thiết bị Thể hiện trạng thái phân bổ của thiết bị từ phối cảnh IDeviceManager
Trình kiểm tra thiết bị có sẵn Trình kiểm tra để đảm bảo mô-đun không khiến thiết bị ở trạng thái ngoại tuyến.
Trình kiểm tra đường cơ sở của thiết bị Đặt cài đặt cơ sở của thiết bị trước mỗi mô-đun.
Thiết bịBaselineSetter Lớp trừu tượng dùng để tạo cài đặt đường cơ sở của thiết bị.
Trình kiểm tra mức pin của thiết bị IRemoteTest kiểm tra mức sạc pin tối thiểu và đợi pin đạt đến ngưỡng sạc thứ hai nếu không có mức sạc tối thiểu.
Thiết bịPinTài nguyênSố liệuBộ sưu tập Bộ sưu tập này thu thập số liệu pin của thiết bị.
Trình mô tả thiết bị Lớp trình bao bọc cho IBuildInfo , chứa các phương thức trợ giúp để truy xuất thông tin bản dựng nền tảng thiết bị.
Thông tin bản dựng thiết bị IBuildInfo đại diện cho bản dựng thiết bị Android hoàn chỉnh và (tùy chọn) các thử nghiệm của nó.
DeviceBuildInfoBootStrapper ITargetPreparer thay thế các trường thông tin bản dựng bằng các thuộc tính được đọc từ thiết bị

Điều này hữu ích cho việc thử nghiệm các thiết bị có bản dựng được tạo từ nguồn bên ngoài (ví dụ:

Thiết bịBuildInfoIn phun ITargetPreparer chèn siêu dữ liệu DeviceBuildDescriptor vào IBuildInfo .
Trình dọn dẹp thiết bị Thực hiện khởi động lại hoặc định dạng dưới dạng hành động dọn dẹp sau khi kiểm tra và tùy ý tắt màn hình
DeviceCleaner.CleanupHành động
DeviceCleaner.PostCleanupAction
Thiết bị sử dụng đồng thời Chứa các phương thức và lớp tiện ích để thực thi lệnh phía thiết bị đồng thời

Sử dụng ERROR(/ExecutorService) để chạy các lệnh được triển khai dưới dạng ShellCommandCallable và sử dụng ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) để đồng bộ hóa với ERROR(/Future) được trả về bởi ERROR(/ExecutorService) để thực thi lệnh.

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> ERROR(/Callable) bao gồm các chi tiết về việc thực thi lệnh shell trên ITestDevice .
Chủ sở hữu cấu hình thiết bị Triển khai IDeviceConfiguration cụ thể để lưu trữ các đối tượng cấu hình thiết bị đã tải trong các thuộc tính của nó.
Bộ mô tả thiết bị Một lớp chứa thông tin mô tả một thiết bị đang được thử nghiệm.
Thiết bị bị ngắt kết nốiNgoại lệ Bị ném khi một thiết bị không còn có thể truy cập được thông qua loại truyền tải của nó, ví dụ: nếu thiết bị không còn hiển thị qua kết nối USB hoặc TCP/IP
Mã nhận dạng lỗi thiết bị Mã nhận dạng lỗi từ Lỗi thiết bị và lỗi được báo cáo của thiết bị.
Thiết bịFailedToBootError Bị ném nếu thiết bị không khởi động được sau khi được flash bằng bản dựng.
Thiết bịTính năngCờ
Thiết bịTính năngModuleBộ điều khiển Bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi nó không hỗ trợ tính năng nhất định.
Trình báo cáo tập tin thiết bị Một lớp tiện ích kiểm tra thiết bị để tìm tệp và gửi chúng đến ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) nếu tìm thấy.
Trình chuẩn bị thiết bịFlash ITargetPreparer hiển thị hình ảnh trên phần cứng vật lý của Android.
Thiết bịCó thể gập lạiTrạng thái Biểu diễn trạng thái có thể gập lại của thiết bị được trả về bởi "trạng thái in cmd device_state".
Thông tin thư mục thiết bịBuilder IDeviceBuildInfo cũng chứa các tạo phẩm xây dựng khác có trong một thư mục trên hệ thống tệp cục bộ.
Trình theo dõi hình ảnh thiết bị Đối với một số bản cập nhật thiết bị gia tăng, chúng tôi cần các tệp cơ sở để tính toán các khác biệt.
DeviceImageTracker.FileCacheTracker Theo dõi thông tin của hình ảnh thiết bị được lưu trong bộ nhớ đệm và siêu dữ liệu của nó
DeviceImageZipNhấp nháyTargetPreparer Trình chuẩn bị mục tiêu sẽ flash thiết bị bằng hình ảnh thiết bị được cung cấp qua một định dạng cụ thể.
Thiết bịInternetKhả năng truy cậpTài nguyênMetricCollector Trình thu thập ping google.com để kiểm tra xem thiết bị có khả năng truy cập internet hay không.
DeviceJUnit4ClassRunner Trình chạy thử JUnit4 cũng hỗ trợ IDeviceTest .
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation Chú thích giả nhằm mục đích mang nhật ký đến cho các phóng viên.
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation Chú thích giả nhằm mục đích mang số liệu đến cho các phóng viên.
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData Triển khai ExternalResourceTestRule .
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics Triển khai ExternalResourceTestRule .
Quản lý thiết bịGrpcServer Máy chủ GRPC cho phép đặt trước thiết bị từ Tradefed.
Quản lý thiết bị
DeviceManager.FastbootDevice Hình đại diện của một thiết bị ở chế độ Fastboot.
Dữ liệu số liệu thiết bị Đối tượng chứa tất cả dữ liệu được thu thập bởi người thu thập số liệu.
DeviceMonitorBộ ghép kênh Một lớp proxy để truyền các yêu cầu tới nhiều IDeviceMonitor .
Thiết bịKhông có sẵnNgoại lệ Bị loại bỏ khi thiết bị không còn có sẵn để thử nghiệm.
Chủ sở hữu thiết bịTargetPreparer ITargetPreparer thiết lập thành phần chủ sở hữu thiết bị.
DeviceParameterizedRunner Trình chạy được tham số hóa kiểu JUnit4 dành cho các thử nghiệm được tham số hóa do phía máy chủ điều khiển.
Thuộc tính thiết bị Các định nghĩa hằng số chung cho tên thuộc tính phía thiết bị
Chế độ phục hồi thiết bịSử dụng
Trình báo cáo phát hành thiết bị Trình báo cáo phát hành thiết bị xử lý việc giao tiếp với thiết bị gốc xử lý (các) thiết bị sẽ được phát hành.
Tính năng thiết lập lại thiết bị Phía máy chủ thực hiện thiết lập lại thiết bị.
Trình xử lý thiết bị lại Tiện ích xử lý nói chung việc đặt lại thiết bị.
Thiết bịRuntimeException Bị ném khi một hành động của thiết bị không mang lại kết quả như mong đợi.
Tùy chọn lựa chọn thiết bị Vùng chứa các tiêu chí lựa chọn thiết bị.
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType Các loại thiết bị giữ chỗ khác nhau có thể được hỗ trợ.
Trình kiểm tra cài đặt thiết bị Kiểm tra xem cài đặt thiết bị có thay đổi trong quá trình chạy mô-đun hay không.
Thiết lập thiết bị ITargetPreparer định cấu hình thiết bị để thử nghiệm dựa trên Option được cung cấp.
Tính năng chụp ảnh của thiết bị Phía máy chủ thực hiện ảnh chụp nhanh thiết bị.
Trình xử lý ảnh chụp thiết bị Tiện ích xử lý ảnh chụp nhanh Mực nang.
DeviceStateGiám sát Lớp trợ giúp để theo dõi trạng thái của IDevice .
Thiết bịStorageAgeResourceMetricCollector Phân tích tuổi lưu trữ từ logcat.
Thiết bị lưu trữFiller Trình chuẩn bị mục tiêu sẽ lấp đầy bộ nhớ để có sẵn một lượng không gian trống.
Trình kiểm tra trạng thái thiết bị lưu trữ Kiểm tra xem thiết bị có đủ dung lượng đĩa cho các phân vùng nhất định không.
DeviceStringPizer Trình chuẩn bị mục tiêu để ghi một chuỗi vào một tập tin.
Thiết bịSuite Mở rộng Suite chứa JUnit4 để cung cấp ITestDevice cho các thử nghiệm yêu cầu nó.
Trình trợ giúp đồng bộ hóa thiết bị Trình trợ giúp giúp đồng bộ hóa hình ảnh thiết bị mới với thiết bị.
DeviceTestCase Trường hợp thử nghiệm JUnit trợ giúp cung cấp dịch vụ IRemoteTestIDeviceTest .
Kiểm tra thiết bịKết quả Chuyên môn hóa TestResult sẽ bị hủy khi xảy ra DeviceNotAvailableException
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
Tùy chọn DeviceTestRun Lớp trình tạo dành cho các tùy chọn liên quan đến việc chạy thử nghiệm thiết bị thông qua BaseHostJUnit4Test.
DeviceTestSuite Bộ thử nghiệm JUnit trợ giúp cung cấp dịch vụ IRemoteTestIDeviceTest .
Bộ thu thập dấu vết thiết bị Bộ sưu tập sẽ bắt đầu theo dõi perfetto khi quá trình chạy thử bắt đầu và ghi lại tệp theo dõi ở cuối.
Thiết bịKhông có sẵnMàn hình Trình nghe này cố gắng chỉ thu thập DNAE ở cấp độ trường hợp thử nghiệm.
Thiết bịKhông phản hồiNgoại lệ Một chuyên môn của DeviceNotAvailableException cho biết thiết bị được hiển thị với adb nhưng không phản hồi (nghĩa là hết thời gian ra lệnh, không khởi động, v.v.)
Trình chuẩn bị mục tiêu cập nhật thiết bị Một ITargetPreparer trừu tượng đảm nhiệm các bước chung xung quanh việc cập nhật thiết bị bằng tệp hình ảnh thiết bị từ nguồn bên ngoài (trái ngược với dịch vụ xây dựng).
Thiết bịWifiTài nguyênSố liệuBộ sưu tập Bộ thu thập thu thập các số liệu về cường độ tín hiệu wifi được kết nối hiện tại và tốc độ liên kết.
Cần gạt thiết bị ITargetPreparer xóa sạch dữ liệu người dùng
Đồ thị có hướng <V> Việc triển khai đồ thị không có trọng số theo hướng.
TắtSELinuxTargetPreparer Trình chuẩn bị mục tiêu sẽ tắt SELinux nếu được bật.
KhôRunKeyCửa hàng Kho khóa để chạy thử trong đó mọi giá trị kho khóa luôn được thay thế và tìm thấy đúng cách.
Người chạy khô Chạy thử nghiệm khô khan trong suốt thay vì thực sự thực hiện chúng.
DynamicFileStubTest Đây là bài kiểm tra được giao dịch để kiểm tra xem giao dịch có thể giải quyết chính xác tệp động hay không.
DynamicRemoteFileResolver Lớp giúp giải quyết đường dẫn đến các tập tin từ xa.
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader Tải các triển khai IRemoteFileResolver .
DynamicShardHelper Chiến lược phân chia để cho phép xếp hàng làm việc từ xa giữa nhiều phiên bản TF
DynamicShardingConnectionInfoMessage Lớp lưu giữ dữ liệu để giúp việc gửi qua máy chủ tính năng dễ dàng hơn.
Trình chuẩn bị hệ thống động ITargetPreparer thiết lập hình ảnh hệ thống trên bản dựng thiết bị bằng Bản cập nhật hệ thống động.

E

Tính năng phát hành thiết bị sớm Triển khai máy chủ tính năng để phát hành thiết bị sớm.
E-mail Một lớp trợ giúp để gửi email.
EmailMáy chủSức khỏeĐại lý Triển khai IHostHealthAgent để gửi email từ báo cáo Giám sát máy chủ
EmmaXmlHằng số Các hằng số được sử dụng khi phân tích cú pháp báo cáo emma xml.
Trình giả lậpBộ nhớCpuCapturer
Thông tin thư mục cuối trung tâm EndCentralDirectoryInfo là lớp chứa thông tin tổng thể của tệp zip.
Trình kiểm tra SeLinux được thực thi Trình kiểm tra trạng thái đảm bảo trạng thái của Selinux.
XóaUserDataPreparer ITargetPreparer xóa dữ liệu người dùng trên thiết bị.
Mã định danh lỗi Giao diện này mô tả một lỗi cụ thể và các thuộc tính của nó.
ErrorStorageUtil Lớp trình trợ giúp để xử lý các lỗi cho phù hợp với bộ lưu trữ chung.
Sự kiệnLoggerListener Trình nghe ghi lại tất cả các sự kiện mà nó nhận được vào một tệp
Ngoại lệNémRunnerWrapper
Kiểm tra cơ sở thực thi Lớp cơ sở cho kiểu thử nghiệm có thể thực thi được.
Kiểm tra máy chủ thực thi Chạy thử nghiệm khả năng thực thi đang chạy trên máy chủ.
Kiểm tra mục tiêu có thể thực thi Chạy thử nghiệm khả năng thực thi đang chạy trên mục tiêu.
Tệp thực thi Các tệp phụ thuộc được tạo trong quá trình thực hiện kiểm tra hoặc lệnh gọi cần được thực hiện để kiểm tra.
Thực thiFiles.FilesKey Việc liệt kê khóa tiêu chuẩn đã biết cho bản đồ.
Thuộc tính thực thi Các thuộc tính được tạo trong quá trình thực hiện kiểm tra hoặc gọi.
Nhà cung cấp bản dựng hiện có IBuildProvider trả về IBuildInfo đã được tạo sẵn.
Tệp mở rộng Phần mở rộng của tệp tiêu chuẩn để chứa siêu dữ liệu liên quan đến bản dựng.
Tiện ích mở rộngNguyên tửĐăng ký ExtensionAtomsRegistry để sử dụng số liệu thống kê cục bộ.

F

Mô tả lỗi Lớp mô tả thông tin lỗi trong Liên đoàn Thương mại.
Thử nghiệm giả mạo Một bài kiểm tra giả có mục đích là giúp dễ dàng tạo ra các kết quả kiểm tra lặp lại.
FakeTestsZipThư mục Công cụ kiểm tra tạo thư mục kiểm tra giả được giải nén dựa trên danh sách nội dung.
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootCommandPreparer Trình chuẩn bị mục tiêu kích hoạt fastboot và gửi lệnh fastboot.
FastbootThiết bịFlasher Một lớp dựa vào fastboot để flash hình ảnh trên phần cứng vật lý của Android.
Trình trợ giúp Fastboot Một lớp trợ giúp cho các hoạt động fastboot.
FastbootUpdateBootstrapPreparer ITargetPreparer giai đoạn các tệp được chỉ định (bộ tải khởi động, radio, zip hình ảnh thiết bị) vào IDeviceBuildInfo để đưa các thiết bị nhấp nháy với FastbootDeviceFlasher , sau đó tiêm các thuộc tính thiết bị sau Boot vào thông tin xây dựng cho mục đích báo cáo kết quả.
Fatalhosterror Một ngoại lệ cho thấy một lỗi không thể giải thích được đã xảy ra trên máy chủ đang chạy sự đánh đổi và trường hợp đánh đổi sẽ được tắt.
Tính năngFlagTargetPreparer Cập nhật DeviceConfig (các cờ tính năng được điều chỉnh bởi một dịch vụ từ xa).
FileDownloadCache Một lớp trợ giúp duy trì bộ đệm LRU của hệ thống tập tin cục bộ của các tệp đã tải xuống.
FileDownLoadCachefactory Một nhà máy để tạo FileDownloadCache
FileDownLoadCachewrapper Một lớp trình bao bọc cung cấp các cơ sở FileDownloadCache trong khi triển khai giao diện IFileDownloader .
FileIDlemonitor Theo dõi các tập tin và thực thi một cuộc gọi lại nếu chúng không hoạt động (tức là
FileInputStreamSource Một InputStreamSource lấy một tệp đầu vào.
Filelogger Một ILeveledLogOutput hướng dẫn thông báo nhật ký đến một tệp và đến stdout.
Fileprotoresultreporter Phóng viên Proto đổ TestRecord vào một tệp.
FilePullerDevicEmetricCollector BaseDeviceMetricCollector trên dựa trên khóa số liệu đến từ thiết bị và kéo chúng dưới dạng tệp từ thiết bị.
FilePullerLogCollector Logger của tệp được báo cáo bởi phía thiết bị.
FileSystemLogSaver Lưu nhật ký vào một hệ thống tệp.
FileSystemrootChecker
FILEUTIL Một lớp trợ giúp cho các hoạt động liên quan đến tệp
Fileutil.lowdiskspaceException Ném nếu không gian đĩa có thể sử dụng dưới ngưỡng tối thiểu.
FilteredResultForwarder Biến thể của ResultForwarder chỉ cho phép một danh sách cho phép của TestDescription được báo cáo.
Đã sửa lỗiByteArrayOutputStream Một ERROR(/OutputStream) chỉ giữ một lượng dữ liệu tối đa.
Flashmethod Một enum để mô tả phương thức được sử dụng để flash thiết bị đang được thử nghiệm
FlashingResourCesparser Một lớp phân tích các phiên bản yêu cầu của các tệp hình ảnh phụ trợ cần thiết để flash một thiết bị.
FlashingResourCesparser.AndroidInfo Một typedef cho Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourCesparser.Constraint Một giao diện lọc, dự định cho phép FlashingResourcesParser bỏ qua một số tài nguyên mà nó có thể sử dụng
FlashingResourceUtil Tiện ích này giúp thiết lập phiên bản tạo tác thích hợp để chúng có thể được flash thông qua DeviceFlashPreparer .
Có thể gấp lại Một IModuleParameterHandler mở rộng thành nhiều hơn cho mỗi cấu hình không thể gập lại không chính.
Có thể gập lại Trình xử lý có thể gập lại chung có thể lấy các tham số có thể gập lại để tạo một mô -đun chuyên dụng.
FeReAbleModePreparer Một người chuẩn bị mục tiêu có thể chuyển đổi trạng thái có thể gập lại của thiết bị.
Thư mụcBuildInfo Thực hiện cụ thể một IFolderBuildInfo .
Bảng điều khiển Một ITargetPreparer kéo các thư mục ra khỏi thiết bị, nén và lưu nó vào phần phụ trợ đăng nhập.
FormattedGeneratorReporter Phóng viên cho phép tạo báo cáo ở một định dạng cụ thể.
Tự do
FuseUtil Một lớp trợ giúp cho các hoạt động cầu chì.

G

GCEAVDINFO Cấu trúc để giữ dữ liệu liên quan cho một phiên bản GCE AVD nhất định.
GCEAVDInfo.gcestatus
GCEAVDInfo.LogFileEntry
GcelhptunnelMonitor
Gcemanager Người trợ giúp quản lý các cuộc gọi GCE để bắt đầu/dừng và thu thập nhật ký từ GCE.
Gceremotecmdformatter Lớp tiện ích để định dạng các lệnh để tiếp cận thiết bị GCE từ xa.
Gceremotecmdformatter.scpmode SCP có thể được sử dụng để đẩy hoặc kéo tệp tùy thuộc vào cấu trúc của ARG.
GcesshtunnelMonitor Màn hình chủ đề cho đường hầm GCE SSH.
GCOVCODECOVERAGECOLLECTOR Một BaseDeviceMetricCollector dựa trên các phép đo bảo hiểm GCOV ra khỏi thiết bị và đăng nhập chúng dưới dạng các tạo tác thử nghiệm.
GCOVKERNELCODECOVERAGECOLLECTOR Một BaseDeviceMetricCollector dựa trên các phép đo bảo hiểm kernel GCOV ra khỏi gỡ lỗi và ra khỏi thiết bị và cuối cùng đăng nhập chúng dưới dạng các tạo tác thử nghiệm.
Gcsbucketutil Trình quản lý tệp để tải xuống và tải lên các tệp từ Google Cloud Storage (GCS).
Gcsbucketutil.gcsfilemetadata Bao bọc đơn giản cho thông tin tệp trong GCS.
GCsCommon Lớp cơ sở cho hoạt động GCS như tải xuống và tải lên.
GCSConfigurationFactory Một ConfigurationFactory tải cấu hình từ lưu trữ Google Cloud.
Gcsconfigurationfactory.gcsconfigloader Mở rộng ConfigurationFactory.ConfigLoader tải cấu hình từ GCS, theo dõi các cấu hình đi kèm từ một cấu hình gốc và ném một ngoại lệ trên thông tư bao gồm.
GCSConfigurationserver Cấu hình máy chủ tải cấu hình từ Google Cloud Storage (GCS).
Gcsdownloaderhelper Trình tải xuống cho nhóm GCS chăm sóc bộ nhớ đệm và giải quyết cấu hình toàn cầu.
GCSfileDownloader Trình tải xuống tệp để tải xuống tệp từ Google Cloud Storage (GCS).
GCSFileuploader Trình tải lên tệp để tải dữ liệu tệp lên Google Cloud Storage (GCS).
GCSHOSTRESOURCEMANAGER Tải xuống tài nguyên máy chủ từ GCS (Google Cloud Storage).
Gcsremotefileresolver Việc triển khai IRemoteFileResolver cho phép tải xuống từ thùng GCS.
GenericLogCateVentParser <logcateventtype> Đầu vào phân tích logcat cho các sự kiện.
GenericLogCatesventParser.LogCatesvent Struct để tổ chức sự kiện logcat với loại sự kiện và kích hoạt tin nhắn logcat
GetPreviousPassedHelper Người trợ giúp để có được các bộ lọc thử nghiệm đã qua trước đó.
GkideviceFlashPreparer Một người chuẩn bị mục tiêu flash thiết bị bằng hình ảnh chung của hạt nhân Android.
Cấu hình Toàn cầu Một triển khai IGlobalConfiguration lưu trữ các đối tượng cấu hình được tải trong bản đồ
GlobalFiltergetter Việc thực hiện dịch vụ trả về các bộ lọc của một lời mời nhất định.
GlobalTestFilter Tùy chọn lọc được áp dụng cho lời mời.
GoogLeapiclientutil Sử dụng để tạo ứng dụng khách API Google.
Googlebenchmarkresultparser Phân tích kết quả của điểm chuẩn Google chạy từ Shell và trả lại bản đồ với tất cả các kết quả.
GoogleBenchmarkTest Một thử nghiệm chạy gói kiểm tra điểm chuẩn Google trên thiết bị đã cho.
Granularretriabletestwrapper Một lớp trình bao bọc hoạt động trên IRemoteTest để tạo thành biến thể ở cấp độ TestCase.
Granularretriabletestwrapper.startendcollector Lớp trợ giúp để bắt thiếu khởi động và kết thúc.
GsideViceFlashPreparer Một người chuẩn bị mục tiêu flash thiết bị với hình ảnh hệ thống chung Android.
Gtest Một thử nghiệm chạy gói thử nghiệm gốc trên thiết bị đã cho.
GTESTBASE Lớp cơ bản của gtest
Gtestlisttestparser Trình phân tích cú pháp kết quả cho chế độ chạy khô gtest với tham số "--gtest_list_tests".
Gtestresultparser Phân tích kết quả 'chế độ đầu ra thô' của các thử nghiệm gốc bằng cách sử dụng GTest chạy từ shell và thông báo cho ITestInvocationListener về kết quả.
GtestXMlResultparser Phân tích kết quả 'Chế độ đầu ra XML' của các thử nghiệm gốc bằng cách sử dụng GTest chạy từ Shell và thông báo cho ItestrunListener về kết quả.

H

Khai thác Lớp ngoại lệ cơ sở cho ngoại lệ ném trong dây nịt.
Khai thác Khai thác ngoại lệ giúp thực hiện các vấn đề về tệp.
Khai thác
Người nặng Triển khai AbstractHostMonitor theo dõi bộ nhớ heap trên máy chủ và đăng nhập định kỳ vào nhật ký lịch sử.
Helloworldmultitargetpreparer Một ví dụ thực hiện của một IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger Logger lịch sử TF, nhật ký đặc biệt chỉ chứa một số sự kiện cụ thể.
Hostgtest Một bài kiểm tra chạy gói thử nghiệm gốc.
Máy chủ Lớp này đại diện cho một mẫu số liệu máy chủ được báo cáo.
Hostoptions Lớp chủ sở hữu chủ nhà.
HostStatsDmetricCollector Một IMetricCollector thu thập các số liệu thống kê từ phía máy chủ bằng các lệnh Tiện ích STATSD.
Hosttest Một người chạy thử nghiệm cho các bài kiểm tra dựa trên máy chủ JUnit.
Hostutils Thực hiện một số phương pháp tiện ích hữu ích để chạy thử nghiệm máy chủ.
HProfallocsiteParser Lớp trợ giúp để phân tích thông tin từ một phần của các trang web phân bổ của các báo cáo HPROF.
Httphelper Chứa các phương thức trợ giúp để thực hiện các yêu cầu HTTP
Httphelper.requestrunnable Runnable để đưa ra các yêu cầu với IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
Httpmultipartpost Lớp trợ giúp để thực hiện các yêu cầu bài HTTP đa điểm.
Httpremotefileresolver Triển khai IRemoteFileResolver cho phép tải xuống tệp từ xa qua http
Httpsremotefileresolver Thực hiện IRemoteFileResolver cho phép tải xuống tệp từ xa qua https

TÔI

IABI Giao diện đại diện cho ABI đang thử nghiệm.
IABIRECEIVER Một bài kiểm tra cần ABI đang được thử nghiệm.
Iandroiddebugbridge Định nghĩa giao diện cho các phương thức AndroidDebugBridge được sử dụng trong gói này.
IAPPBUILDINFO Giao diện này không được chấp nhận. Sử dụng IBuildInfo trực tiếp.
Iaitoretriabletest Giao diện cho một IRemoteTest không triển khai ITestFilterReceiver nhưng vẫn muốn hỗ trợ tự động-tự động.
Ibatteryinfo Giao diện xác định sự tương tác với pin của thiết bị.
Ibatteryinfo.batterystate Mô tả trạng thái sạc pin hiện tại.
IBuildinfo Giữ thông tin về bản dựng đang được thử nghiệm.
Ibuildinfo.buildinfoproperies Một số thuộc tính mà IBuildInfo có thể phải điều chỉnh một số xử lý nó.
IBuildProvider Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc xây dựng được thử nghiệm.
IBuildReceiver Một bài kiểm tra cần tham chiếu đến bản dựng đang được thử nghiệm.
IclusterClient Một giao diện để tương tác với phụ trợ TFC.
Iclusterevent Giao diện cho bất kỳ sự kiện cụm nào được tải lên TFC.
Iclustereventuploader <t mở rộng iclusterevent > Giao diện cho ClusterEventupLoader
IclusterOptions Một giao diện để có được các tùy chọn liên quan đến cụm.
Icommandoptions Container cho các tùy chọn thực thi cho các lệnh.
Icommandscheduler Một người lập lịch để chạy các lệnh TradeFedation.
Icommandscheduler.ischeduledinvocationlistener Người nghe cho các sự kiện gọi khi gọi hoàn thành.
ICompressionStrargety Một giao diện đại diện cho một thuật toán nén có thể được chọn trong thời gian chạy.
Iconfigoptionvaluatransformer Giao diện để thao tác giá trị tùy chọn cấu hình
IconfigablevirtualDevice Một giao diện để cung cấp thông tin về thông tin thiết bị ảo có thể cấu hình sẵn (IP máy chủ, người dùng máy chủ, phần bù cổng, v.v.).
Biểu tượng Thông tin cấu hình cho một lời cầu khẩn đánh đổi.
IconFigurationFactory Nhà máy để tạo IConfiguration s
IconFigurationReceiver Giao diện đơn giản để biểu diễn đối tượng chấp nhận IConfiguration .
IconFigurationServer Một giao diện cho máy chủ cấu hình.
Icredentialfactory Một giao diện cho nhà máy chứng thực để tạo Credential thực OAuth2.
IDEFaultObjectLoader Giao diện để tải các đối tượng mặc định nên là một phần của cấu hình YAML của chúng tôi.
IDEFaultObjectLoader.LoaderConFiguration Đối tượng cấu hình tải để truyền thông tin cho trình tải.
IdeviceActionreceiver Cung cấp API để nhận các sự kiện thiết bị.
IdeviceBuildInfo Một IBuildInfo đại diện cho bản dựng thiết bị Android hoàn chỉnh và (tùy chọn) các thử nghiệm của nó.
IdeviceBuildProvider IBuildProvider sử dụng thông tin từ ITestDevice để truy xuất bản dựng.
IDEVICECONFigration Giao diện giá đỡ cấu hình thiết bị.
Ideviceflasher Flash một hình ảnh thiết bị trên thiết bị.
Ideviceflasher.userdataflashoption Enum của các tùy chọn để xử lý hình ảnh người dùng
Idevicemanager Giao diện để quản lý bộ thiết bị có sẵn để thử nghiệm.
Idevicemanager.ifastbootlistener Một người nghe cho thay đổi trạng thái Fastboot.
Idevicemonitor Giao diện để giám sát trạng thái của thiết bị.
Idevicemonitor.devicelister Một lớp giống như Runnable sẽ trả về các thiết bị đã biết và trạng thái của chúng.
Idevicerecovery Giao diện để phục hồi một thiết bị đã ngoại tuyến.
Ideviceselection Giao diện cho tiêu chí lựa chọn thiết bị.
Ideviceselection.basingeviceType
Idevicestatemonitor Cung cấp các cơ sở để giám sát trạng thái của một IDevice .
Idevicetest Giao diện cho đối tượng cần tham chiếu đến ITestDevice .
Idisableable Giao diện mô tả một đối tượng đánh đổi có thể bị vô hiệu hóa.
IdynamicshardingClient Giao diện bao bọc cho máy khách Sharding

Điều này tồn tại để chúng ta có thể trao đổi trong một HTTP hoặc thử nghiệm một cái nếu cần.

IdynamicshardingConnectionInfo Giao diện cho các lớp có chứa thông tin kết nối Sharding động
Iemail Giao diện để gửi email.
Iemail.Message Container cho dữ liệu thông báo email.
Ifiledownloader Giao diện để tải xuống một tập tin từ xa.
IfileEntry Định nghĩa giao diện cung cấp hợp đồng đơn giản hơn, có thể chế giễu cho các phương thức FileEntry .
Ifileresolverloader Tải triển khai của IRemoteFileResolver .
Ifileresolverloader.resolverloadingException Ngoại lệ ném nếu một bộ giải quyết không thể được tải hoặc khởi tạo.
Iflashingresourcesparser Giao diện để cung cấp các phiên bản cần thiết của các tệp hình ảnh phụ trợ cần thiết để flash một thiết bị.
IflashingresourceRetriever Giao diện để truy xuất các tệp hình ảnh phụ trợ cần thiết để flash một thiết bị.
IfolderBuildinfo Một IBuildInfo trừu tượng đơn giản có các tạo tác xây dựng có trong một thư mục hệ thống tập tin cục bộ.
Iformattergenerator Giao diện mô tả một định dạng cho SuiteResultHolder .
Iglobalconfiguration Một lớp để bao gồm thông tin cấu hình toàn cầu cho một thể hiện của một liên đoàn thương mại duy nhất (bao gồm bất kỳ số lượng đơn yêu cầu nào của các cấu hình thực tế).
IharnessException Mô tả giao diện ngoại lệ khai thác sẽ được thực hiện bởi các ngoại lệ khai thác.
IhostCleaner Làm sạch máy chủ sau khi chạy thử kết thúc.
Ihosthealthagent Một giao diện để phát ra các số liệu thiết bị hoặc máy chủ.
Ihostmonitor Giao diện để gửi dữ liệu máy chủ
Ihostmonitor.hostdatapoint Lớp chung cho dữ liệu được báo cáo.
Ihostmonitor.hostmetrictype
Ihostoptions Giao diện chủ tùy chọn máy chủ.
Ihostoptions.permitlimittype Enum mô tả những người giới hạn giấy phép có thể
Ihostresourcemanager Giao diện để quản lý tài nguyên máy chủ.
Ihttphelper Phương pháp trợ giúp để thực hiện các yêu cầu HTTP.
Ihttphelper.datasizeexception
Iinvocationcontext Giữ thông tin về việc gọi các bài kiểm tra để truy cập nếu cần.
Iinvocationcontext.timingevent
Iinvocationcontextreceiver Một bài kiểm tra cần tham chiếu đến bối cảnh của lời cầu khẩn.
IinvocationExecution Giao diện mô tả các hành động sẽ được thực hiện như một phần của lời cầu khẩn.
Ikeystoreclient Giao diện để truy cập một cửa hàng chính cho mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm.
Ikeystorefactory Nhà máy để tạo IKeyStoreClient .
Ilabpreparer Giao diện đánh dấu cho người chuẩn bị phòng thí nghiệm

Xem ITargetPreparer để biết mô tả về những gì các giao diện này được dự định.

ILeveledLogOutput Các lớp thực hiện giao diện này cung cấp các phương thức liên quan đến việc xuất thông báo nhật ký.
ILOGCATRECEIVER Một lớp cung cấp đầu ra của logcat của thiết bị dưới dạng InputStreamSource .
Ilogregologistry Một giao diện cho một bộ ghi Singleton ILogOutput , bộ ghép kênh và quản lý các trình ghi nhật ký khác nhau.
Ilogregologistry.eventtype Các sự kiện hữu ích để được ghi lại
ILOGSAVER Các lớp thực hiện giao diện này cung cấp các phương thức để lưu trữ nhật ký đến một vị trí trung tâm.
Ilogsaverlistener Cho phép ITestInvocationListener S để nghe khi các tệp nhật ký được lưu.
ImageContentAnalyzer Phân tích phân tích nội dung hình ảnh thiết bị
Imanagedtestdevice Một itestdevice có vòng đời được quản lý.
Imanagedtestdevice.deviceventresponse Container để trả lời cho một cuộc gọi IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)
Imanagedtestdevicefactory Giao diện người tạo cho IManagedTestDevice s
ImetricCollector Giao diện này sẽ được thêm vào làm người trang trí khi báo cáo kiểm tra kết quả để thu thập các số liệu phù hợp.
ImetricCollectorceiver Giao diện cho IRemoteTest s để thực hiện nếu họ cần có được danh sách IMetricCollector s cho lần chạy thử.
IMOBLYYAMLRESULTHANDLER Giao diện của bộ xử lý kết quả YAML.
IMOBLYYAMLRESULTHANDLER.ITESTRESULT Giao diện của kết quả yaml mophy
ImoduleControll Giao diện để kiểm soát nếu một mô -đun nên được thực thi hay không.
ImoduleControll.RunStrargety Enum mô tả cách thực hiện mô -đun.
Imoduleparameterhandler Giao diện cho các tham số của các mô -đun bộ.
IMultidevicerecovery Giao diện để phục hồi nhiều thiết bị ngoại tuyến.
IMultidevicetest Giao diện này không được chấp nhận. Giao diện này được giữ tạm thời để tương thích nhưng không thực sự được sử dụng nữa. Xin vui lòng không thực hiện nó.
IMultitargetPreparer Chuẩn bị môi trường thử nghiệm cho một số thiết bị cùng nhau.
InativeVice Cung cấp một API cấp độ đáng tin cậy và cao hơn một chút cho một IDevice ddmlib.
InativingEvicetest Giao diện cho đối tượng cần một tham chiếu đến một INativeDevice .
Gia tăng Một tiện ích để tận dụng cập nhật hình ảnh và thiết bị gia tăng.
Infraerroridentifier Số nhận dạng lỗi từ Liên đoàn thương mại Infra và Infra phụ thuộc (như xây dựng Infra).
InputStreamSource Giao diện này về cơ bản kết thúc một ERROR(/InputStream) để làm cho nó có thể nhân bản.
InstallTestzipAppsSetUp Một ITargetPreparer cài đặt tất cả các ứng dụng trong khóa kéo thử nghiệm.
InstallapexModuletArgetPreparer
InstallapkSetup Một ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều APK nằm trên hệ thống tập tin.
InstallBuildEnvapkSetup Một ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều APK thử nghiệm từ một nền tảng Android xây dựng env.
Cài đặtTrumentationStest Chạy tất cả các thiết bị được tìm thấy trên thiết bị hiện tại.
InstantAppHandler Trình xử lý cho ModuleParameters#INSTANT_APP .
Thiết bị Một ITargetPreparer chạy thiết bị
Thiết bị Một thử nghiệm chạy gói thử nghiệm thiết bị trên thiết bị đã cho.
InvocationContext Thực hiện chung của một IInvocationContext .
Lời cầu nguyện Lớp mô tả tất cả các bước gọi: xây dựng tải xuống, target_prep, chạy thử nghiệm, dọn dẹp.
IncocationLocal <T> Lớp học này cung cấp các biến phạm vi cấp.
IncocationmetricLogger Một lớp tiện ích cho một lời cầu khẩn để đăng nhập một số số liệu.
InvocationMetricLogger.invocationgroupMetrickey Nhóm cho phép đăng nhập một số nhóm dưới cùng một khóa.
IncocationmetricLogger.invocationmetrickey Một số khóa đặc biệt được đặt tên mà chúng tôi sẽ luôn luôn điền vào lời mời.
GLocationStatus Một lớp để lưu trữ trạng thái khẩn cấp.
GLocationStatus Một người trợ giúp để thể hiện trạng thái gọi
Invocationsummaryhelper Lớp Helper để thu thập và báo cáo TestSummary cho tập hợp người nghe
Invocationtojunitresultforwarder Một lớp lắng nghe các sự kiện ITestInvocationListener và chuyển tiếp chúng đến một TestListener .
IpostProcessor Bộ xử lý bài là một đối tượng Liên đoàn thương mại có nghĩa là cho phép xử lý các số liệu và nhật ký sau các bài kiểm tra và trước khi báo cáo kết quả.
Iremotefeature Giao diện mô tả một tính năng trong TradeFed có thể được thực thi dựa trên yêu cầu.
Iremotefileresolver Giao diện cho các đối tượng có thể giải quyết một tệp từ xa thành một tệp cục bộ.
Iremotefileresolver.remotefileresolverargs The Args được chuyển cho những người giải quyết
Iremotefileresolver.resolvedfile Lớp giữ thông tin về tệp đã được giải quyết và một số siêu dữ liệu.
Iremotescheduledlistenersfeat Mở rộng IRemoteFeature để hỗ trợ vượt qua IScheduledInvocationListener s.
Iremotetest Một bài kiểm tra báo cáo kết quả trực tiếp đến một ITestInvocationListener .
Ireportnotexecut Trong trường hợp thực hiện không đầy đủ, IRemoteTest thực hiện giao diện này có thể báo cáo các thử nghiệm không được thực hiện của họ để báo cáo được cải thiện.
Irescheduler Giao diện để sắp xếp lại một cấu hình để thực thi trong tương lai.
Iresourcemetriccollector Giao diện cho người dùng để thực hiện bộ thu tài nguyên tùy chỉnh.
Irestapihelper Một giao diện trợ giúp để thực hiện các cuộc gọi API REST.
Iresumabletest Giao diện này không được chấp nhận. Không cần điều này nữa
Iretrydecision Giao diện thúc đẩy quyết định thử lại và áp dụng bộ lọc trên lớp để thử lại được nhắm mục tiêu hơn.
Iruntimehintprovider
Irunutil Giao diện để chạy các hoạt động thời gian và các lệnh hệ thống.
Irunutil.Envpriority Enum xác định xem việc thiết lập hoặc không cài đặt một env cụ thể.
Irunutil.irunnableresult Một giao diện để thực hiện không đồng bộ một thao tác trả về trạng thái boolean.
Isandbox Giao diện xác định một hộp cát có thể được sử dụng để chạy một lời mời.
Isandboxfactory Nhà máy để tạo ra ISandbox .
Isetoptionreceiver Việc triển khai giao diện này sẽ có một Option với tên "Đặt tùy chọn" được liên kết với HostTest#SET_OPTION_NAME .
Ishardablelistener Một ITestInvocationListener có thể được chia cắt.
Ishardabletest Một IRemoteTest có thể được chia thành các bài kiểm tra phụ có thể thực thi riêng.
Ishardhelper Giao diện của một đối tượng mô tả chiến lược Sharding để áp dụng cho một cấu hình.
Cô lậphosttest Thực hiện một vận động viên đã sử dụng một quy trình con để thực hiện các bài kiểm tra trong môi trường phụ thuộc thấp thay vì thực hiện chúng trong quy trình chính.
Isupportgranularresults Giao diện chỉ định xem một ITestInvocationListener có hỗ trợ nhận kết quả dạng hạt hay không.
IsystemstatusChecker Trình kiểm tra thực hiện kiểm tra trạng thái hệ thống và trả về boolean để cho biết liệu hệ thống có ở trạng thái dự kiến ​​hay không.
Isystemstatuscheckerreceiver Một IRemoteTest yêu cầu truy cập vào ISystemStatusChecker từ cấu hình.
ItargetCleaner Giao diện này không được chấp nhận. Teckown đã được chuyển đến giao diện ItargetPreparer cơ sở.
ItargetPreparer Chuẩn bị môi trường thử nghiệm cho lần chạy thử.
IterribleFailurehandler Một giao diện để xử lý các lỗi khủng khiếp từ LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
Itestannotationfilterreceiver Một người chạy có thể lọc những bài kiểm tra nào để chạy dựa trên các chú thích.
Itestcollector Cung cấp hỗ trợ cho bộ sưu tập thử nghiệm; Khi được thiết lập, người chạy thử phải thực hiện chạy khô để thu thập các trường hợp thử nghiệm mà không thực sự thực hiện chúng.
Itestdevice Cung cấp một API cấp độ đáng tin cậy và cao hơn một chút cho một IDevice ddmlib.
Itestdevice.apexinfo Một lớp cấu trúc đơn giản để lưu trữ thông tin về một đỉnh đơn
ItestDevice.MountPointInfo Một lớp cấu trúc đơn giản để lưu trữ thông tin về một điểm moundpoint duy nhất
ItestDevice.receveryMode
Itestfilefilterreceiver Một người chạy có thể nhận được một tệp chỉ định kiểm tra nào để chạy và/hoặc không chạy.
Itestfilterreceiver Một người chạy có thể lọc kiểm tra nào để chạy.
ItestinformationReceiver Giao diện để nhận TestInformation cho một số lớp.
Itestinvocation Xử lý một lời cầu khẩn thử nghiệm đánh đổi.
Itestinvocation.exitinformation Đại diện cho một số thông tin thoát cho một lời cầu khẩn.
Itestinvocationlistener Người nghe cho kết quả kiểm tra từ việc gọi thử nghiệm.
Itestlifecyclereceiver Nhận thông báo sự kiện trong quá trình chạy thử nghiệm thiết bị.
Itestlogger Một thực thể có thể thực hiện ghi nhật ký các luồng dữ liệu thuộc nhiều loại khác nhau.
ItestLoggerReceiver Một thực thể có thể được tiêm một thể hiện ITestLogger để nó có thể được sử dụng cho mục đích ghi nhật ký.
Itestspool Giao diện mô tả một nhóm các bài kiểm tra mà chúng ta có thể truy cập và chạy
Itestsuite Lớp trừu tượng được sử dụng để chạy bộ kiểm tra.
Itestsuite.multidevicemodulestrate
Itestsuiteresultloader Giao diện mô tả một người trợ giúp để tải các kết quả trước đó theo cách có thể được chạy lại.
Itestsummarylistener Giao diện cho phép ITestInvocationListener trao đổi một số thông tin hạn chế thông qua các bản tóm tắt.
Itestszipinstaller Cài đặt các thử nghiệm từ tệp ZIP thử nghiệm (như được xuất ra bởi hệ thống xây dựng) trên một thiết bị.
ItokenProvider Giao diện mô tả một đối tượng có thể cung cấp mã thông báo của một thiết bị cụ thể.
ItokenRequest Giao diện một IRemoteTest có thể thực hiện để phơi bày thực tế là nó yêu cầu một thiết bị có mã thông báo đặc biệt.

J

Jarhosttest Thử nghiệm chạy cho các bài kiểm tra JUnit phía máy chủ.
Jarhosttest.hosttestlistener Trình nghe trình bao bọc chuyển tiếp tất cả các sự kiện ngoại trừ testrunstarted () và testrunends () cho trình nghe nhúng.
Javacodecoveragecollector Một BaseDeviceMetricCollector dựa trên các phép đo bảo hiểm Java ra khỏi thiết bị và đăng nhập chúng dưới dạng các tạo tác thử nghiệm.
Javacodecoverageflusher Một lớp tiện ích đặt lại và buộc một phép đo bảo hiểm mã Java từ các quy trình chạy trên thiết bị.
JsonFileKeyStoreclient Một triển khai mẫu trong đó một tệp JSON cục bộ hoạt động một cửa hàng chính.
JsonFileKeyStoreFactory Việc triển khai một nhà máy chính của JSON, cung cấp JSONFileKeyStoreClient để truy cập tệp cửa hàng Key JSON.
Jsonhttptestresultreporter Một phóng viên kết quả mã hóa các kết quả và chi nhánh số liệu kiểm tra, thông tin thiết bị thành JSON và đăng vào điểm cuối dịch vụ HTTP
Junit4Resultforwarder Kết quả giao nhận từ Junit4 Runner.
Junit4TestFilter Lớp Helper cung cấp bộ lọc cho Junit4 Runner bằng cách mở rộng Filter .
Junitrunutil Một lớp trợ giúp để chỉ đạo cuộc gọi IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) để gọi Test#run(TestResult) .
JunittoinvocationResultforwarder Một lớp lắng nghe các sự kiện TestListener và chuyển tiếp họ đến một ITestInvocationListener .
JUNITXMLPARSER Trình phân tích cú pháp trích xuất dữ liệu kết quả kiểm tra từ kết quả JUnit được lưu trữ trong XMLJunitresultformatter của Ant và chuyển tiếp nó đến một itestInvocationListener.

K

Kerneltargettest Thử nghiệm chạy cho thực thi chạy trên mục tiêu và phân tích cú pháp kiểm tra kernel.
KerneltestModuleControll Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô -đun không chạy thử nghiệm khi nó không khớp với kiến ​​trúc.
KeyGuardControllState Một container cho các trạng thái Keyguard.
KeyguardStatusChecker Kiểm tra trạng thái Keyguard sau khi thực hiện mô -đun.
KeyStoreException Ném khi một lỗi cửa hàng khóa gây tử vong xảy ra.
Killexistingemulatorpreparer Một ITargetPreparer tắt một trình giả lập đang chạy.
BNUTERFAILUREPREPARER Người chuẩn bị mục tiêu để bỏ qua thử lại thất bại đã biết.
Ktapresultparser Đọc đầu ra KTAP như được tạo bởi một mô -đun thử nghiệm Kunit và được đặt trong tệp `results` trong DebugFS.
Ktapresultparser.parseresolution
Kunitmoduletest Thử nghiệm chạy để chạy các mô -đun kiểm tra Kunit trên thiết bị.

L

Labresourcedevicemonitor Màn hình tài nguyên phòng thí nghiệm khởi tạo/quản lý máy chủ GRPC cho LabResourceService.
Large PutputReceiver Một lớp được thiết kế để giúp chạy các lệnh chạy dài thu thập đầu ra.
LastShardDetector Khi chạy Sharding cục bộ, đôi khi chúng tôi chỉ muốn thực hiện một số hành động khi Shard cuối cùng đạt đến invocationEnded(long) .
LaunchCVDHelper Người trợ giúp tiện ích để điều khiển Launch_CVD trong VM Căn thịt.
Rò rỉthreadstatuschecker Trình kiểm tra trạng thái để đảm bảo một mô -đun không rò rỉ một luồng đang chạy.
LegacySubProcessResultsReporter Một triển khai đông lạnh của phóng viên kết quả phụ, điều này vẫn tương thích với các phiên bản TF/CTS trước đó (ví dụ 8+), mặc dù có những thay đổi trong siêu lớp của nó.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver phân tích đầu ra của truy vấn 'Danh sách PM'
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAndroidVirtualdevice Lớp học cho các thiết bị ảo địa phương chạy trên máy chủ Tradefed.
LocalAppBuildProvider Một IBuildProvider xây dựng IBuildInfo dựa trên đường dẫn địa phương được cung cấp
LocalDeveloper Phát hiện và trả lại cho dù đây là một nhà phát triển địa phương đang điều hành TradeFed.
LocalDeviceBuildProvider Một IBuildProvider xây dựng một IDeviceBuildInfo dựa trên đường dẫn thư mục hệ thống tập tin được cung cấp.
LocalEmulatorlaunch TargetPreparer khởi chạy một trình giả lập cục bộ từ môi trường xây dựng Android.
LocalEmulatorsNapshot TargetPreparer dự định tạo ảnh chụp Trình giả lập sạch từ môi trường xây dựng/phát triển Android
LocalFileHeader LocalFileHeader là một lớp chứa thông tin của một tệp/thư mục bên trong tệp zip.
LocalFileresolver Thực hiện IRemoteFileResolver cho phép liên kết các tệp cục bộ
LocalFolderBuildProvider Một IBuildProvider xây dựng IFolderBuildInfo dựa trên đường dẫn cục bộ được cung cấp
LocalHostresourCemanager Trình quản lý tài nguyên máy chủ.
LocalPool Thực hiện một nhóm các bài kiểm tra địa phương
LocalruninStrationBuilder Tiện ích để biên dịch hướng dẫn để chạy thử nghiệm cục bộ.
Khóa cài đặt Một setter để xóa cài đặt khóa màn hình.
Logcatcrashresultforwarder Trình nghe đặc biệt: Trên các lỗi (xử lý thiết bị bị sập) Nó sẽ cố gắng trích xuất từ ​​logcat vụ tai nạn và thêm nó vào thông báo thất bại liên quan đến bài kiểm tra.
LogCatEventParser
Logcatedtype Các loại sự kiện cho LogcatEventParser .
Logcatonfailurecollector Bộ thu sẽ bắt và ghi nhật ký logcat khi trường hợp kiểm tra thất bại.
Logcatreceiver Lớp thu thập logcat trong nền.
Logcattimingmetriccollector Trình thu thập số liệu thu thập thông tin thời gian (ví dụ như thời gian chuyển đổi người dùng) từ logcat trong một hoặc nhiều thử nghiệm lặp lại bằng cách sử dụng các mẫu regex đã cho để phân tích tín hiệu bắt đầu và kết thúc của một sự kiện từ các dòng logcat.
Logdatatype Đại diện cho loại dữ liệu dữ liệu dữ liệu.
Logfile Lớp để giữ siêu dữ liệu cho một tệp nhật ký đã lưu.
Logfilesaver Trình trợ giúp cho ITestInvocationListener sẽ lưu dữ liệu nhật ký vào một tệp
Logreceiver
Logregologistry Một triển khai ILogRegistry làm cho các bộ ghép kênh và quản lý các trình ghi nhật ký khác nhau, sử dụng một bộ ghi thích hợp dựa trên ThreadGroup của luồng thực hiện cuộc gọi.
Logsaverresultforwarder Một ResultForwarder để lưu nhật ký với trình bảo vệ tệp toàn cầu.
Logutil Một lớp tiện ích ghi nhật ký.
Logutil.clog Một lớp shim cho Log tự động sử dụng tên lớp đơn giản của người gọi làm thẻ nhật ký
Luciresultreporter Một phóng viên kết quả lưu kết quả kiểm tra cần thiết bởi resultdb và luci vào định dạng JSON (GO/result-sink) và ghi nhật ký vị trí tệp trong bảng điều khiển.

M

MainLineModuleHandler Một lớp Handler đơn giản cho các mô -đun chính tạo ra một fallingapexmoduletargetpreparer và đưa liên kết động vào nó dựa trên các mô -đun chính đã cho để tự động truy xuất các mô -đun đó.
MainlinetestModuleControll Lớp cơ sở cho bộ điều khiển mô -đun để chạy thử nghiệm dựa trên các mô -đun chính được tải trước trên thiết bị được kiểm tra.
ManagedRemoteDevice Một thiết bị chạy bên trong một máy ảo mà chúng tôi quản lý từ xa thông qua một trường hợp đánh đổi bên trong VM.
ManagedTestDeviceFactory Nhà máy để tạo ra các loại thiết bị khác nhau có thể được theo dõi bởi TF
MaxSdkModuleControll Lớp cơ sở cho bộ điều khiển mô -đun không chạy thử nghiệm trên các phiên bản trên một số phiên bản SDK được chỉ định.
MergedZipentryCollection Hợp nhất các mục zip riêng lẻ trong một tệp zip lớn thành các khối để giảm thiểu các nỗ lực tải xuống.
Mergemultibuildtargetpreparer Một IMultiTargetPreparer cho phép truyền thông tin từ bản dựng này sang bản dựng khác bằng cách đặt tên cho chúng và khóa tệp để sao chép vào bản dựng khác.
MerestRategy Mô tả cách kết quả nên được tổng hợp khi có nhiều lần thử.
MetricFilePostProcessor Được sử dụng để tải lên tệp nhật ký số liệu được thu thập trong quá trình kiểm tra và chạy.
Số liệu Chú thích cho các phương thức kiểm tra được chú thích bằng @Test hoặc nếu chú thích là một phần của danh sách chú thích của TestDescription cho phép chỉ định một số tham số bổ sung hữu ích cho: điều chỉnh hành vi của người thu thập, lọc một số phương thức.
MetricsXMlResultreporter MetricsXMLResulTreporter ghi các số liệu thử nghiệm và chạy các số liệu vào tệp XML trong một thư mục được chỉ định bởi tham số số tiền điện tử ở giai đoạn được gọi của bài kiểm tra.
Metrictestcase Mở rộng TestCase cho phép đăng nhập các số liệu khi chạy như một phần của TradeFed.
Metrictestcase.logholder Cấu trúc để giữ một tệp nhật ký sẽ được báo cáo.
Số liệu Lớp tiện ích để kéo các số liệu từ các cấu hình thống kê được đẩy.
Số liệu Chứa các phương pháp tiện ích phổ biến để lưu trữ các số liệu kiểm tra, tổng hợp các số liệu trong các thử nghiệm tương tự và viết các số liệu vào một tệp.
Minapilevelmodulecontroll Lớp cơ sở cho bộ điều khiển mô -đun không chạy thử nghiệm khi nó dưới mức API được chỉ định.
MINSDKMODULECONTROLLER Lớp cơ sở cho bộ điều khiển mô -đun không chạy thử nghiệm trên các phiên bản bên dưới số phiên bản SDK được chỉ định.
Miximagezippreparer Một IMultiTargetPreparer trộn các hình ảnh của một hệ thống trong bản dựng thiết bị.
MixKerNeltArgetPreparer Một ITargetPreparer cho phép trộn một hình ảnh kernel với hình ảnh thiết bị.
MoBlyBinaryHostTest Thử nghiệm máy chủ có nghĩa là chạy một tệp nhị phân moing python từ hệ thống xây dựng Android (Soong)
MoBlyyamlresultControllerInfoHandler Trình xử lý phần tử kết quả của MoBly YAML.
MoBlyyamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoBlyyamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
Mophingyamlresulthandlerfactory Nhà máy xử lý kết quả MoBly YAML tạo ra trình xử lý phù hợp dựa trên loại kết quả.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
ModuleTestTypeUtil Contains common utility methods for checking module.
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Lựa chọn Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenClient.LHPTunnelMode
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PartialZipDownloadCache Utility to cache partial download files based on their content.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoTraceRecorder A utility class for recording perfetto trace on a ITestDevice .
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
Xử lý thông tin Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
ProfileParameterHandler Base parameter handler for any profile user.
ProfileTargetPreparer Base class for setting up target preparer for any profile user android.os.usertype.profile.XXX .
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each được lưu trữ segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteDynamicPool Implementation of a pool of remote work queued tests
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootcanalForwarderPreparer
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnCloneProfileParameterHandler
RunOnCloneProfileTargetPreparer
RunOnSdkSandboxHandler Handler for ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .
RunOnSdkSandboxTargetPreparer An ITargetPreparer to marks that tests should run in the sdk sandbox.
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
Sdk34ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 34 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .
SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
 • If min-api-level is defined:
  • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
SkipManager Based on a variety of criteria the skip manager helps to decide what should be skipped at different levels: invocation, modules and tests.
SkipReason Provide a reason and its metadata for skipping a test.
SkipReason.DemotionTrigger
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SnapuserdWaitPhase Enum representation of when to join/block for the snapuserd update to finish.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetFileUtils
TargetFileUtils.FilePermission
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContentAnalyzer The analyzer takes context for the analysis and determine what is interesting.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
Thiết bị kiểm tra Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
TestEnvironment A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier Error identifier from tests and tests runners.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
Kết quả kiểm tra Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunnerUtil A utility class to help various test runners.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestStatus Representation in Tradefed of possible statuses for test methods.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map chuyển tiếp.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
Kẻ lãng phí thời gian A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TracePropagatingExecutorService An executor service that forwards tasks to an underlying implementation while propagating the tracing context.
TracingLogger Class that helps to manage tracing for each test invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

bạn

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserHelper
Thông tin người dùng Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V.

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VisibleBackgroundUserPreparer Target preparer for running tests in a user that is started in the visible in the background.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiCommandUtil A utility class that can parse wifi command outputs.
WifiCommandUtil.ScanResult Represents a wifi network containing its related info.
WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account
,

Class Index

These are the API classes. See all API packages .

MỘT

AaptParser Class that extracts info from apk by parsing output of 'aapt dump badging'.
AaptParser.AaptVersion Enum of options for AAPT version used to parse APK files.
Abi A class representing an ABI.
AbiFormatter Utility class for abi.
AbiUtils Utility class for handling device ABIs
AbstractConnection Abstract connection representation.
AbstractHostMonitor Typical class for Host Health Monitoring.
AbstractTunnelMonitor Abstract tunnel monitor for GCE AVD.
AbstractXmlParser Helper base class for parsing xml files
AbstractXmlParser.ParseException Thrown if XML input could not be parsed
AcloudConfigParser Helper class that parse an Acloud config (used to start a Cloud device instance).
AcloudConfigParser.AcloudKeys Sets of key that can be searched from the configuration.
ActionInProgress The general action in progress.
ActiveTrace Main class helping to describe and manage an active trace.
ActivityStatusChecker Status checker for left over activities running at the end of a module.
AdbRootElevator An AutoCloseable that enables adb root when constructed if needed and restores root state when complete.
AdbSshConnection Adb connection over an ssh bridge.
AdbStopServerPreparer Target preparer to stop adb server on the host before and after running adb tests.
AdbTcpConnection Default connection representation of a device, assumed to be a standard adb connection of the device.
AdbUtils A utility class for adb operations.
AfterClassWithInfo Similar guarantees as AfterClass but method annotated must require a TestInformation parameter.
AggregatePostProcessor A metric aggregator that gives the min, max, mean, variance, standard deviation, total, count and optionally percentiles for numeric metrics collected during multiple-iteration test runs, treating them as doubles.
AllTestAppsInstallSetup A ITargetPreparer that installs all apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto device.
AltDirBehavior An enum to define alternative directory behaviors for various test artifact installers/pushers

AndroidJUnitTest A Test that runs an instrumentation test package on given device using the android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner.
AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner Runs an instrumented Android test using the adb command and AndroidTestOrchestrator.
AoaTargetPreparer ITargetPreparer that executes a series of actions (eg clicks and swipes) using the Android Open Accessory (AOAv2) protocol.
AppBuildInfo A IBuildInfo that represents an Android application and its test package(s).
AppDeviceBuildInfo This class is deprecated. Use IDeviceBuildInfo directly.
AppSetup A ITargetPreparer that installs an apk and its tests.
AppVersionFetcher Utility class to get app version string from device.
AppVersionFetcher.AppVersionInfo App version info types.
ArchModuleController Module controller to not run tests when it doesn't match any given architectures.
ArgsOptionParser Populates Option fields from parsed command line arguments.
ArrayUtil Utility methods for arrays
ArtChrootPreparer Create chroot directory for ART tests.
ArtGTest
ArtifactDetails This describes the structure of the content and its descriptor as generated by the CAS tool
ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor
ArtifactsAnalyzer A utility that helps analyze the build artifacts for insight.
ArtRunTest A test runner to run ART run-tests.
ArtRunTest.AdbShellCommandException An exception class to report an error that occurred during the execution of an ADB shell command.
ATestFileSystemLogSaver This LogSaver class is used by ATest to save logs in a specific path.
AtestRunner Implementation of ITestSuite
AtraceCollector A IMetricCollector that runs atrace during a test and collects the result and log them to the invocation.
AtraceRunMetricCollector Collects the traces from all the test directory under the given directory from the test device, log the test directory and post process the trace files under the test directory and aggregate the metrics.
AutoLogCollector Enumeration describing which collector can automatically be handled by the harness.
AutomatedReporters Class that defines the mapping from Tradefed automated reporters.
AveragePostProcessor Implementation of post processor that calculate the average of the list of metrics.

B

BackgroundDeviceAction Runs a command on a given device repeating as necessary until the action is canceled.
BaseDeviceMetricCollector Base implementation of IMetricCollector that allows to start and stop collection on onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) and ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map)) .
BaseEmulatorPreparer Common preparer for launching a local emulator.
BaseHostJUnit4Test Base test class for running host JUnit4 style tests.
BaseLeveledLogOutput A base implementation for ILeveledLogOutput that allows to filtering some tags based on their name or components.
BaseModuleController Basic implementation of IModuleController that should be implemented for checking if a module should run or not.
BaseMultiTargetPreparer Base implementation of IMultiTargetPreparer that allows to disable the object.
BasePostProcessor The base IPostProcessor that every implementation should extend.
BaseRetryDecision Base implementation of IRetryDecision .
BaseStreamLogger <OS extends OutputStream> A ILeveledLogOutput that directs log messages to an output stream and to stdout.
BaseTargetPreparer Base implementation class for ITargetPreparer that allows to control whether the object is disabled or not.
BaseTestSuite A Test for running Compatibility Test Suite with new suite system.
BatteryController Utility class that allows to control the battery charging state of a device.
BatteryRechargeDeviceRecovery Allow to trigger a command when the battery level of the device goes under a given threshold.
BatteryTemperature
BatteryUnavailableDeviceRecovery Recovery checker that will trigger a configuration if the battery level is not available.
BeforeClassWithInfo Similar guarantees as BeforeClass but method annotated must require a TestInformation parameter.
BinaryState Enum used to record ON/OFF state with a IGNORE no-op state.
BluetoothConnectionLatencyCollector The collector will push a pre-defined statsd duration metric config to devices and collect Bluetooth connection duration for each profile.
BluetoothConnectionStateCollector This collector will collect BluetoothConnectionStateChanged metrics and record connection state number for each profile.
BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor Implementation of postprocessor which calculates success rate for a bluetooth profile

Use "metric-key-match" to specify metrics which contain bluetooth connection states in numeric array Example [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3].

BluetoothHciSnoopLogCollector Collector to enable Bluetooth HCI snoop logging on the DUT and to collect the log for each test.
BluetoothUtils Utility functions for calling BluetoothInstrumentation on device

Device side BluetoothInstrumentation code can be found in AOSP at: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider A IDeviceBuildProvider that bootstraps build info from the test device

This is typically used for devices with an externally supplied build, ie

BootstrapServiceFileResolverLoader Loads resolvers using the service loading facility.
Báo cáo lỗi Object holding the bugreport files references, compatible of flat bugreport and zipped bugreport (bugreportz).
BugreportCollector A pass-through ITestInvocationListener that collects bugreports when configurable events occur and then calls ITestInvocationListener#testLog on its children after each bugreport is collected.
BugreportCollector.Filter
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector.Noun
BugreportCollector.Predicate A full predicate describing when to capture a bugreport.
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector Collect a bugreportz when a test case fails.
BugreportzOnTestCaseFailureCollector Collect a bugreportz when a test case in a run fails.
BuildAnalysis Represents the results of a single build analysis.
BuildError Thrown if the provided build fails to run.
BuildInfo Generic implementation of a IBuildInfo that should be associated with a ITestDevice .
BuildInfoKey Class holding enumeration related to build information queries.
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Enum describing all the known file types that can be queried through IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .
BuildInfoRecorder An ITargetPreparer that writes build info meta data into a specified file.
BuildInfoUtil A util class to help manipulate IBuildInfo
BuildRetrievalError A fatal error occurred while retrieving the build for testing.
BuildSerializedVersion Class that contains the current serialization version of all IBuildInfo .
BuildTestsZipUtils A helper class for operations related to tests zip generated by Android build system
BulkEmailer A email sender utility that allows the following configuration: sent interval,initial burst size, recipients and the total number messages.
BundletoolUtil Utility class that uses bundletool command line to install the .apks on deivce.
ByteArrayInputStreamSource
ByteArrayList A class to represent a lightweight byte array.
ByteArrayUtil Utilities to operate on byte array, eg, convert bytes to integer.

C

CarModuleController This controller prevents execution of tests cases on non-automotive devices.
CarryDnaeError Internal RuntimeException to carry DeviceNotAvailableException through the JUnit4 framework.
CarryInterruptedException Thrown when test phase timeout is triggered and an InterruptedException needs to be carried from test execution thread to invocation execution thread.
CdmaDeviceFlasher A class that flashes an image on a physical Android device with a CDMA radio.
CecControllerTokenProvider Token provider for Consumer Electronics Control (CEC) related tokens.
CentralDirectoryInfo CentralDirectoryInfo is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
CheckPairingPreparer A CompanionAwarePreparer that verifies BT bonding between primary and companion devices
CircularAtraceUtil An atrace utility developed primarily for identifying the root causes of ANRs during Monkey testing.
CircularByteArray Data structure for holding a fixed size array that operates as a circular buffer, and tracks the total sum of all values in the array.
ClangCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Clang coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
ClangProfileIndexer A utility class that indexes Clang code coverage measurements.
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException for when the class of an object is not found.
ClassPathScanner Finds entries on classpath.
ClassPathScanner.ClassNameFilter A IClassPathFilter that filters and transforms java class names.
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter A ClassNameFilter that rejects inner classes
ClassPathScanner.IClassPathFilter A filter for classpath entry paths

Patterned after FileFilter

ClockworkUtils A clockwork utility for sharing multi-device logic
CloseableTraceScope A scoped class that allows to report tracing section via try-with-resources
ClusterBuildInfo A IBuildInfo class for builds piped from TFC.
ClusterBuildProvider A IBuildProvider to download TFC test resources.
ClusterClient A IClusterClient implementation for interacting with the TFC backend.
ClusterCommand A class that represents a task fetched from TF Cluster.
ClusterCommand.RequestType
ClusterCommand.State Command's status in the TF cluster.
ClusterCommandConfigBuilder A class to build a configuration file for a cluster command.
ClusterCommandEvent A class to encapsulate cluster command events to be uploaded.
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
ClusterCommandLauncher A IRemoteTest class to launch a command from TFC via a subprocess TF.
ClusterCommandScheduler A ICommandScheduler to support TFC (Tradefed Cluster).
ClusterCommandStatus A class that represents the state and the cancel reason for a command from TF Cluster.
ClusterDeviceInfo A class to encapsulate cluster device info to be uploaded.
ClusterDeviceInfo.Builder
ClusterDeviceMonitor An IDeviceMonitor implementation that reports results to the Tradefed Cluster service.
ClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > ClusterEventUploader class, which uploads IClusterEvent to TFC.
ClusterHostEvent A class to encapsulate cluster host events to be uploaded.
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Enums of the different types of host events.
ClusterHostUtil Static util functions for TF Cluster to get global config instances, host information, etc.
ClusterLogSaver A ILogSaver class to upload test outputs to TFC.
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy File picking strategies.
ClusterOptions
CodeCoverageTest A Test that runs an instrumentation test package on a given device and generates the code coverage report.
CollectingByteOutputReceiver A IShellOutputReceiver which collects the whole shell output into a byte[] .
CollectingOutputReceiver A IShellOutputReceiver which collects the whole shell output into one String .
CollectingTestListener A ITestInvocationListener that will collect all test results.
CollectorHelper Helper to do some IMetricCollector operations needed in several places.
CommandFileParser Parser for file that contains set of command lines.
CommandFileParser.CommandLine
CommandInterrupter Service allowing TradeFederation commands to be interrupted or marked as uninterruptible.
CommandLineBuildInfoBuilder Utility meant to capture the usual build information arguments from a command line and create a IBuildInfo from them.
CommandOptions Implementation of ICommandOptions .
CommandOptionsGetter Service implementation that returns the command options value of a given invocation.
CommandResult Contains the result of a command.
CommandRunner An alternate TradeFederation entry point that will run command specified in command line arguments and then quit.
CommandRunner.ExitCode Error codes that are possible to exit with.
CommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands across all available devices.
CommandScheduler.HostState Enums of different status of host
CommandStatus Represents the status of an timed operation.
CommandStatusHandler Handler helping to monitor and update the status of an invocation.
CommandSuccessModuleController Base class for a module controller to skip test module based on shell command failure.
CommonLogRemoteFileUtil This utility allows to avoid code duplication across the different remote device representation for the remote log fetching logic of common files.
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry A representation of a known log entry for remote devices.
CompanionAllocator Base class that takes care of allocating and freeing companion device

getCompanionDeviceSelectionOptions() should be implemented to describe the criteria needed to allocate the companion device

CompanionAwarePreparer An ITargetPreparer that encapsulates the logic of getting an already allocated companion device.
CompanionAwareTest Base test class that encapsulates boilerpate of getting and checking companion device

Subclass may call getCompanion() to retrieve the allocated companion.

CompanionDeviceTracker A class for allocating and freeing companion devices
CompanionRunCommandTargetPreparer A ITargetPreparer that runs specified commands on the allocated companion device
CompanionTestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto an allocated companion device.
CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer Recompiles the boot classpath and system server with the compiler filter 'speed'.
ConditionFailureMonitor Monitor for any failures from the invocation.
ConditionPriorityBlockingQueue <T> A thread-safe class with ERROR(/PriorityBlockingQueue) -like operations that can retrieve objects that match a certain condition.
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> A ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher that matches any object.
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> An interface for determining if elements match some sort of condition.
ConfigCompleter Implementation of the Completer for our TF configurations.
ConfigurableGrpcDynamicShardingClient
Cấu hình A concrete IConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map.
ConfigurationDef Holds a record of a configuration, its associated objects and their options.
ConfigurationDef.ConfigObjectDef Object to hold info for a className and the appearance number it has (eg if a config has the same object twice, the first one will have the first appearance number).
ConfigurationDescriptor Configuration Object that describes some aspect of the configuration itself.
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner Enum used to indicate local test runner.
ConfigurationException Thrown if configuration could not be loaded.
ConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration .
ConfigurationFactory.ConfigLoader Implementation of IConfigDefLoader that tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
ConfigurationFactory.ExceptionLoader
ConfigurationUtil Utility functions to handle configuration files.
ConfigurationXmlParserSettings A simple class to accept settings for the ConfigurationXmlParser

To pass settings to this class, the alias is mandatory.

ConfigurationYamlParser Parser for YAML style Tradefed configurations
ConfigUtil Utility class for creating, interacting with, and pushing statsd configuration files.
ConfigUtil.LogSource
Bảng điều khiển Main TradeFederation console providing user with the interface to interact

Currently supports operations such as

 • add a command to test
 • list devices and their state
 • list invocations in progress
 • list commands in queue
 • dump invocation log to file/stdout
 • tắt
Console.ArgRunnable <T> A Runnable with a run method that can take an argument
Console.CaptureList A convenience type for List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream An OutputStream that can be used to make System.out.print() play nice with the user's LineReader unfinishedLine.
ConsoleResultReporter Result reporter to print the test results to the console.
ContentAnalysisContext Provide the context surrounding a content to analyze it properly.
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod This describes what to expect from the content structure for proper analysis.
ContentAnalysisResults Summary of the content analysis.
ContentInformation Represents the content for a given build target of its base and current version.
ContentProviderHandler Handler that abstract the content provider interactions and allow to use the device side content provider for different operations.
CountingTestResultListener A TestResultListener that tracks the total number of tests by TestStatus
CountTestCasesCollector Count and report the number of test cases for a given IRemoteTest .
CoverageMeasurementForwarder A placeholder test that forwards coverage measurements from the build provider to the logger.
CoverageOptions Tradefed object to hold coverage options.
CoverageOptions.Toolchain
CpuThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until max frequency on all cores are restored to highest level available
CreateAvdPreparer
CreateUserPreparer Target preparer for creating user and cleaning it up at the end.
CurrentInvocation A class that tracks and provides the current invocation information useful anywhere inside the invocation.
CurrentInvocation.InvocationInfo Some special named key that we will always populate for the invocation.
CurrentInvocation.IsolationGrade Describes the level of isolation

D

DebugHostLogOnFailureCollector Collector that will gather and log the host-side logs when a test case failure occurs.
DefaultConnection Default connection representation of a device, assumed to be a standard adb connection of the device.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Builder used to described the connection.
DefaultRemoteAndroidTestRunner Extension of the ddmlib RemoteAndroidTestRunner to set some default for Tradefed use cases.
DefaultTestsZipInstaller A default implementation of tests zip installer.
DelegatedInvocationExecution InvocationExecution which delegate the execution to another Tradefed binary.
DependenciesResolver A new type of provider that allows to get all the dependencies for a test.
DeviceActionTargetPreparer A ITargetPreparer to perform device actions.
DeviceActionUtil A Utility class to execute device actions.
DeviceActionUtil.Command Commands for device action.
DeviceActionUtil.DeviceActionConfigError Exception for config error.
DeviceAllocationResult Represents the results of an allocation attempt for a command.
DeviceAllocationState Represents the allocation state of the device from the IDeviceManager perspective
DeviceAvailableChecker Checker to ensure a module doesn't leave the device in an offline state.
DeviceBaselineChecker Set device baseline settings before each module.
DeviceBaselineSetter Abstract class used to create a device baseline setting.
DeviceBatteryLevelChecker An IRemoteTest that checks for a minimum battery charge, and waits for the battery to reach a second charging threshold if the minimum charge isn't present.
DeviceBatteryResourceMetricCollector This collector collects device battery metrics.
DeviceBuildDescriptor A wrapper class for a IBuildInfo , that contains helper methods to retrieve device platform build information.
DeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
DeviceBuildInfoBootStrapper A ITargetPreparer that replaces build info fields with attributes read from device

This is useful for testing devices with builds generated from an external source (eg

DeviceBuildInfoInjector A ITargetPreparer that inserts DeviceBuildDescriptor metadata into the IBuildInfo .
DeviceCleaner Performs reboot or format as cleanup action after test, and optionally turns screen off
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
DeviceConcurrentUtil Contains utility methods and classes for concurrent device side command execution

Use ERROR(/ExecutorService) to run commands implemented as ShellCommandCallable , and use ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) for synchronization against the ERROR(/Future) as returned by ERROR(/ExecutorService) for the command execution.

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> A ERROR(/Callable) that wraps the details of executing shell command on an ITestDevice .
DeviceConfigurationHolder A concrete IDeviceConfiguration implementation that stores the loaded device configuration objects in its attributes.
DeviceDescriptor A class containing information describing a device under test.
DeviceDisconnectedException Thrown when a device is no longer reachable via it's transport type, eg if the device is no longer visible via USB, or TCP/IP connection
DeviceErrorIdentifier Error Identifiers from Device errors and device reported errors.
DeviceFailedToBootError Thrown if a device fails to boot after being flashed with a build.
DeviceFeatureFlag
DeviceFeatureModuleController A module controller to not run tests when it doesn't support certain feature.
DeviceFileReporter A utility class that checks the device for files and sends them to ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) if found.
DeviceFlashPreparer A ITargetPreparer that flashes an image on physical Android hardware.
DeviceFoldableState Representation of device foldable state as returned by "cmd device_state print-states".
DeviceFolderBuildInfo A IDeviceBuildInfo that also contains other build artifacts contained in a directory on the local filesystem.
DeviceImageTracker For some of the incremental device update, we need the baseline files to compute diffs.
DeviceImageTracker.FileCacheTracker Track information of the device image cached and its metadata
DeviceImageZipFlashingTargetPreparer A target preparer that flashes the device with device images provided via a specific format.
DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector The collector pings google.com to check if the device has internet accessibility or not.
DeviceJUnit4ClassRunner JUnit4 test runner that also accommodates IDeviceTest .
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation Fake annotation meant to carry logs to the reporters.
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation Fake annotation meant to carry metrics to the reporters.
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData Implementation of ExternalResource and TestRule .
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics Implementation of ExternalResource and TestRule .
DeviceManagementGrpcServer GRPC server allowing to reserve a device from Tradefed.
Quản lý thiết bị
DeviceManager.FastbootDevice Representation of a device in Fastboot mode.
DeviceMetricData Object to hold all the data collected by metric collectors.
DeviceMonitorMultiplexer A proxy class to propagate requests to multiple IDeviceMonitor s.
DeviceNotAvailableException Thrown when a device is no longer available for testing.
DeviceOwnerTargetPreparer An ITargetPreparer that sets up a device owner component.
DeviceParameterizedRunner JUnit4 style parameterized runner for host-side driven parameterized tests.
DeviceProperties Common constant definitions for device side property names
DeviceRecoveryModeUtil
DeviceReleaseReporter Device release reporter that handles communicating with the parent process the device(s) to be released.
DeviceResetFeature Server side implementation of device reset.
DeviceResetHandler Utility handling generically device resetting.
DeviceRuntimeException Thrown when a device action did not results in the expected results.
DeviceSelectionOptions Container for for device selection criteria.
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType The different possible types of placeholder devices supported.
DeviceSettingChecker Check if device settings have changed during a module run.
Thiết lập thiết bị A ITargetPreparer that configures a device for testing based on provided Option s.
DeviceSnapshotFeature Server side implementation of device snapshot.
DeviceSnapshotHandler Utility handling Cuttlefish snapshot.
DeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice .
DeviceStorageAgeResourceMetricCollector Parse storage age from logcat.
DeviceStorageFiller Target preparer to fill up storage so some amount of free space is available.
DeviceStorageStatusChecker Check if device has enough disk space for the given partitions.
DeviceStringPusher Target preparer to write a string to a file.
DeviceSuite Extends the JUnit4 container Suite in order to provide a ITestDevice to the tests that requires it.
DeviceSyncHelper Helper that helps syncing a new device image to the device.
DeviceTestCase Helper JUnit test case that provides the IRemoteTest and IDeviceTest services.
DeviceTestResult An specialization of TestResult that will abort when a DeviceNotAvailableException occurs
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
DeviceTestRunOptions A builder class for options related to running device tests through BaseHostJUnit4Test.
DeviceTestSuite Helper JUnit test suite that provides the IRemoteTest and IDeviceTest services.
DeviceTraceCollector Collector that will start perfetto trace when a test run starts and log trace file at the end.
DeviceUnavailableMonitor This listener attempts to capture a test case level DNAE only.
DeviceUnresponsiveException A specialization of DeviceNotAvailableException that indicates device is visible to adb, but is unresponsive (ie, commands timing out, won't boot, etc)
DeviceUpdateTargetPreparer An abstract ITargetPreparer that takes care of common steps around updating devices with a device image file from an external source (as opposed to a build service).
DeviceWifiResourceMetricCollector The collector collects current connected wifi signal strength and link speed metrics.
DeviceWiper A ITargetPreparer that wipes userdata
DirectedGraph <V> A directed unweighted graphs implementation.
DisableSELinuxTargetPreparer Target preparer that disables SELinux if enabled.
DryRunKeyStore A keystore for dry-run where any keystore value is always properly replaced and found.
DryRunner Transparently dry runs tests instead of actually executing them.
DynamicFileStubTest This is a tradefed test to test tradefed can resolve dynamic file correctly.
DynamicRemoteFileResolver Class that helps resolving path to remote files.
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
DynamicShardHelper Sharding strategy to allow work remote work queueing between multiple TF instances
DynamicShardingConnectionInfoMessage Data-holding class in order to make sending via the feature server easier.
DynamicSystemPreparer An ITargetPreparer that sets up a system image on top of a device build with the Dynamic System Update.

E

EarlyDeviceReleaseFeature Feature server implementation for early device release.
E-mail A helper class to send an email.
EmailHostHealthAgent A IHostHealthAgent implementation to send email from Host monitor reports
EmmaXmlConstants Constants used when parsing emma xml report.
EmulatorMemoryCpuCapturer
EndCentralDirectoryInfo EndCentralDirectoryInfo is a class containing the overall information of a zip file.
EnforcedSeLinuxChecker Status checker that ensures the status of Selinux.
EraseUserDataPreparer A ITargetPreparer that wipes user data on the device.
ErrorIdentifier This interface describes a specific error and its properties.
ErrorStorageUtil Helper class for manipulating the errors to align with the common storage.
EventsLoggerListener Listener that logs all the events it receives into a file
ExceptionThrowingRunnerWrapper
ExecutableBaseTest Base class for executable style of tests.
ExecutableHostTest Test runner for executable running on the host.
ExecutableTargetTest Test runner for executable running on the target.
ExecutionFiles Files dependencies generated during the execution of a test or invocation that need to be carried for testing.
ExecutionFiles.FilesKey Enumeration of known standard key for the map.
ExecutionProperties Properties generated during the execution of a test or invocation.
ExistingBuildProvider A IBuildProvider that returns an already constructed IBuildInfo .
ExtendedFile A extension of standard file to carry a build related metadata.
ExtensionAtomsRegistry ExtensionAtomsRegistry for local use of statsd.

F

FailureDescription The class describing a failure information in Trade Federation.
FakeTest A fake test whose purpose is to make it easy to generate repeatable test results.
FakeTestsZipFolder A testing fixture that creates a fake unzipped tests folder based on a list of content.
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootCommandPreparer Target preparer that triggers fastboot and sends fastboot commands.
FastbootDeviceFlasher A class that relies on fastboot to flash an image on physical Android hardware.
FastbootHelper A helper class for fastboot operations.
FastbootUpdateBootstrapPreparer An ITargetPreparer that stages specified files (bootloader, radio, device image zip) into IDeviceBuildInfo to get devices flashed with FastbootDeviceFlasher , then injects post-boot device attributes into the build info for result reporting purposes.
FatalHostError An exception that indicates a fatal unrecoverable error has occurred on the host machine running TradeFederation, and that the TradeFederation instance should be shut down.
FeatureFlagTargetPreparer Updates the DeviceConfig (feature flags tuned by a remote service).
FileDownloadCache A helper class that maintains a local filesystem LRU cache of downloaded files.
FileDownloadCacheFactory A factory for creating FileDownloadCache
FileDownloadCacheWrapper A wrapper class that provides FileDownloadCache facilities while implementing the IFileDownloader interface.
FileIdleMonitor Monitors files and executes a callback if they have been idle (ie
FileInputStreamSource A InputStreamSource that takes an input file.
FileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to a file and to stdout.
FileProtoResultReporter Proto reporter that dumps the TestRecord into a file.
FilePullerDeviceMetricCollector A BaseDeviceMetricCollector that listen for metrics key coming from the device and pull them as a file from the device.
FilePullerLogCollector Logger of the file reported by the device-side.
FileSystemLogSaver Save logs to a file system.
FilesystemRootChecker
FileUtil A helper class for file related operations
FileUtil.LowDiskSpaceException Thrown if usable disk space is below minimum threshold.
FilteredResultForwarder Variant of ResultForwarder that only allows an allowlist of TestDescription to be reported.
FixedByteArrayOutputStream An in-memory ERROR(/OutputStream) that only keeps a maximum amount of data.
FlashingMethod An enum to describe the method used to flash device under test
FlashingResourcesParser A class that parses out required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
FlashingResourcesParser.AndroidInfo A typedef for Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint A filtering interface, intended to allow FlashingResourcesParser to ignore some resources that it otherwise might use
FlashingResourceUtil This utility helps setting the appropriate version of artifacts so they can be flashed via DeviceFlashPreparer .
FoldableExpandingHandler A IModuleParameterHandler expanding into more for each non-primary foldable configuration.
FoldableHandler Generic foldable handler that can take the foldable parameters to create a specialized module.
FoldableModePreparer A target preparer that can switch the foldable state of a device.
FolderBuildInfo Concrete implementation of a IFolderBuildInfo .
FolderSaver A ITargetPreparer that pulls directories off device, compresses and saves it into logging backend.
FormattedGeneratorReporter Reporter that allows to generate reports in a particular format.
FreeDeviceState
FuseUtil A helper class for FUSE operations.

G

GceAvdInfo Structure to hold relevant data for a given GCE AVD instance.
GceAvdInfo.GceStatus
GceAvdInfo.LogFileEntry
GceLHPTunnelMonitor
GceManager Helper that manages the GCE calls to start/stop and collect logs from GCE.
GceRemoteCmdFormatter Utility class to format commands to reach a remote gce device.
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode SCP can be used to push or pull file depending of the structure of the args.
GceSshTunnelMonitor Thread Monitor for the Gce ssh tunnel.
GcovCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
GcovKernelCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov kernel coverage measurements out of debugfs and off of the device and then finally logs them as test artifacts.
GCSBucketUtil File manager to download and upload files from Google Cloud Storage (GCS).
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata Simple wrapper for file info in GCS.
GCSCommon Base class for Gcs operation like download and upload.
GCSConfigurationFactory A ConfigurationFactory loads configs from Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Extension of ConfigurationFactory.ConfigLoader that loads config from GCS, tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
GCSConfigurationServer Config server loads configs from Google Cloud Storage (GCS).
GCSDownloaderHelper Downloader for GCS bucket that takes care of caching and resolving the global config.
GCSFileDownloader File downloader to download file from google cloud storage (GCS).
GCSFileUploader File uploader to upload file data to google cloud storage (GCS).
GCSHostResourceManager Download host resource from GCS (Google cloud storage).
GcsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading from a GCS bucket.
GenericLogcatEventParser <LogcatEventType> Parse logcat input for events.
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Struct to hold a logcat event with the event type and triggering logcat message
GetPreviousPassedHelper Helper to get the previous passed test filters.
GkiDeviceFlashPreparer A target preparer that flash the device with android common kernel generic image.
Cấu hình Toàn cầu An IGlobalConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map
GlobalFilterGetter Service implementation that returns the filters of a given invocation.
GlobalTestFilter Filter options applied to the invocation.
GoogleApiClientUtil Utils for create Google API client.
GoogleBenchmarkResultParser Parses the results of Google Benchmark that run from shell, and return a map with all the results.
GoogleBenchmarkTest A Test that runs a Google benchmark test package on given device.
GranularRetriableTestWrapper A wrapper class works on the IRemoteTest to granulate the IRemoteTest in testcase level.
GranularRetriableTestWrapper.StartEndCollector Class helper to catch missing run start and end.
GsiDeviceFlashPreparer A target preparer that flashes the device with android generic system image.
GTest A Test that runs a native test package on given device.
GTestBase The base class of gTest
GTestListTestParser A result parser for gtest dry run mode with "--gtest_list_tests" parameter.
GTestResultParser Parses the 'raw output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestInvocationListener of the results.
GTestXmlResultParser Parses the 'xml output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestRunListener of the results.

H

HarnessException Base exception class for exception thrown within the harness.
HarnessIOException Harness exception that helps carrying file issues.
HarnessRuntimeException
HeapHostMonitor AbstractHostMonitor implementation that monitors the heap memory on the host and log it periodically to the history log.
HelloWorldMultiTargetPreparer An example implementation of a IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger TF History Logger, special log that contains only some specific events.
HostGTest A Test that runs a native test package.
HostMetric This class represents a host metric sample to be reported.
HostOptions Host options holder class.
HostStatsdMetricCollector A IMetricCollector that collects statsd metrics from host side using statsd utility commands.
HostTest A test runner for JUnit host based tests.
HostUtils Implements some useful utility methods for running host tests.
HprofAllocSiteParser Helper class to parse info from an Allocation Sites section of hprof reports.
HttpHelper Contains helper methods for making http requests
HttpHelper.RequestRunnable Runnable for making requests with IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
HttpMultipartPost Helper class for making multipart HTTP post requests.
HttpRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via http
HttpsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via https

TÔI

IAbi Interface representing the ABI under test.
IAbiReceiver A test that needs the ABI under test.
IAndroidDebugBridge Interface definition for AndroidDebugBridge methods used in this package.
IAppBuildInfo This interface is deprecated. Use IBuildInfo directly.
IAutoRetriableTest Interface for an IRemoteTest that doesn't implement ITestFilterReceiver but still wishes to support auto-retry.
IBatteryInfo The interface defining the interaction with a battery of a device.
IBatteryInfo.BatteryState Describes the current battery charging state.
IBuildInfo Holds information about the build under test.
IBuildInfo.BuildInfoProperties Some properties that a IBuildInfo can have to tweak some handling of it.
IBuildProvider Responsible for providing info regarding the build under test.
IBuildReceiver A test that needs reference to the build under test.
IClusterClient An interface for interacting with the TFC backend.
IClusterEvent Interface for any cluster event to be uploaded to TFC.
IClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > Interface for ClusterEventUploader
IClusterOptions An interface for getting cluster-related options.
ICommandOptions Container for execution options for commands.
ICommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands.
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener Listener for invocation events when invocation completes.
ICompressionStrategy An interface representing a compression algorithm that can be selected at runtime.
IConfigOptionValueTransformer An interface for manipulating config option value
IConfigurableVirtualDevice An interface to provide information about a possibly preconfigured virtual device info (host ip, host user, ports offset and etc.).
IConfiguration Configuration information for a TradeFederation invocation.
IConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration s
IConfigurationReceiver Simple interface to represent object that accepts an IConfiguration .
IConfigurationServer An interface for config server.
ICredentialFactory An interface for credential factory to create oauth2 Credential .
IDefaultObjectLoader Interface for loading the default objects that should be part of our YAML configuration.
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration The loading configuration object to pass information to the loader.
IDeviceActionReceiver Provides an API to receive device events.
IDeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
IDeviceBuildProvider A IBuildProvider that uses information from a ITestDevice to retrieve a build.
IDeviceConfiguration Device Configuration Holder Interface.
IDeviceFlasher Flashes a device image on a device.
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption Enum of options for handling the userdata image
IDeviceManager Interface for managing the set of available devices for testing.
IDeviceManager.IFastbootListener A listener for fastboot state changes.
IDeviceMonitor Interface for monitoring state of devices.
IDeviceMonitor.DeviceLister A Runnable -like class that should return the known devices and their states.
IDeviceRecovery Interface for recovering a device that has gone offline.
IDeviceSelection Interface for device selection criteria.
IDeviceSelection.BaseDeviceType
IDeviceStateMonitor Provides facilities for monitoring the state of a IDevice .
IDeviceTest Interface for object that needs a reference to a ITestDevice .
IDisableable Interface that describes a Tradefed object that can be disabled.
IDynamicShardingClient Wrapper interface for the sharding client

This exists so that we can swap in an HTTP one or testing one if needed.

IDynamicShardingConnectionInfo Interface for classes that contain dynamic sharding connection info
IEmail Interface for sending email.
IEmail.Message Container for email message data.
IFileDownloader Interface for downloading a remote file.
IFileEntry Interface definition that provides simpler, mockable contract to FileEntry methods.
IFileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException Exception thrown if a resolver cannot be loaded or initialized.
IFlashingResourcesParser Interface for providing required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
IFlashingResourcesRetriever Interface for retrieving auxiliary image files needed to flash a device.
IFolderBuildInfo A simple abstract IBuildInfo whose build artifacts are containing in a local filesystem directory.
IFormatterGenerator Interface describing a formatter for SuiteResultHolder .
IGlobalConfiguration A class to encompass global configuration information for a single Trade Federation instance (encompassing any number of invocations of actual configurations).
IHarnessException Description of the harness exception interface that will be implemented by harness exceptions.
IHostCleaner Cleans up the host after the test run has finished.
IHostHealthAgent An interface to emit host or device metrics.
IHostMonitor Interface to dispatch host data
IHostMonitor.HostDataPoint Generic class for data to be reported.
IHostMonitor.HostMetricType
IHostOptions Host options holder interface.
IHostOptions.PermitLimitType Enum describing the possible permit limiters
IHostResourceManager Interface to manager host resource.
IHttpHelper Helper methods for performing http requests.
IHttpHelper.DataSizeException
IInvocationContext Holds information about the Invocation for the tests to access if needed.
IInvocationContext.TimingEvent
IInvocationContextReceiver A test that needs reference to the context of the invocation.
IInvocationExecution Interface describing the actions that will be done as part of an invocation.
IKeyStoreClient Interface to access a key store for password or sensitive data.
IKeyStoreFactory Factory for creating IKeyStoreClient .
ILabPreparer Marker interface for lab preparers

See ITargetPreparer for a description of what these interfaces are intended.

ILeveledLogOutput Classes which implement this interface provides methods that deal with outputting log messages.
ILogcatReceiver A class that provides the output of a device's logcat as an InputStreamSource .
ILogRegistry An interface for a ILogOutput singleton logger that multiplexes and manages different loggers.
ILogRegistry.EventType Events that are useful to be logged
ILogSaver Classes which implement this interface provide methods for storing logs to a central location.
ILogSaverListener Allows for ITestInvocationListener s to listen for when log files are saved.
ImageContentAnalyzer Analyzer for device image content analysis
IManagedTestDevice A ITestDevice whose lifecycle is managed.
IManagedTestDevice.DeviceEventResponse Container for a response to a IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) call
IManagedTestDeviceFactory Creator interface for IManagedTestDevice s
IMetricCollector This interface will be added as a decorator when reporting tests results in order to collect matching metrics.
IMetricCollectorReceiver Interface for IRemoteTest s to implement if they need to get the list of IMetricCollector s for the test run.
IMoblyYamlResultHandler Interface of mobly yaml result handler.
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult Interface of mobly yaml result
IModuleController Interface for controlling if a module should be executed or not.
IModuleController.RunStrategy Enum describing how the module should be executed.
IModuleParameterHandler The interface for parameters of suites modules.
IMultiDeviceRecovery Interface for recovering multiple offline devices.
IMultiDeviceTest This interface is deprecated. This interface is kept temporarily for compatibility but is not actually used anymore. Xin vui lòng không thực hiện nó.
IMultiTargetPreparer Prepares the test environment for several devices together.
INativeDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
INativeDeviceTest Interface for object that needs a reference to a INativeDevice .
IncrementalImageUtil A utility to leverage the incremental image and device update.
InfraErrorIdentifier Error Identifiers from Trade Federation infra, and dependent infra (like Build infra).
InputStreamSource This interface basically wraps an ERROR(/InputStream) to make it clonable.
InstallAllTestZipAppsSetup A ITargetPreparer that installs all apps in a test zip.
InstallApexModuleTargetPreparer
InstallApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more apks located on the filesystem.
InstallBuildEnvApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more test apks from an Android platform build env.
InstalledInstrumentationsTest Runs all instrumentation found on current device.
InstantAppHandler Handler for ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPreparer A ITargetPreparer that runs instrumentation
InstrumentationTest A Test that runs an instrumentation test package on given device.
InvocationContext Generic implementation of a IInvocationContext .
InvocationExecution Class that describes all the invocation steps: build download, target_prep, run tests, clean up.
InvocationLocal <T> This class provides invocation-scope variables.
InvocationMetricLogger A utility class for an invocation to log some metrics.
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Grouping allows to log several groups under a same key.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Some special named key that we will always populate for the invocation.
InvocationStatus A class to store invocation status.
InvocationStatus A helper enum to represent the invocation status
InvocationSummaryHelper Helper class for gathering and reporting TestSummary for set of listeners
InvocationToJUnitResultForwarder A class that listens to ITestInvocationListener events and forwards them to a TestListener .
IPostProcessor Post processors is a Trade Federation object meant to allow the processing of metrics and logs AFTER the tests and BEFORE result reporting.
IRemoteFeature Interface describing a feature in Tradefed that can be executed based on the request.
IRemoteFileResolver Interface for objects that can resolve a remote file into a local one.
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs The args passed to the resolvers
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Class holding information about the resolved file and some metadata.
IRemoteScheduledListenersFeature Extension of IRemoteFeature to support passing in IScheduledInvocationListener s.
IRemoteTest A test that reports results directly to a ITestInvocationListener .
IReportNotExecuted In case of an incomplete execution, IRemoteTest that implements this interface may report their non-executed tests for improved reporting.
IRescheduler Interface for rescheduling a config for future execution.
IResourceMetricCollector The interface for user to implement customized resource collectors.
IRestApiHelper A helper interface for performing REST API calls.
IResumableTest This interface is deprecated. No need for this anymore
IRetryDecision Interface driving the retry decision and applying the filter on the class for more targeted retry.
IRuntimeHintProvider
IRunUtil Interface for running timed operations and system commands.
IRunUtil.EnvPriority Enum that defines whether setting or unsetting a particular env.
IRunUtil.IRunnableResult An interface for asynchronously executing an operation that returns a boolean status.
ISandbox Interface defining a sandbox that can be used to run an invocation.
ISandboxFactory Factory for creating ISandbox .
ISetOptionReceiver Implementation of this interface should have an Option with a "set-option" name linked to HostTest#SET_OPTION_NAME .
IShardableListener A ITestInvocationListener that can be sharded.
IShardableTest A IRemoteTest that can be split into separately executable sub-tests.
IShardHelper Interface of an object that describes the sharding strategy to adopt for a configuration.
IsolatedHostTest Implements a TradeFed runner that uses a subprocess to execute the tests in a low-dependency environment instead of executing them on the main process.
ISupportGranularResults Interface specifying whether a ITestInvocationListener supports receiving the granular results or not.
ISystemStatusChecker An checker that performs checks on system status and returns a boolean to indicate if the system is in an expected state.
ISystemStatusCheckerReceiver A IRemoteTest that requires access to the ISystemStatusChecker from the configuration.
ITargetCleaner This interface is deprecated. tearDown has been moved to the base ITargetPreparer interface.
ITargetPreparer Prepares the test environment for the test run.
ITerribleFailureHandler An interface to handle terrible failures from LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver A runner that can filter which tests to run based on annotations.
ITestCollector Provides support for test collection; when set, test runner must perform a dry run to collect test cases without actually executing them.
ITestDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
ITestDevice.ApexInfo A simple struct class to store information about a single APEX
ITestDevice.MountPointInfo A simple struct class to store information about a single mountpoint
ITestDevice.RecoveryMode
ITestFileFilterReceiver A runner that can receive a file specifying which tests to run and/or not to run.
ITestFilterReceiver A runner that can filter which tests to run.
ITestInformationReceiver Interface to receive the TestInformation for some classes.
ITestInvocation Handles one TradeFederation test invocation.
ITestInvocation.ExitInformation Represents some exit information for an invocation.
ITestInvocationListener Listener for test results from the test invocation.
ITestLifeCycleReceiver Receives event notifications during instrumentation test runs.
ITestLogger An entity that can perform logging of data streams of various types.
ITestLoggerReceiver An entity that can be injected with an ITestLogger instance so that it can be used for logging purposes.
ITestsPool Interface describing a pool of tests that we can access and run
ITestSuite Abstract class used to run Test Suite.
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy
ITestSuiteResultLoader Interface describing an helper to load previous results in a way that can be re-run.
ITestSummaryListener Interface that allows ITestInvocationListener to exchange some limited information via summaries.
ITestsZipInstaller Installs tests from a tests zip file (as outputted by the build system) on a device.
ITokenProvider Interface describing an object that can provide the tokens of a particular device.
ITokenRequest Interface a IRemoteTest can implement to expose the fact that it requires a device with a special token.

J

JarHostTest Test runner for host-side JUnit tests.
JarHostTest.HostTestListener Wrapper listener that forwards all events except testRunStarted() and testRunEnded() to the embedded listener.
JavaCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Java coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
JavaCodeCoverageFlusher A utility class that resets and forces a flush of Java code coverage measurements from processes running on the device.
JSONFileKeyStoreClient A sample implementation where a local JSON file acts a key store.
JSONFileKeyStoreFactory Implementation of a JSON KeyStore Factory, which provides a JSONFileKeyStoreClient for accessing a JSON Key Store File.
JsonHttpTestResultReporter A result reporter that encode test metrics results and branch, device info into JSON and POST into an HTTP service endpoint
JUnit4ResultForwarder Result forwarder from JUnit4 Runner.
JUnit4TestFilter Helper Class that provides the filtering for JUnit4 runner by extending the Filter .
JUnitRunUtil A helper class for directing a IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) call to a Test#run(TestResult) call.
JUnitToInvocationResultForwarder A class that listens to TestListener events and forwards them to an ITestInvocationListener .
JUnitXmlParser Parser that extracts test result data from JUnit results stored in ant's XMLJUnitResultFormatter and forwards it to a ITestInvocationListener.

K

KernelTargetTest Test runner for executable running on the target and parsing tesult of kernel test.
KernelTestModuleController Base class for a module controller to not run tests when it doesn't match the architecture .
KeyguardControllerState A container for the keyguard states.
KeyguardStatusChecker Checks the keyguard status after module execution.
KeyStoreException Thrown when a fatal key store error happens.
KillExistingEmulatorPreparer A ITargetPreparer that shuts down a running emulator.
KnownFailurePreparer Target preparer to skip retrying known failure.
KTapResultParser Reads KTAP output as that produced by a KUnit test module and placed in a `results` file under debugfs.
KTapResultParser.ParseResolution
KUnitModuleTest Test runner for running KUnit test modules on device.

L

LabResourceDeviceMonitor The lab resource monitor which initializes/manages the gRPC server for LabResourceService.
LargeOutputReceiver A class designed to help run long running commands collect output.
LastShardDetector When running local sharding, sometimes we only want to execute some actions when the last shard reaches invocationEnded(long) .
LaunchCvdHelper Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.
LeakedThreadStatusChecker Status checker to ensure a module does not leak a running Thread.
LegacySubprocessResultsReporter A frozen implementation of the subprocess results reporter which should remain compatible with earlier versions of TF/CTS (eg 8+), despite changes in its superclass.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver that parses the output of a 'pm list instrumentation' query
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAndroidVirtualDevice The class for local virtual devices running on TradeFed host.
LocalAppBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IBuildInfo based on a provided local path
LocalDeveloper Detects and returns whether this is a local developer running Tradefed.
LocalDeviceBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IDeviceBuildInfo based on a provided filesystem directory path.
LocalEmulatorLaunch A TargetPreparer that launches an emulator locally from an android build environment.
LocalEmulatorSnapshot A TargetPreparer intended for generating a clean emulator snapshot from a android build/development environment
LocalFileHeader LocalFileHeader is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
LocalFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows linking local files
LocalFolderBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IFolderBuildInfo based on a provided local path
LocalHostResourceManager Manager host resource.
LocalPool Implementation of a pool of local tests
LocalRunInstructionBuilder Utility to compile the instruction to run test locally.
LockSettingsBaselineSetter A setter to remove screen lock settings.
LogcatCrashResultForwarder Special listener: on failures (instrumentation process crashing) it will attempt to extract from the logcat the crash and adds it to the failure message associated with the test.
LogcatEventParser
LogcatEventType Event types for LogcatEventParser .
LogcatOnFailureCollector Collector that will capture and log a logcat when a test case fails.
LogcatReceiver Class that collects logcat in background.
LogcatTimingMetricCollector A metric collector that collects timing information (eg user switch time) from logcat during one or multiple repeated tests by using given regex patterns to parse start and end signals of an event from logcat lines.
LogDataType Represents the data type of log data.
LogFile Class to hold the metadata for a saved log file.
LogFileSaver A helper for ITestInvocationListener 's that will save log data to a file
LogReceiver
LogRegistry A ILogRegistry implementation that multiplexes and manages different loggers, using the appropriate one based on the ThreadGroup of the thread making the call.
LogSaverResultForwarder A ResultForwarder for saving logs with the global file saver.
LogUtil A logging utility class.
LogUtil.CLog A shim class for Log that automatically uses the simple classname of the caller as the log tag
LUCIResultReporter A result reporter that saves test results needed by ResultDB and LUCI into JSON format (go/result-sink) and logs the file location in the console.

M

MainlineModuleHandler A simple handler class for Mainline Modules that creates a InstallApexModuleTargetPreparer and injects the dynamic link into it based on the given mainline modules to automatically retrieve those modules.
MainlineTestModuleController Base class for a module controller to run tests based on the preloaded mainline modules on the device under test.
ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MaxSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions above a specified SDK version number.
MergedZipEntryCollection Merge individual zip entries in a large zip file into blocks to minimize the download attempts.
MergeMultiBuildTargetPreparer A IMultiTargetPreparer that allows to pass information from one build to another by naming them and the file key to copy to the other build.
MergeStrategy Describes how the results should be aggregated when multiple attempts are present.
MetricFilePostProcessor Used for uploading the metrics log file collected during the test and run level.
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MetricTestCase Extension of TestCase that allows to log metrics when running as part of TradeFed.
MetricTestCase.LogHolder Structure to hold a log file to be reported.
MetricUtil Utility class for pulling metrics from pushed statsd configurations.
MetricUtility Contains common utility methods for storing the test metrics, aggregating the metrics in similar tests and writing the metrics to a file.
MinApiLevelModuleController Base class for a module controller to not run tests when it below a specified API Level.
MinSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions below a specified SDK version number.
MixImageZipPreparer An IMultiTargetPreparer that mixes a system build's images in a device build.
MixKernelTargetPreparer A ITargetPreparer that allows to mix a kernel image with the device image.
MoblyBinaryHostTest Host test meant to run a mobly python binary file from the Android Build system (Soong)
MoblyYamlResultControllerInfoHandler Mobly yaml result 'Controller Info' element handler.
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
MoblyYamlResultHandlerFactory Mobly yaml result handler factory which generates appropriate handler based on result type.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
ModuleTestTypeUtil Contains common utility methods for checking module.
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Lựa chọn Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenClient.LHPTunnelMode
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PartialZipDownloadCache Utility to cache partial download files based on their content.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoTraceRecorder A utility class for recording perfetto trace on a ITestDevice .
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
Xử lý thông tin Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
ProfileParameterHandler Base parameter handler for any profile user.
ProfileTargetPreparer Base class for setting up target preparer for any profile user android.os.usertype.profile.XXX .
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each được lưu trữ segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteDynamicPool Implementation of a pool of remote work queued tests
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootcanalForwarderPreparer
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnCloneProfileParameterHandler
RunOnCloneProfileTargetPreparer
RunOnSdkSandboxHandler Handler for ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .
RunOnSdkSandboxTargetPreparer An ITargetPreparer to marks that tests should run in the sdk sandbox.
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
Sdk34ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 34 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .
SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
 • If min-api-level is defined:
  • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
SkipManager Based on a variety of criteria the skip manager helps to decide what should be skipped at different levels: invocation, modules and tests.
SkipReason Provide a reason and its metadata for skipping a test.
SkipReason.DemotionTrigger
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SnapuserdWaitPhase Enum representation of when to join/block for the snapuserd update to finish.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetFileUtils
TargetFileUtils.FilePermission
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContentAnalyzer The analyzer takes context for the analysis and determine what is interesting.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
Thiết bị kiểm tra Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
TestEnvironment A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier Error identifier from tests and tests runners.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
Kết quả kiểm tra Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunnerUtil A utility class to help various test runners.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestStatus Representation in Tradefed of possible statuses for test methods.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map chuyển tiếp.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
Kẻ lãng phí thời gian A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TracePropagatingExecutorService An executor service that forwards tasks to an underlying implementation while propagating the tracing context.
TracingLogger Class that helps to manage tracing for each test invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

bạn

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserHelper
Thông tin người dùng Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V.

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VisibleBackgroundUserPreparer Target preparer for running tests in a user that is started in the visible in the background.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiCommandUtil A utility class that can parse wifi command outputs.
WifiCommandUtil.ScanResult Represents a wifi network containing its related info.
WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account